Utløpt

Fagsjef, Senter for fag, forskning, utdanning og samhandling

Arbeidsgiver
Nye Helgelandssykehuset HF
Stillingstittel
Fagsjef
Frist
Snarest
Ansettelsesform
Fast

Helgelandssykehuset, Senter for fag, forskning, utdanning og samhandling har ledig stilling som fagsjef. Stillingens ansvarsområde omfatter fagutvikling, pasientsikkerhet, kvalitetsforbedring, medisinskfaglige utredninger og rådgivning knyttet til senterets medisinskfaglige stabsfunksjon. 

Vi søker etter en legespesialist med kompetanse og interesse for grensesnittet fag og kvalitet og varierte oppgaver innen faglig rådgiving og prosjektarbeid. 
Stillingen er en 100 % stilling, men kombinert med klinisk virksomhet i begrenset omfang kan også være aktuelt.

Arbeidsoppgaver

 • Oppgaver knyttet til utvikling og koordinering av tjenestetilbudene og sikring av kvalitet i disse
 • Oppgaver knyttet til helseforetakets arbeid med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring, bl.a.:
  • Analyser av avvik og hendelser
  • Medisinske kvalitetsregistre – kvalitetssikring av rapportering og bruk av registerdata i forbedringsarbeid
  • Pasientforløp og pakkeforløp kreftsykdommer og psykisk helse /TSB
 • Oppgaver knyttet til legers spesialistutdanning
 • Saksbehandling og rådgiving ifbm med tilsynssaker, pasientklagesaker, og kvalitetsforbedring som følge av aktuelle saker   
 • Oppgaver knyttet til elektronisk pasientjournal og utvikling innen e-helse 
 • Ledelse og gjennomføring av faglige utredninger
 • Bidra til implementering og oppfølging av regionale fagplaner og utredninger
 • Oppfølging av områder knyttet til tiltaksarbeid og oppdragsdokument 
 • Stedfortreder for medisinsk direktør i faglige spørsmål.

Kvalifikasjoner

 • Norsk spesialistgodkjenning
  • Leger uten ferdig spesialitet, men med annen relevant bakgrunn kan også være aktuelle 
 • Erfaring med og interesse for arbeid med kvalitetsforbedring og medisinsk prosjektarbeid er ønskelig
 • Noe lederfaring vil være en fordel

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Målbevisst og initiativrik
 • Strukturert og serviceinnstilt
 • Gode samarbeidsevner og evne til å navigere balansert mellom ulike hensyn

Vi tilbyr

 • En unik mulighet til å være med å utvikle et fremtidsrettet sykehustilbud
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode vilkår innen pensjon og forsikringer
 • Fantastiske naturopplevelser i en spennende region

For nærmere informasjon om stillingen kontakt gjerne vår rådgiver Per Inge Hjertaker hos Headvisor, tlf. 91729682. Medisinsk direktør Fred A. Mürer kan også kontaktes på tlf. 90972265.

Kortfattet søknad med CV sendes snarest og senest 15. mars 2021. Opplysninger om søker kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Dersom ønsket om å bli unntatt offentlighet ikke blir etterkommet vil man få beskjed om dette med muligheter for å trekke søknaden. 

Om arbeidsgiveren

Helgelandssykehuset HF består i dag av sykehusenheter i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen med hovedkontor i Mo i Rana. Gjennom å sette pasienten i sentrum, og med god samhandling med omgivelsene, skal helseforetaket sikre trygge og framtidsrettet sykehustjenester basert på kvalitet, trygghet, respekt og lagspill. Helgelandssykehuset har til sammen cirka 1700 årsverk og et årsbudsjett på om lag 2 milliarder kroner. Foretaket gir lokalsykehustilbud til de cirka 78 000 innbyggere i 18 kommuner på Helgeland.

All virksomhet i Helgelandssykehuset er tuftet på verdiene kvalitet -trygghet–respekt-lagspill. Verdiene skal prege måten sykehuset møter pasienter, pårørende, ansatte og samarbeidspartnere.

Helse- og omsorgsministeren har besluttet ny sykehusstruktur på Helgeland. I framtida skal Helgelandsykehuset være ett sykehus, plassert på to lokasjoner, Mo i Rana og Sandnessjøen, der sistnevnte skal være hovedsykehus, med poliklinisk somatisk-tilbud samlokalisert med kommunale helsetjenester i Mosjøen. Tjenestetilbudet innen rus og psykisk helsevern videreutvikles med basis i dagens DPS-struktur med sengekapasitet og poliklinikker. Prosjektet Nye Helgelandssykehuset er nå i prosjektfasen.

Senter for fag, forskning, utdanning og samhandling ledes av medisinsk direktør. Senteret har et helhetlig ansvar for oppgaveløsning, rådgivning og støtte til linjeorganisasjonene innen en lang rekke områder med særlig vekt på pasientsikkerhet, kvalitetsarbeid, klinisk IKT, smittevern, utdanning, forskning og innovasjon, beredskap og legemiddelhåndtering. Senteret har pt 20-25 svært kvalifiserte medarbeidere, og er organisasjonsmessig plassert i stab til administrerende direktør. Stillingen som fagsjef rapporterer til medisinsk direktør.

For den rette kandidaten legges det til rette for arbeidssted fortrinnsvis ved enheten i Mo i Rana eller Sandnessjøen, men det må påregnes hyppig tilstedeværelse ved alle foretakets enheter. Les mer om oss på www.helgelandssykehuset.no. 

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Fagleder
Sted
PRESTMARKVEIEN 1, 8800 Sandnessjøen
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Lege,
Lege / Spesiallege

Nøkkelord

Legespesialist, Kvalitetsforbedring, Medisinsk-prosjektarbeid, Ledererfaring, Kvalitetssikring

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Per Inge Hjertaker
Stillingstittel
Rådgiver
Telefon
917 29 682
Kontaktperson
Fred A. Mürer
Stillingstittel
Medisinsk direktør
Telefon
909 72 265
Følg firma
2004 følger dette firmaet

PRESTMARKVEIEN 1, 8800 Sandnessjøen

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 205216112
Sist endret 24. feb. 2021 14:05

Rapporter annonse