Utløpt

Direktør Bærekraft

Arbeidsgiver
Mustad Eiendom
Stillingstittel
Direktør Bærekraft
Frist
Snarest
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Backer Skeie AS

Eiendomsbransjen står direkte og indirekte for rundt 40% av verdens miljøutslipp. I Norge har bransjen utarbeidet et veikart for nullutslipp innen 2050. Mustad Eiendom skal i løpet av de neste 20 årene transformere sine eiendommer langs Lysakerelven og skape en fremtidsrettet og bærekraftig bydel; Lilleakerbyen. Vi ønsker at dette prosjektet skal være et foregangsprosjekt innen bærekraftig arkitektur og byutvikling, og et viktig bidrag til lavere klimautslipp. For å lede vårt arbeid med bærekraft søker vi:

Direktør Bærekraft

Mustad Eiendom er et familieeid selskap med et langsiktig og bærekraftig perspektiv på den lokale forvaltningen og utviklingen av området mellom Lilleaker og Lysaker. Vi har vært på Lilleaker i nesten 150 år og vi har et tilsvarende langsiktig perspektiv også for fremtiden. Bærekraftig tilnærming er derfor ikke bare en ambisjon, men en direkte forutsetning både for oss, kravene vi stiller til våre samarbeidspartnere og våre forpliktelser til samfunnet vi omgir oss med og er en del av.

Siden etableringen har Mustad Eiendom utviklet en eiendomsportefølje med ca. 330.000 kvm næringseiendom, som hovedsakelig består av store kontorbygg med en rekke anerkjente leietagere, så vel som kjøpesenteret CC Vest. Lysaker har rundt 25.000 arbeidsplasser og 6-7 millioner besøkende årlig, men til tross for høy publikumstrafikk oppfattes området som noe introvert og lukket, ikke minst på kveldstid.

Derfor har vi bestemt oss for å transformere våre eiendommer til en fremtidsrettet og levende by; Lilleakerbyen. Prosjektet blir et stort byutviklingsprosjekt på størrelse med hele Bjørvika, med boliger, handel og bevertning, kultur og arbeidsplasser, og vi har store ambisjoner innenfor miljø og samfunnsansvar. Nederst i annonsen finner du mer informasjon om Lilleakerbyen.

Ansvar og oppgaver

Som Direktør Bærekraft vil du være en del av vår ledergruppe. Du vil ha det overordnede ansvaret for å implementere og videreutvikle selskapets strategi for bærekraft med hensyn til miljømessige, sosiale og økonomiske mål. Sentrale oppgaver vil være:

 • Inngå i ledergruppen og være medansvarlig for at selskapet når sine overordnede mål
 • Implementere og videreutvikle selskapets bærekraftstrategi
 • Sørge for at selskapets eksisterende og nye forretningsprosesser bygger opp under bærekraftmålene, og at disse stadig revideres i henhold til omverdenens krav
 • Identifisere og utvikle gode KPI-er for å overvåke Mustad Eiendoms bærekraftarbeid
 • Skape en felles forståelse for bærekraft og hva dette betyr for Mustad Eiendom som selskap
 • Kommunisere og informere kolleger, kunder og andre viktige interessenter om arbeidet rundt bærekraft og dets formål
 • Inngå i utviklingsteamet med ansvar for å utarbeide planer for bærekraftig utvikling og forvaltning av Lilleakerbyen
 • Kvalitetssikre at alle prosjekter gjennomføres iht. bærekraftplan
 • Holde seg faglig oppdatert om relevante trender på nasjonalt og internasjonalt nivå og være en faglig ressurs internt
 • Delta i samfunnsdebatten og representere Mustad Eiendom i forskjellige fora
 • Myndighetskontakt i spørsmål relatert til bærekraft
 • Overordnet ansvar for selskapets bærekraftrapporering

Erfaring og kompetanse

Vi søker deg som har erfaring med å utvikle og implementere bærekraftstrategier for selskaper hvor toppledelsen er opptatt av temaet, og som personlig har et ønske om være en pådriver for en bærekraftig utvikling av samfunnet. Som medlem av selskapets ledergruppe må du ha god forretningsforståelse, være strategisk orientert og ha evnen til å se bærekraft i lys av hele verdikjeder.

Videre må du ha driv og ambisjoner om å holde deg oppdatert om utviklingen innen bærekraft på nasjonalt og internasjonalt nivå. Vi ønsker å være en aktiv deltager i samfunnsdebatten rundt bærekraft og en pådriver for at eiendomsbransjen skal nå sine bærekraftmål. Du må derfor ha jobbet med kommunikasjonsorienterte oppgaver, og helst ha forståelse for politiske prosesser. Det er ikke nødvendig med erfaring fra eiendomsbransjen, men du må ha interesse for byutvikling og et ønske om å være med på å forme gode nærsamfunn for fremtiden.

Som person er du nysgjerrig og lyttende av natur, analytisk og har god gjennomføringsevne. Dette gjør at du trives med å jobbe med strategiske oppgaver, og det faller seg naturlig for deg å holde deg faglig oppdatert. Du har gode kommunikasjonsevner og oppfattes som trygg og selvstendig i dialog med alle typer mennesker.

I Mustad Eiendom er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø, med faglig dyktige personer som respekterer hverandre og skaper godt samarbeid, samtidig som vi har fokus på å skape framdrift og treffe gode beslutninger. Det er derfor viktig for oss at du har gode samarbeidsegenskaper og er løsnings- og resultatorientert.

Muligheter

 • Ansvar for bærekraft i et eiendomsselskapselskap som jobber med et av Norges mest spennende byutviklingsprosjekter Lilleakerbyen
 • Prosjektet har ambisjoner om å være et nasjonalt foregangsprosjekt innen bærekraftig eiendomsutvikling
 • Veldrevet og anerkjent familieeid selskap med god ledelse og høy gjennomføringsevne
 • Stillingen inngår i selskapets ledergruppe
 • Bærekraft er strategisk viktig for selskapets fremtidige lønnsomhet og verdiforvaltning
 • Eiendomsbransjen står for en høy andel av den globale forurensningen, men har høye ambisjoner om å være klimanøytral innen 2050. Stillingen får reelle muligheter til å påvirke denne utviklingen.
 • Du vil bli en aktiv deltager i samfunnsdebatten rundt bærekraft, og en pådriver for at eiendomsbransjen skal nå sine bærekraftmål


For ytterligere informasjon, se www.backerskeie.no eller kontakt våre rådgivere i BackerSkeie, Mats Herman Hjelmtvedt tel. 958 84 959 eller Are K. Skeie tel. 950 66 183, for en konfidensiell samtale.

Søknad med CV registreres via "Karriere" på www.backerskeie.no


Om Lilleakerbyen

Lysaker er et av Norges viktigste kollektivknutepunkt, og vil få en enda mer sentral posisjon i fremtiden med etableringen av T-banelinjen Fornebubanen. Området er i dag preget av næringseiendom, og rundt 25.000 mennesker har sin arbeidsplass her. Kjøpesenteret CC Vest er en viktig magnet, og årlig besøkes området av 6-7 millioner besøkende. Til tross for mange arbeidsplasser og mange besøkende, oppfattes området som introvert og lukket og med lite aktivitet utenom vanlig arbeidstid.

Med etableringen av Lilleakerbyen ønsker vi å skape en mangfoldig og bærekraftig bydel som knytter Oslo og Bærum sammen. De grønne områdene rundt Lysakerelven skal tilrettelegges for publikum enda bedre enn i dag, og vil bli ryggraden i stedets identitet. Noen viktige elementer i prosjektet blir å flytte dagens handel nærmere trafikknutepunktet Lysaker, etablere en åpen gatestruktur med kvartaler og utadrettet virksomhet på gateplan, flytte parkering og varelevering under bakken, bilfrie gater som gir plass til nye byrom, torg, parker, gågater og oppholdsarealer. Dette vil gjøre at Lilleakerbyen blir et flerfunksjonelt byområde som møter de ulike behov hos fremtidens brukere, enten du bor her, jobber her, eller kommer på besøk. Lilleakerbyen vil inkludere kultur, hotell, næring, service, handel og sosial infrastruktur. Foreløpig vurdering gir muligheten til å utvikle ca. 2000 boliger og ca. 350 000 m2 næringslokaler.

Utviklingen vil bli gjort trinn for trinn, der målet er å skape en levende, grønn og bærekraftig by, med moderne arbeidsplasser og et variert boligtilbud. Transportbehov skal i størst mulig grad baseres på sykkel og gange, offentlige transportmidler, delingsordninger og andre moderne former for mobilitetsløsninger. Mustad Eiendom har store ambisjoner innenfor miljø og samfunnsansvar ved utviklingen av det nye prosjektet, noe som gjenspeiles deres mål; Lilleakerbyen skal være et nasjonalt foregangsprosjekt innen bærekraftig arkitektur og byutvikling.

Sektor
Privat
Lederkategori
Direktør
Sted
Lilleakerveien 8, 0283 Oslo
Bransje
Eiendom
Stillingsfunksjon
Forretningsutvikling og strategi,
Prosjektledelse,
Ledelse

Nøkkelord

Sustainability, Samfunnsansvar, Klima, Miljø, Strategi

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Mats Herman Hjelmtvedt
Stillingstittel
Rådgiver, BackerSkeie
Telefon
958 84 959
Følg firma
854 følger dette firmaet

Lilleakerveien 8, 0283 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 196342983
Sist endret 2. des. 2020 14:23

Rapporter annonse