Utløpt

Vil du lede arbeidet i Norges største finansstiftelse?

Arbeidsgiver
Gjensidigestiftelsen
Stillingstittel
Administrerende direktør
Frist
15.12.2020
Ansettelsesform
Fast

Vil du lede arbeidet i Norges største finansstiftelse og bidra til å skape gode liv i et trygt samfunn? Gjensidigestiftelsen søker ny leder.

Nåværende adm. direktør har ledet Gjensidigestiftelsen siden starten i 2007. Hun ønsker å gå av med pensjon i løpet av 2021, og i den forbindelse har arbeidet med å søke etter hennes etterfølger startet. Målsetningen er at det skal ansettes ny leder i løpet av vinteren 2021.

Stiftelsens hovedformål danner bakteppet for de strategiske fokusområdene til adm. direktør. Hovedformålene er sentrale i det nye, overordnede strategidokumentet og det påfølgende arbeidet med implementering i alle ledd i stiftelsen:

 1. Være langsiktig eier i Gjensidige Forsikring
 2. Dele ut støtte til samfunnsnyttige formål
 3. Videreformidle utbytte til kundene i Gjensidige Forsikring
 4. Skape markedsmessig avkastning på Gjensidigestiftelsens verdier


Ny adm. direktør bør i den kommende tiden ha fokus på følgende områder:

 • Forvaltning av hovedformålene til Gjensidigestiftelsen
 • Være en betydelig og bærekraftig samfunnsaktør og bidra til å oppnå gode liv i et trygt samfunn
 • Interne administrative forhold


KOMPETANSE

Aktuelle kandidater har med seg kunnskap og erfaringer som gjør at man kan innta rollen med tyngde og troverdighet, som inngir tillit både internt og eksternt. Rette vedkommende er en utpreget lagspiller, som kjenner verdien av godt samarbeid og gleder seg over å lykkes gjennom andre.

Du innehar en synlig og tydelig ledelsesform, kjennetegnet av å være involverende, lyttende og beslutningsdyktig. Rette kandidat er en god strateg, med disiplinert risikovilje, tålmodighet og et langsiktig perspektiv i sitt virke. Det forventes kapasitet og overblikk til å kunne balansere fokuset på både de kortsiktige og langsiktige utfordringene og de veivalgene stiftelsen langs veien må ta.

Aktuelle kandidater må ha et godt humør og en fleksibel holdning, og på lik linje med de andre i stiftelsen være innstilt på å ta i et tak der det trengs (ingen oppgave for stor, ingen for liten).

Vi tror rette vedkommende kan komme med ulik erfaringsbakgrunn og passe inn og lykkes godt. De beskrevne personlige egenskapene og ledertrekkene er de viktigste.


Aktuelle kandidater bør kjenne seg igjen i flertallet av nedenstående punkter:

 • Ledererfaring på toppnivå samt interesse og forståelse for operative utfordringer
 • Erfaring med stakeholder management , hvor man har forholdt seg til bredt sammensatte grupperinger. Det samme med kjennskap til den norske modellen med desentralisert styreform
 • God finansiell forståelse og gjerne erfaring fra kapitalmarkedene
 • Høyt samfunnsengasjement og gjerne roller og verv som bekrefter dette
 • Interesse for og innsikt i bærekraft vi være ytterligere en fordel

Vi tar det for gitt at kandidater som dekker disse kravene og ønskene har høyere akademisk utdannelse og tilstrekkelig antall års relevant erfaring.


Hvorfor velge denne muligheten?

Vi tror rette vedkommende først og fremst motiveres av samfunnsoppdraget og eierskapet i Norges ledende forsikringsselskap. Det er ikke mange stillinger i Norge i dag der det er tilsvarende mulighet til å sette tydelige og varige positive spor.

Det er et meget stort mangfold av ansvar og oppgaver knyttet til rollen der man kan spille på erfaringer og kompetanser fra det strategiske og langsiktige til det rent mellommenneskelige. I tillegg er rollen faglig såpass mangefasettert at det vil være en rekke områder der man kan høste nye erfaringer og utfordringer.

Gjensidigestiftelsen er i en fase der ny leder vil ha mulighet til å sette sitt eget preg på struktur og profesjonalisere en allerede veletablert stiftelse med godt rykte, og med det kunne bidra til å løfte stiftelsen til nye høyder.


Vi vil også fremheve følgende:

 • En topplederstilling i en veldrevet virksomhet med;
  • god økonomi
  • høy kompetanse
  • potensiale for å videreutvikle samarbeidet med bl.a. institusjoner innen finans og forskning, departementer og andre store landsdekkende organisasjoner
  • store finansielle muskler
 • Konkurransedyktige betingelser


Spørsmål og kontakt:

For spørsmål eller ytterligere informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere i Hartmark Executive Search, Petter Endsjø tlf. 908 33 050 eller Frode Bjørnæs tlf. 958 24 529. Alternativt, kontakt styreleder Trine Riis Groven (tlf. 918 73 286).

Alle henvendelser behandles konfidensielt.


Søknadsfrist: 15. desember.


Se også Gjensidigestiftelsens hjemmesider og Årsrapport 2019 for ytterligere informasjon.

Om arbeidsgiveren

Gjensidigestiftelsen er Norges største finansstiftelse og hovedeier i Gjensidige Forsikring ASA med over 60 prosent av aksjene. Aksjeutbyttet stiftelsen mottar fra Gjensidige, videreformidles som kundeutbytte til Gjensidiges skadeforsikringskunder i Norge. Som finansstiftelse forvalter stiftelsen rundt 24 milliarder kroner hvor deler av avkastningen brukes til gavetildelinger innen trygghet og helse. Målet med støtten som i hovedsak går til frivillige lag og foreninger er å bidra til at flest mulig skal leve gode liv i et trygt samfunn. Siden 2007 har Gjensidigestiftelsen delt ut over 2,7 milliarder kroner til nesten 9000 ulike tiltak i Norge.

Nettverk
LinkedIn
Sektor
Privat
Lederkategori
Direktør
Sted
GRUNDINGEN 6, 0250 Oslo
Bransje
Bank, finans og forsikring,
Arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner,
Organisasjoner
Stillingsfunksjon
Ledelse

Nøkkelord

toppleder, ceo, stifelse, finans, forsikring

Video

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Petter Endsjø
Stillingstittel
Partner / Rådgiver
Telefon
908 33 050
Nettverk
LinkedIn
Kontaktperson
Frode Bjørnæs
Stillingstittel
Partner / Rådgiver
Telefon
958 24 529
Nettverk
LinkedIn
Følg firma
1034 følger dette firmaet

GRUNDINGEN 6, 0250 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 199635837
Sist endret 16. des. 2020 00:16

Rapporter annonse