Utløpt

Ved Fakultet for naturvitenskap er det ledig stilling som

Arbeidsgiver
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Stillingstittel
Seksjonssjef for forsknings- og innovasjonsseksjonen
Frist
16.12.2020
Ansettelsesform
Fast
This is NTNU

På NTNU jobber 8800 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.
NTNU søker engasjerte medarbeidere.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=cIgKd1SwGLI (https://www.youtube.com/watch?v=cIgKd1SwGLI)


Om stillingen 

Vi søker etter en seksjonssjef som kan lede og utvikle seksjonen og forskningsområdet ved fakultetet, og som liker å arbeide på flere nivåer i organisasjonen.

Om virksomheten og stillingen
Fakultet for naturvitenskap er et stort fakultet ved NTNU med ca. 1000 ansatte og 3500 studenter. Fakultetet har campus både i Trondheim og Ålesund.

Seksjonssjefen har i dag personalledelse for 13 ansatte fordelt på forskningsadministrasjon, verksteder og felles forskningsinfrastruktur.

Forsknings- og innovasjonsseksjonen jobber med oppgaver innenfor forskningsadministrasjon, de arbeider i matriser med forskningsrådgivere og phd-konsulenter ved fakultetets 8 institutter med utvikling og forbedring av prosesser og rutiner innen forskningsområdet.

I tillegg har seksjonssjef for forsknings- og innovasjonsseksjonen ansvar for tre verksteder som skal bistå kjernevirksomheten ved fakultetet, og for NTNU SeaLab og forskningsfartøyet Gunnerus som fakultetet er vertskap for på vegne av NTNU.

Nærmere opplysninger om fakultetet med dets institutter finnes på http://www.ntnu.no/nv (http://www.ntnu.no/nv)

Forskningen ved Fakultet for naturvitenskap skal være internasjonalt fremragende og av svært høy kvalitet. Et profesjonelt støtteapparat er viktig for å bidra til godt tilslag på forskningsprosjekt, god gjennomføring av doktorgradsutdanning og tett samarbeid med næringsliv.

Forskningsseksjonen leverer og utvikler forskningsadministrative tjenester til fakultetets vitenskapelig ansatte og ph.d.-kandidater, og bistår ledelsen ved fakultetet innenfor utvikling av forskning og innovasjon.

Forskningsadministrasjonen ved NV er preget av faglig bredde og høy kompetanse, og er i kontinuerlig endring og utvikling. Stillingen er utfordrende og fremtidsrettet, med stort utviklingspotensial.

Seksjonssjefen rapporterer forsknings- og innovasjonsrelaterte tema til dekan og arbeider faglig tett med prodekanene for forskning og innovasjon. Administrativ leder på fakultetet er nærmeste leder. Stillingen inngår i fakultetets administrative ledergruppe.

Vi søker etter en leder som bidrar til å operasjonalisere og gjennomføre fakultetets strategier og prioriteringer, og som evner å lede dyktige og engasjerte medarbeidere på en måte som skaper motivasjon og muligheter for vekst og utvikling.


Arbeidsoppgaver
 • Lede og utvikle kontinuerlig arbeid med forskningsstøtte og prosesser innen forskningsadministrasjon ved fakultetet
 • Personalansvar for seksjonens ansatte
 • Sørge for god forvaltning av ph.d.-utdanningen
 • Være faglig leder av matrisene innen forskningsadministrasjonen
 • Lederstøtte til dekanat og administrativ leder i utvikling og gjennomføring av strategi og handlingsplaner for forskning og innovasjon
 • Ivareta vertsfakultetsrollen knyttet til NTNU SeaLab og Gunnerus
 • Holde oversikt over virkemiddelapparatet og utvikle et hensiktsmessig støtteapparat
 • Være bindeledd mellom nivåene i organisasjonen innen forskning og følge opp sentrale prosesser
 • Delta i relevante utvalg og prosjekter ved NTNU

Kvalifikasjonskrav
 • Utdanning på minimum mastergradsnivå  
 • Dokumentert forskningserfaring
 • Kjennskap til universitet- og høyskolesektoren
 • Kjennskap til forskning og innovasjon (prosesser/ administrasjon)
 • Relevant ledererfaring (personalledelse / prosjektledelse / faglig ledelse)
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner 
 • Erfaring med endringsledelse og strategisk ledelse
 • Erfaring med ledelse av kunnskapsmedarbeidere
 • Erfaring med strategiarbeid og ledelse av innovasjonsprosesser
 • Kjennskap til lov- og avtaleverk innenfor forskningsområdet
 • Erfaring med fagområder som er relevant for fakultet for naturvitenskap

Personlige egenskaper 
 • Evne til å lede og motivere ulike medarbeidere, samt bygge gode relasjoner på alle nivå i organisasjonen
 • En god lagspiller i et tverrfaglig lederteam, i en kompleks kunnskapsorganisasjon med mange interessenter
 • Strategiske egenskaper
 • Tydelig og samlende, med evne til å løse utordringer på en åpen og ærlig måte, samt evne å prioritere og ta beslutninger
 • Nytenkende og utviklingsorientert
 • Endrings- og resultatorientert, med evne til å drive prosesser og sikre god kvalitet i leveranser

Ved vurdering av den best kvalifiserte vil i tillegg til kvalifikasjonskravene personlig egnethet bli tillagt stor vekt.


Vi tilbyr 
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et internasjonalt, utviklingsorientert og godt arbeidsmiljø
 • Gunstige vilkår i Statens pensjonskasse (https://www.spk.no/Medlemskap-i-SPK/Verdien-av-medlemskapet/)
 • ansattegoder og fordeler (https://www.ntnu.no/stillinger/ansattgoder)
 • Lønn i henhold til Statens lønnsregulativ

Lønn og vilkår 

Stillingen er plassert i statens lønnsregulativ kode 1211 seksjonssjef. Lønn etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-67), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.


Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • navn og adresse til tre relevante referanser

Til informasjon benytter vi oss av arbeidspsykologiske testverktøy som en del av vår rekrutteringsprosess. Ytterligere informasjon vil bli gitt til aktuelle kandidater.


Generell informasjon 

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til Offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til dekan Øyvind W. Gregersen tlf: 91567096,  e-post: oyvind.w.gregersen@ntnu.no, eller administrativ leder Elin Cecilie Balstad tlf: 95130012, epost: elin.c.balstad@ntnu.no.

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Merk søknaden din med referansenummer: NV-113/20

 Søknadsfrist: 16.12.2020


Om arbeidsgiveren

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for naturvitenskap

Fakultet for naturvitenskap er en sentral aktør i nasjonale og internasjonale forsknings- og undervisningsprogrammer innenfor naturvitenskap og teknologi. Vår forskning retter seg inn mot globale utfordringer på områdene energi, klima, miljø, mat, vann, helse og velferd. Fakultetet består av åtte institutter samt en fakultetsadministrasjon.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Fagleder
Sted
Trondheim, 7491 Trondheim
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Ledelse
Følg firma
830 følger dette firmaet

Trondheim, 7491 Trondheim

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 199638676
Sist endret 25. nov. 2020 12:24

Rapporter annonse