Faglig dyktig leder på rekrutteringsområdet søkes til nyopprettet enhet

Arbeidsgiver
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)
Stillingstittel
Kontorsjef
Frist
29.11.2020
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)
Om stillingen

Seksjon for HR (HR) leverer tjenester innenfor rekruttering, kompetanse og statistikk til departementene og Statsministerens kontor, i tillegg ivaretar seksjonen DSS' interne HR-funksjoner som rekruttering, lønns- og personalforvaltning og rådgivning innen inkluderende arbeidsliv (IA), helse, miljø og sikkerhet (HMS), kompetanse- og ledelsesutvikling. 

Kontor for rekruttering er en del av HR-seksjonen i DSS.

 

Kontoret har for tiden 11 dyktige ansatte som leverer rekrutteringstjenester til DSS og departementsfellesskapet. Kontoret har høy tillit i organisasjonen og får gode tilbakemeldinger på tjenestene som leveres til departementsfellesskapet.

Vi er nå på jakt etter en dyktig leder til denne enheten. Vi ser etter deg som er en god leder, har lang erfaring fra rekrutteringsarbeid og vil være med å videreutvikle tjenesten, både innad i DSS og ut mot departementsfellesskapet.


Du får jobbe med

Som kontorsjef for rekruttering vil du ha ansvar for;

 • Personalansvar for kontorets medarbeidere
 • Overordnet ansvar for kontorets oppgaveportefølje inkludert ansvar for strategisk og operativ utvikling av kontoret sine tjenester
 • Bidra til tverrfaglig samarbeid på tvers av HR-seksjonen, DSS og departementsfellesskapet
 • Bidra inn i seksjonens sin ledergruppe
 • Rådgivning og lederstøtte innen kontoret sitt ansvarsområde
 • Andre oppgaver kan bli lagt til stillingen

Vi søker deg som

Stillingen krever at du har:

 • Erfaring med strategisk og operativt rekrutteringsarbeid
 • Erfaring som leder med personalansvar
 • Utdannelse minimum på Bachelor-nivå. Lang og relevant erfaring kan eventuelt erstatte kravet til utdannelse.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • God digital kompetanse

Det er i tillegg ønskelig at du har:

 • Erfaring fra statlig virksomhet med god kjennskap til lov- og avtaleverk for ansatte i staten
 • Erfaring med kontinuerlig forbedring (LEAN), samt prosjekt- og innføringsledelse
 • Erfaring med relevante HR støttesystem
 • God kjennskap til personlighets- og evnetestverktøy

Personlige egenskaper:

Du;

 • Brenner for ledelse, er fleksibel og positiv til endringer
 • Er komfortabel med å ha mange og varierte oppgaver
 • Har fokus på service og gode leveranser
 • Kjenner deg igjen i kundeløftet vårt "Sammen for fellesskapet" og er en god ambassadør for våre verdier hjelpsom, engasjert og profesjonell
 • Holder deg oppdatert på teknologisk utvikling innenfor området, deler dette og bidrar til digital utvikling av tjenester

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.


Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, seksuell legning, nasjonal eller etnisk bakgrunn, hull i CV eller funksjonsevne. Vi er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Les om kravene på Arbeidsgiverportalen (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandlingmer).

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.


Vi tilbyr

Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap med dyktige kolleger som er stolte av jobben sin. I DSS er det et godt arbeidsmiljø, du får gode kollegaer og utviklingsmuligheter. Som statlig etat er DSS underlagt lov- og avtaleverk som sikrer de ansatte ryddige arbeids-og tjenesteforhold. Vi kan tilby et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter. Pensjons- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.

Les mer om å jobbe hos DSS her (http://www.dss.dep.no/jobb-hos-dss)

Lønn: Stillingen lønnes som 1054 Kontorsjef, med kr 643.000 - 792.700 (tilsvarende ltr 70 - 79 pr 1.oktober 2020) pr år. avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. 


Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" øverst på denne siden. Fyll ut CV og legg ved vitnemål og eventuelle attester.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøre vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

DSS samarbeider med Meditor for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Kontaktperson: For nærmere opplysninger om stillingen kontakt: seksjonssjef Karoline Holme, tlf. 98000330 eller seniorrådgiver Hillevi Ramsfjell, tlf. 47258998


Om arbeidsgiveren

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) er hovedleverandør av sikkerhetstjenester, digitale tjenester og fasilitetstjenester for regjeringen og departementene. Våre verdier er; hjelpsom, engasjert og profesjonell. DSS er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har ca. 700 ansatte og er lokalisert sentralt i Oslo.

Avdeling for kommunikasjon og HR (KH) har ansvar for kundedialog, kommunikasjon, HR-tjenester og arkiv internt i DSS. I tillegg leverer vi fellestjenester som bedriftshelsetjeneste, rekrutteringsverktøy og ulike informasjonstjenester til departmentene.

 

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Oslo sentrum, 0032 Oslo
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Ledelse,
HR, personal og rekruttering

Annonseinformasjon

FINN-kode 198241741
Sist endret 17. nov. 2020 08:40

Rapporter annonse