Utløpt

Klinikkdirektør

Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Stillingstittel
Klinikkdirektør
Frist
22.12.2020
Ansettelsesform
Fast

Sørlandet sykehus HF (SSHF) tilbyr spesialisttjenester innen somatikk, psykiatri og avhengighetsbehandling i Agder. Klinikk for psykisk helse - rus og avhengighetsbehandling.

Foretaket har tre somatiske klinikker, tverrgående klinikker for prehospitale tjenester, medisinsk serviceklinikk og klinikk for psykisk helse, rus og avhengighetsbehandling (KPH) samt seks sentrale staber.

Foretakets verdier er: Respekt, faglig dyktighet, tilgjengelig og engasjement. SSHFs strategiske mål er nedfelt i Utviklingsplan-2035 og det pågår en oppdatering av strategiplanen for perioden 2021-2024. SSHFs program for kvalitet og modernisering (KOM) for en bærekraftig utvikling, er en foretaksovergripende satsing på kunnskapsbasert tjenesteinnovasjon, digitalisering og logistikk.

Klinikken har i 2020 et kostnadsbudsjett på 950 mill kr og 835 brutto årsverk med ca 1200 ansatte.

Klinikk somatikk Arendal er organisert i ni avdelinger: Avdelinger for medisin, kirurgi, ortopedi, gyn/føde, øye, barn og ungdom, pleie og poliklinikk, anestesi, intensiv, operasjon og akuttmottak samt merkantil avdeling. Sykehuset er et akutt- og traumesykehus.  Øyeavdelingen har ansvar for hele Agder, mens PCI-enheten i Arendal har delregional funksjon for Agder og Telemark. Regionalt kompetansesenter for barn med medfødte russkader ligger også til klinikken.

Klinikkdirektør har et stedlig ansvar for sykehuset i Arendal.  Klinikkdirektør rapporterer til administrerende direktør og inngår i foretaksledelsen.

Klinikkdirektør forventes å bidra til å utvikle samarbeidet på tvers av klinikkene, og videreutvikle kunnskapsbaserte og likeverdige tjenester.

Sørlandet sykehus HF har ambisjoner om modernisering i tråd med nasjonal helse og sykehusplan 2020- 2023 bl.a ved å ta i bruk av ny teknologi, nye arbeidsformer og implementering av pakkeforløp. Samarbeidet med primærhelsetjenesten står sentralt. Foretaket deltar i et samarbeid med Universitetet i Oslo om desentral medisinutdanning, i satsingen Campus sør.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.  

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.            

Arbeidsoppgaver

 • Totalansvar for klinikkens helsetjenester, med høye ambisjoner innen pasientsikkerhet, fag, kvalitet, aktivitet, økonomi.
 • Ivareta og styrke det faglige samarbeidet på tvers av klinikkene og bidra til utvikling av foretaket som helhet.
 • Operasjonalisere og iverksette foretakets gjeldende strategi innen sitt ansvarsområde, spille inn til nye strategier, utviklingsplan og foretaksovergripende planer. Ta i bruk ny teknologi, og sikre god logistikk og kostnadsstyring.
 • Bidra til videreutvikling av foretakets overordnede kvalitetssystem, og iverksette kvalitetssystem i egen klinikk. Sørge for sammenheng i kvalitetssystemet mellom avdelinger, klinikk og foretaksnivå.
 • Videreutvikle pasientsikkerhet
 • Se til at klinikkens helsetjenester er kunnskapsbaserte og oppdaterte, og videreutvikle klinikkens lovpålagte forskningsaktivitet. Delta i etableringen av Campus sør i klinikken
 • Sikre at helsetilbudet i klinikken gis i samsvar med relevant helselovgivning, forskrifter og nasjonale veiledere
 • Videreutvikle samarbeidet med kommunehelsetjenesten, fastlegene og avtalespesialistene 

Kvalifikasjoner

 • Helsefaglig utdanning på masternivå og lederutdanning/lederutviklingsprogram
 • Erfaring fra ledelse og omstilling i store helseinstitusjoner /spesialisthelsetjenesten
 • Erfaring fra overordnet strategisk ledelse er en forutsetning
 • Vise til dokumenterte resultater og god gjennomføringsevne
 • Erfaring fra arbeid med forskning 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, evne og vilje til å forankre og involvere medarbeidere på alle nivå i organisasjonen
 • Åpen, ærlig, tydelig og god til å kommunisere. Etisk bevisst, og opptatt av å videreutvikle både en god pasientsikkerhetskultur og et godt arbeidsmiljø
 • Resultatorientert og målrettet, helhetstenkende og systematisk
 • Utviklingsorientert og med ambisjoner om å utvikle kunnskapsbaserte tjenester
 • Evne og vilje til modernisering og ta i bruk digitale verktøy

Om arbeidsgiveren

- Trygghet når du trenger det mest

Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook


Sektor
Offentlig
Lederkategori
Direktør
Sted
Sykehusveien 1, 4838 Arendal
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Ledelse,
Helsepersonell

Nøkkelord

Ledelse, omstilling, strategiskledelse

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Nina Mevold
Stillingstittel
Administrende direktør
Telefon
992 05 979
Kontaktperson
Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Følg firma
239 følger dette firmaet

Sykehusveien 1, 4838 Arendal

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 199552536
Sist endret 24. nov. 2020 13:44

Rapporter annonse