Utløpt

Avdelingssjef

Arbeidsgiver
Helse Bergen
Stillingstittel
Avdelingssjef ved Avdeling for medisinsk genetikk
Frist
16.11.2020
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Haukeland universitetssjukehus
Avdeling for medisinsk genetikk har ansvar for dei medisinsk-genetiske tenestene i Helse Vest. Dette omfattar utgreiing, rettleiing og diagnostikk av pasientar og deira familiar ved mistanke om eller påvist sjukdom av genetisk årsak. Avdelinga er ei av åtte einingar i Laboratorieklinikken og har 110 tilsette inkludert 25 personar som er eksternt finansiert. Avdelingssjefen rapporterer til klinikkdirektør.

Avdeling for medisinsk genetikk er organisert i seksjonar for klinisk genetikk, genomiske avvik, sekvensavvik, tolking og utvikling, og merkantile tenester, i tillegg til Regionalt kompetansesenter for arveleg kreft. Avdelinga held til i lyse og trivelege lokale i 6. etg. i Laboratoriebygget. Dei tilsette har ulik yrkesfagleg bakgrunn med høg fagleg kompetanse på ulike nivå. Spesialistar i medisinsk genetikk (legar) og genetisk rettleiarar driv den pasientretta verksemda og bioingeniørar, legar og molekylæbiologar driv laboratorieverksemd, samt forsking og utvikling. Den diagnostiske laboratorieverksemda vart akkreditert i 2015.

Medisinsk genetikk er eit fagfelt under rask utvikling og det er aukande etterspurnad etter våre tenester. Avdelinga har stor forskingsverksemd og eit godt tverrfagleg samarbeid med UiB, kliniske avdelingar og dei andre avdelingane i Laboratorieklinikken. Ein forventar at avdelingssjefen blir ein pådrivar i å leggje til rette for forsking og utdanning, og det vil bli opna for at den som vert tilsett kan ha ei bistilling ved universitetet dersom den akademiske kompetansen er tilfredstillande.

Arbeidsoppgåver

 • Ansvar for organisering og drift av avdelinga
 • Overordna personalansvar for alle ved avdelinga
 • Leggje til rette for forsking og utvikling av høg kvalitet
 • Ansvar for god samhandling med andre avdelingar, andre sjukehus, nasjonale- og internasjonale institusjonar og universitet

Kvalifikasjonar

 • Helsefagleg/laboratoriefagleg utdanning på høgskule/universitetsnivå
 • Relevant erfaring frå tilsvarande verksemd
 • Leiarerfaring og gjerne også erfaring frå forskingsleiing
 • God innsikt i nasjonale og internasjonale utviklingstrekk innan faget
 • Erfaring frå samarbeid på tvers av institusjonar og avdelingar

Personlege eigenskapar

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å motivere medarbeidarane
 • Høg gjennomføringsevne, strategisk og målretta
 • Endringsvillig
 • Må trivast i eit tverrfagleg og aktivt miljø
 • Vere tydeleg på forventningar og tilbakemeldingar

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr konkurransedyktige vilkår for den rette søkaren
 • Utfordrande arbeidsoppgåver
 • Høgt fagleg nivå
 • Godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar

Om arbeidsgiveren

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 13.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg helsehjelp til pasientane våre, og rett opplæring til pasientar og pårørande. Kvart år behandlar vi over 900.000 pasientar og bidreg i utdanninga av fleire tusen helsearbeidarar. Forsking og innovasjon er og viktige oppgåver i sjukehuset. Les meir på www.helse-bergen.no eller facebook.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Haukelandsveien 22, 5021 Bergen
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Ledelse,
Helsepersonell / Bioingeniør,
Helsepersonell

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Anne Grete Thue
Stillingstittel
Konst. klinikkdirektør
Telefon
55 97 31 19
Kontaktperson
Gunnar Mellgren
Stillingstittel
Klinikkdirektør, prof. dr.med.
Telefon
55 97 43 66
Følg firma
1086 følger dette firmaet

Haukelandsveien 22, 5021 Bergen

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 195848803
Sist endret 23. okt. 2020 13:21

Rapporter annonse