Utløpt

Vi søker seksjonssjef for kategorien IKT i nyopprettet stilling

Arbeidsgiver
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
Stillingstittel
Seksjonssjef IKT-avtaler
Frist
26.11.2020
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
Om stillingen

Som leder i Statens innkjøpssenter blir du en del av et spennende og kompetent fagmiljø. Vår kjernekompetanse er profesjonell gjennomføring av hele anskaffelsesprosessen og strategisk avtaleforvaltning. Vi søker deg som evner å forme sterke team og ønsker å være med å videreutvikle og profesjonalisere anskaffelser i staten. Du må ha god evne til å forstå strategiske mål og hente ut forretningsmessig potensial gjennom anskaffelsesprosessene. Bærekraft og ivaretakelse av samfunnsansvaret er sentralt i alle våre prosesser.

Statens innkjøpssenter inngår noen av de største innkjøpsavtalene i Norge. Vi bidrar med å effektivisere staten gjennom samordning og stordrift, og våre avtaler omfatter ca. 190 ulike statlige virksomheter.  Vi har fått økt tillit og skal gjennomføre flere store anskaffelser på vegne av hele statsforvaltningen. For å ruste oss for videre vekst organiserer vi oss nå kategoribasert, og vi søker gode ledere som kan bidra til å befeste vår posisjon som landets fremst innkjøpsmiljø. Nå rekrutterer vi en seksjonssjef til seksjon for IKT-avtaler.

Om seksjonen

Seksjon for IKT-avtaler har ansvaret for å gjennomføre anskaffelser innen IKT-området. Vi har en kategoristrategi som skal operasjonaliseres og på sikt fornyes. Vi har i dag fire statlige fellesavtaler innen IKT-området. Seksjonen vil også ha ansvaret for avtaler tilknyttet Markedsplassen for skytjenester. For Markedsplassen skal det inngås avtaler relatert til skytjenester for kommuner, fylkeskommuner og stat.

Sentrale leveranser i anskaffelsesprosessen er kategoristrategi, konkurransestrategi, konkurransedokumenter, evalueringer samt dokumentasjon av avtaleforvaltningen. Dette inkluderer blant annet, behovs- og markedsanalyser, strukturering av data, kravspesifisering, tilbudsevaluering, risikohåndtering og veiledning overfor virksomheter omfattet av innkjøpsordningen.

Vi gjennomfører våre prosesser i tett samarbeid med statlige virksomheter og ekspertise innen ulike fagområder med relevans for anskaffelsene våre. Stillingen som seksjonssjef vil derfor innebære utstrakt kontakt med våre interessenter og kunder, herunder dialog med beslutningstakere på ulike steder og nivåer i staten.


Arbeidsoppgaver

Seksjonssjefen har personal-, resultat- budsjett- og fagansvar for seksjonen og kommer til å bidra i den helhetlige utviklingen av Statens innkjøpssenter og Divisjon for offentlige anskaffelser.

Sentralt i hverdagen er ansvar for oppfølging og utvikling av kompetente kolleger. Du vil være en faglig sparringspartner og bidra aktivt i prosessene samtidig som du sikrer kvalitet i leveranser og prioriterer ressurser. Videre er det viktig å legge til rette for godt samarbeid både innen og utenfor Statens innkjøpssenter.

Ut over daglig ledelse av egen seksjon må seksjonssjef påregne å ha egne arbeidsoppgaver innen hele innkjøpssenterets arbeidsområde. Seksjonssjef rapporterer til avdelingsdirektør.


Dine kvalifikasjoner

Du må ha:

 • høyere relevant utdanning på bachelor- eller masternivå
 • erfaring fra ledelse av større anskaffelsesprosjekter eller generell ledererfaring
 • god anskaffelsesfaglig innsikt og god kunnskap om regelverket for offentlige anskaffelser
 • Erfaring med større IKT- anskaffelser i offentlig virksomhet.
 • god kjennskap til forvaltningen og evne til å tenke strategisk
 • erfaring med hele anskaffelsesprosessen i offentlig virksomhet
 • svært god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk

Du bør ha:

 • erfaring med å jobbe på vegne av flere virksomheter og i tverrfaglige team
 • god forretningsforståelse
 • erfaring fra en kategoribasert innkjøpsorganisasjon

Personlige egenskaper

Som leder i Statens innkjøpssenter må du ha gode lederegenskaper og faglig tyngde. Du identifiserer deg med verdiene våre; troverdig, tydelig og til stede. Vi ser etter en leder med høy gjennomføringsevne.

Vi søker deg som

 • evner å skape godt samhold og felles eierskap til mål og utfordringer
 • er en tydelig og troverdig leder
 • evner å skape resultater gjennom dine medarbeidere
 • er initiativrik og god til å se forbedringsområder
 • er analytisk og strukturert
 • evner å prioritere og holde fokus på målene i travle omgivelser
 • er samarbeidsorientert og relasjonsbyggende, med en åpen og tillitsskapende kommunikasjonsstil
 • har sterk gjennomføringskraft

Vi tilbyr
 • En synlig stilling med spennende faglige utfordringer, gode utviklingsmuligheter og faglig sterke kollegaer
 • Lønn som seksjonssjef i lønnsspennet kr 708 000 - kr 910 000 per år etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse (http://spk.no) som er en av landets beste pensjonsordninger med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger
 • Familievennlig personalpolitikk med gode arbeidstidsordninger

Les mer om godene i staten (http://arbeidsgiver.difi.no/lonn-goder-og-reise/gode).

Fra oktober 2021 flytter Direktoratet for forvaltning og økonomistyring sammen med Digitaliseringsdirektoratet inn i nye lokaler i Økern portal (https://okernportal.no/?gclid=EAIaIQobChMI58rcxvjj7AIVmtwYCh21HAZAEAAYASAAEgL3ofD_BwE).


Mangfold i DFØ

I DFØ tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver, og at medarbeidere med ulik livserfaring og fagkombinasjoner vil gjøre oss i stand til å finne enda flere gode løsninger på våre oppdrag. Vi oppfordrer derfor alle til å søke jobb uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke selv om du ikke kan vise til en sammenhengende yrkeskarriere. Våre lokaler er universelt utformet, og vi legger forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Hvis du har funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en kan du bli positivt særbehandlet hvis du krysser av for dette når du søker stillingen. Vi vil invitere minst én kvalifisert søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle visse krav. Les mer om dette på arbeidsgiverportalen (http://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling).


Vil du vite mer?

Ønsker du ytterligere informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med avdelingsdirektør Kjetil Østgård på 932 27 659.

For nærmere informasjon om DFØ henvises til vår hjemmeside www.dfo.no.  

Vi tar forbehold om at stillingen kan bli trukket dersom Stortinget ikke godkjenner Regjeringens forslag til budsjett.


Andre opplysninger

Alle som søker stillingen må søke digitalt gjennom rekrutteringsportalen Jobbnorge. Du må laste opp relevante vitnemål og attester. Vitnemål og/eller karakterutskrifter henter du fra vitnemålsportalen i Jobbnorge. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra NOKUT. Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Det er viktig at du viser hvordan din kompetanse fyller kriteriene som er beskrevet i annonsen.

Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Om arbeidsgiveren

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for økonomistyring, gode beslutningsgrunnlag for statlige tiltak, organisering og ledelse i staten, samt for innkjøp i offentlig sektor. Vi leverer lønns- og regnskapstjenester til rundt 90 prosent av statsforvaltningen og har også ansvaret for statsregnskapet og statens konsernkontoordning.

Vi skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgivning, fellestjenester og utvikling av metoder og verktøy. Vi har om lag 650 ansatte, fordelt på Oslo, Stavanger, Trondheim og Harstad.
 

 

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Grev Wedelsplass 9, 0155 Oslo
Bransje
IT,
Offentlig administrasjon,
Økonomi og regnskap
Stillingsfunksjon
Innkjøp/forhandling,
Ledelse
Følg firma
636 følger dette firmaet

Grev Wedelsplass 9, 0155 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 198151852
Sist endret 16. nov. 2020 10:07

Rapporter annonse