Utløpt

Fylkesdirektør NAV Agder

Arbeidsgiver
NAV Agder
Stillingstittel
Fylkesdirektør NAV Agder
Frist
10.01.2021
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med - Skagerak Consulting AS
Til en av de viktigste stillingene på Sørlandet søker viFylkesdirektør NAV AgderI NAV får du oppfylle et svært viktig samfunnsoppdrag og bidra til å virkeliggjøre NAVs visjon "Vi gir mennesker muligheter". Visjonen gjenspeiler de tre samfunnsmessige funksjonene NAV ivaretar; Mulighet for arbeid, Mulighet for meningsfull aktivitet og Mulighet for inntektssikring iht lovfestede rettigheter. For å lykkes med dette skal vi være tydelige, til stede og løsningsdyktige. Er dette verdier du kjenner deg igjen i, kan det være deg vi ser etter!

Til stillingen som fylkesdirektør ligger ansvaret for en stor del av NAVs virksomhet i Agder. Arbeids- og ansvarsområdet omfatter NAV-kontorene, fylkesadministrasjonen, NAV Spesialtjenester, NAV Tiltak og NAV Arbeidslivssenter. Som fylkesdirektør vil du få et særlig ansvar for utvikling, oppfølging og styring av den arbeidsrettede delen av Arbeids- og velferdsetaten. Fylkesdirektøren har en viktig rolle i de endringsprosessene som, i samarbeid med kommunene, gjennomføres i NAV-kontorene.

Agder består av 25 kommuner og har 307 000 innbyggere. NAV yter tjenester i alle kommuner. NAV Agder ledes av fylkesdirektøren, har mange dyktige medarbeidere som er lokalisert i Arendal. NAV- kontorene ledes, utvikles og styres av fylkesdirektøren og rådmannen i den enkelte kommune i partnerskap.

NAV fylke har et bredt ansvar. Dette innebærer blant annet å følge opp NAVs brukere mot arbeid og bidra med kvalifiseringstiltak når det trengs. En annen viktig oppgave er å samarbeide med arbeidsgivere for å sikre tilgang på ledige stillinger og tiltaksplasser. Det er også et viktig må å sikre gode brukeropplevelser
 Arbeidsoppgaver
 • Representere NAV utad i Agder, både mot kommunene, fylkeskommunen, samarbeidspartnere og samfunnet for øvrig
 • Skape resultater i tråd med samfunnsoppdraget
 • Lede og utvikle ledere og medarbeidere på en god måte og bidra til god involvering og medbestemmelse
 • Sikre kontinuerlig oppmerksomhet på målene om å få flere i arbeid og aktivitet drive forbedring, endring og omstilling
 • Samhandle og kommunisere tydelig mot omverdenen og egne medarbeidere
 • Være en aktiv og helhetsorientert bidragsyter i etatens toppledelse nasjonalt
 • Stillingen rapporterer til Arbeids- og tjenestedirektøren i NAV
Kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, fortrinnsvis på masternivå. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning.
 • Solid ledererfaring fra større organisasjoner
 • Erfaring fra omstillings- og utviklingsprosesser
 • Forståelse for digitalisering og utvikling av fremtidsrettede tjenester
 • God kjennskap til offentlig forvaltning, både i statlig og kommunal sektor
 • Innsikt i politiske prosesser
 • Erfaring fra mediehåndtering og formidling internt og eksternt
Personlige egenskaper
 • Lever opp til NAVs visjon og verdier om å være tydelig, til stede og løsningsdyktig
 • Evne til strategisk og helhetlig tenkning
 • Handlekraft og gjennomføringsevne
 • Resultatorientert, med evne til å se operative og praktiske konsekvenser
 • Evne til samhandling på tvers i en stor og kompleks organisasjon
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt i utvelgelsen
Vi tilbyr
 • Meningsfylte og utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et høyt prioritert samfunnsområde
 • Aktive og engasjerte medarbeidere som brenner for samfunnsoppdraget
 • Stilling som direktør i kode 1062, i lønnspenn fra kr 975.000- kr 1.150.000. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes.

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes i utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste må du begrunne anmodningen om unntak. Se feltet for spesiell vurdering under utfylling av CV. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Om arbeidsgiveren

NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver.NAV er en inkluderende arbeidsplass som er preget av mangfold. Vi ønsker at alle kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi oppfordrer personer med nedsatt funksjonsevne og/eller "hull i CV" om å søke jobb hos oss. De er en verdifull arbeidskraftressurs som NAV trenger. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål ifm. regjeringens inkluderingsdugnad dersom vedkommende blir ansatt.

Nettverk
Facebook LinkedIn
Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Holthes vei 4, 4848 Arendal
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Ledelse

Nøkkelord

Agder, NAV Agder, Ledelse, Offentlig forvaltning, Toppleder

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Erik Aasmundtveit
Stillingstittel
Seniorrådgiver
Telefon
41 43 19 38
Kontaktperson
Anne Hilde Hals
Stillingstittel
Seniorrådgiver
Telefon
98 21 30 05
Kontaktperson
Lisbeth Holen
Stillingstittel
Seniorrådgiver
Telefon
40 01 10 17
Følg firma
2634 følger dette firmaet

Holthes vei 4, 4848 Arendal

Annonseinformasjon

FINN-kode 202815264
Sist endret 29. des. 2020 16:55

Rapporter annonse