Direktør Vitenskapskomiteen for mat og miljø

Arbeidsgiver
Folkehelseinstituttet FHI
Stillingstittel
Direktør - Sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mat og miljø
Frist
07.03.2021
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Folkehelseinstituttet
Folkehelseinstituttet søker direktør for sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mat og miljø. Direktøren har ansvar for den daglige driften av VKM og personalansvar for sekretariatet. Direktøren skal legge til rette for at komiteen kan arbeide med fokus på åpenhet, uavhengighet og faglig kvalitet, mens komiteen har ansvar for det faglige innholdet i risikovurderingene og andre uttalelser. Stillingen innebærer nasjonalt og internasjonalt samarbeid, blant annet deltakelse i møter i det rådgivende forumet til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA).

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for virksomheten, inkludert strategi og organisering, økonomistyring, dokumentasjon av resultater samt formidling av risikovurderingene
 • Personalansvar for sekretariatet
 • Utvikle sekretariatets samlede kompetanse gjennom etterutdanning og strategisk rekruttering
 • Lede det tverrfaglige samarbeidet mellom mat, helse og miljø, og integreringen av eventuelle nye oppgaver
 • Ivareta sekretariatet og komiteen utad i dialogen med departementene og VKMs oppdragsgivere
 • Sørge for profesjonell og god mediehåndtering
 • Norsk representasjon i EFSA Advisory Forum

Kvalifikasjoner

 • Doktorgrad i naturvitenskapelige fag, inkludert human- eller veterinærmedisin, med tydelig relevans for VKMs virksomhet innen mat, helse, og miljø.
 • Relevant forskningserfaring.
 • Erfaring fra ledelse og utvikling av kunnskapsorganisasjoner, fortrinnsvis både fra offentlig forvaltning og forskning
 • Formidlingskompetanse, god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, beherske et skandinavisk språk, samt engelsk skriftlig og muntlig
 • Det er en fordel med erfaring fra eller kjennskap til aktuelle norske samarbeidsmiljø og til arbeidet i internasjonale risikovurderingsorgan som European Food Safety Authority (EFSA). 

Om arbeidsgiveren

VKM utarbeider vitenskapelige risikovurderinger og andre typer kunnskapssynteser på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet. VKM kan også ta opp
spørsmål på eget initiativ. Vurderingene blir brukt til å gi råd, og som
grunnlag ved vurdering av tillatelser og regelverk - og når Mattilsynet og
Miljødirektoratet gir innspill til departementene. VKM er en viktig
premissgiver for arbeidet med å sikre trygg mat og kosmetikk, god dyrehelse og
dyrevelferd, god plantehelse, bærekraftig handel med truede arter og at det
blir tatt relevante miljøhensyn.

VKM består av en
uavhengig, tverrfaglig komite på om lag 100 medlemmer oppnevnt av Helse- og
omsorgsdepartementet for fire år av gangen samt et faglig sekretariat på 23 personer. Oppnevningen skjer i samråd med Klima- og miljødepartementet,
Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

VKM driftes av
sekretariatet som utfører vitenskapelige, administrative og
kommunikasjonsfaglige oppgaver, og bistår komiteen i arbeidet med vurderingene.
Administrativt er sekretariatet for VKM organisert som en egen organisatorisk
enhet i Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttet har ingen faglig
instruksjonsrett over sekretariatet.

VKM er offisielt
norsk kontaktpunkt for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet
(European Food Safety Authority - EFSA). VKM er også norsk vitenskapelig
myndighet under CITES (Konvensjon om internasjonal handel med truede arter av
vill fauna og flora).

For mer informasjon se www.vkm.no. Vi
er en IA-bedrift og er opptatt av mangfold. Vi ønsker at kvalifiserte
kandidater søker jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming,
etnisk eller nasjonal bakgrunn.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Direktør
Sted
Sandakerveien 24C, 0473 Oslo
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Ledelse

Nøkkelord

Forskning, helse, mat, miljø

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Knut-Inge Klepp
Stillingstittel
Områdedirektør
Telefon
957 60 716
Følg firma
1483 følger dette firmaet

Sandakerveien 24C, 0473 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 206991752
Sist endret 8. feb. 2021 09:54

Rapporter annonse