Utløpt

Er du en erfaren leder for brukerstøtte av IT-løsninger?

Arbeidsgiver
NAV
Stillingstittel
Seksjonsleder Brukerstøtte
Frist
08.12.2020
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med NAV
Er du den lederen som tør å diskutere både personlige og faglige spørsmål med folka dine? Som tør å bli utfordret på ditt eget lederskap? Som snakker med alle og river ned uhensiktsmessige skiller mellom ulike fagmiljøer? Som går i bresjen for dine medarbeidere og legger til rette for innflytelse, medbestemmelse og ansvarliggjøring? Som for lenge siden forsto at lederskap handler om å se mennesker, og ikke gå rundt å tro at du selv vet best? Da er dette rollen for deg! 
 
Sannsynligvis har du forstått at det å gi handlingsrom og ansvar til dine medarbeidere er med på å sørge for at vi når våre ambisiøse mål. Du har erfart verdien av smidig tilnærming, og du har god relasjonskompetanse. Du har trolig tanker om hvordan Funksjonell brukerstøtte kan spille en rolle i moderne produktutvikling, og du ser at måten Funksjonell brukerstøtte organiseres på er i endring. Erfaringen du har som leder, har gjennom resultater, vist at ved å løfte andre og dele kompetanse når man virksomhetens visjoner og mål. 
 
Funksjonell brukerstøtte har ansvar for å levere brukerstøtte til våre kollegaer, NAVs ansatte, for å understøtte deres arbeid med å levere arbeids- og velferdstjenester. Seksjonen har både leveranseansvar og kompetanseansvar for våre viktige fag- og saksbehandlingssystemer.
 
I vår transformasjon har vi gått fra store prosjekter, til dynamisk produktutvikling i tverrfaglige team. Endringene i NAV har skapt stor interesse og positiv nysgjerrighet i våre omgivelser. På få år har IT-miljøet i NAV blitt en spydspiss i offentlig sektor. En stadig større del av vår virksomhetsutvikling skjer i tverrfaglige team, hvor ulike fagområder jobber sammen for å løse vårt viktige samfunnsoppdrag. I rollen som seksjonsleder vil du få en unik mulighet til å bidra til dreining mot ett fremtidsrettet fagmiljø, som matcher måten vi jobber med produktutvikling i NAV.
 
Seksjonens fagområde er funksjonell brukerstøtte, og består av 22 medarbeidere og to kontorledere. Som seksjonsleder vil du få ansvaret for å utvikle kompetanse og kapasitet innen dette fagområdet, et oppdrag du løser sammen med dyktige og engasjerte kollegaer. 

Arbeidsoppgaver

Du skal forvalte og utvikle fagansvaret for Funksjonell brukerstøtte, du skal være en pådriver for kontinuerlig læring og utvikling av fagområdet. Det krever at du forstår trender innen faget, og også har kunnskap om relevante verktøy for å kunne ta seksjonen fremover. For å ivareta kompetanse må du tenke langsiktig, og kontinuerlig utvikle roller og medarbeidere. Dette er en forutsetning for at fagområdet er rustet iht. fremtidige kompetanse- og kapasitetsbehov. 

Teknisk bakgrunn, erfaring fra teamarbeid og god forretningsforståelse, i tillegg til lederegenskaper er det som skal til for å drive Funksjonell brukerstøtte videre. Vi ønsker at du har gjort deg noen tanker om hvordan dere på best mulig måte kan bistå våre kollegaer i NAV, med å hurtig løse deres problemer i fagsystemene. Videre skal Funksjonell brukerstøtte være en aktiv bidragsyter for våre agile produktteam, slik at de lykkes med å gi våre kollegaer de beste brukeropplevelsene.

En viktig del av din arbeidshverdag vil være å få folk til å snakke sammen, på tvers av fagmiljø, teknologi, utvikling og metode. Det er derfor viktig at du er kommuniserer godt med utviklere, samarbeidspartnere og produkteiere, slik at dere sammen kan løse brukernes behov. 

Vi har ambisjon om å være et dynamisk lederteam som lærer, utvikler og utfordrer hverandre og jobber for våre felles mål. Du blir ett aktivt medlem, og en viktig bidragsyter inn i dette teamet.  

I tillegg til dette vil du også ha ansvaret for: 

 • Helhetlig økonomi- og ressursstyring. 
 • Utøve personalledelse.
 • Oppfølging og realisering av strategisk bemanningsplan, med omstilling, rekruttering, kompetansestyring og karriereutvikling som sentrale virkemidler.           

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innenfor IT- eller teknologifag, minimum på bachelornivå. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell bakgrunn.
 • Erfaring med personalledelse, ledelse av omstillingsprosesser og endringsledelse. 
 • Erfaring fra ledelse av større kundeservice- eller brukerstøtteavdelinger.
 • Erfaring fra kontinuerlige systemleveranser og smidig metodikk.
 • Norsk skriftlig og muntlig minimum tilsvarende B1 nivå er et krav.

Personlige egenskaper

 • Du samarbeider godt med andre og vet at for å lykkes må du forstå både organisasjonen, kulturen og landskapet du jobber i.  
 • Du har svært god relasjonskompetanse og skaper arenaer som preges av tilhørighet, mestring og utvikling. 
 • Du har sterke lederegenskaper, og utøver disse ved å sette fokus, mobilisere ressurser og levere resultater gjennom andre. 
 • Du er stadig nysgjerrig og åpen overfor mennesker og faget og er opptatt av å skape et miljø for kontinuerlig utvikling av deg selv og de rundt deg.  
 • Du er en foroverlent person som evner å tenke fremover, både på kort og lang sikt. Hva venter rundt neste sving? Hva må vi være forberedt på? 
 • Du kommuniserer godt, er ydmyk for andres kunnskap, nysgjerrig og observant i forhold til dine omgivelser.  

Vi tilbyr

Hos oss i NAV IT vil du få en sentral rolle på en av landets viktigste arbeidsplasser, hvor vår visjon er å gi mennesker muligheter. Kollegaene dine leverer løsninger og forvalter kjernesystemene i ett av verdens beste velferdssamfunn.  IT-avdelingen i NAV består i dag av over 730 medarbeider som leverer IT-løsninger for 19.000 NAV-ansatte og 2,8 millioner brukere. 

Vi er midt i en omfattende digital transformasjon som krever nye veier til mål, og i dette arbeidet er IT-avdelingen i NAV kjent for å gå foran og bane vei innenfor vårt fagområde. Vi utfordrer, eksperimenterer og leverer alltid med høy kvalitet. Med høye ambisjoner og lave skuldre er det aldri tvil om hvorfor vi går på jobb hver dag.  

 Utover dette kan vi tilby deg; 

 • Lønn fra kr. 813.400,- til kr. 1.037.800,- i stillingskode 1211 som seksjonssjef.  
 • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse.  
 • Hytteforening med mulighet for å leie leilighet på fjellet.  
 • Godt utstyrt trimrom og bedriftsidrettslag med ulike aktiviteter.
 • Vi har nylig flyttet inn i nye lokaler på Helsfyr.   
     

Om arbeidsgiveren

NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver.NAV er en inkluderende arbeidsplass som er preget av mangfold. Vi ønsker at alle kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi oppfordrer personer med nedsatt funksjonsevne og/eller "hull i CV" om å søke jobb hos oss. De er en verdifull arbeidskraftressurs som NAV trenger. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål ifm. regjeringens inkluderingsdugnad dersom vedkommende blir ansatt.Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste må dette begrunnes. Se feltet for spesiell vurdering under utfylling av CV. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.


NAVstilling

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Fyrstikkalléen 1, 0661 Oslo
Bransje
IT
Stillingsfunksjon
Brukerstøtte/support

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Torill Astrid Iversen
Stillingstittel
Avdelingsdirektør
Telefon
995 57 900
Følg firma
1681 følger dette firmaet

Fyrstikkalléen 1, 0661 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 199566272
Sist endret 25. nov. 2020 12:55

Rapporter annonse