Utløpt

Avdelingsledere ved Gjøsvika sykehjem og ØBHVS

Arbeidsgiver
Røros kommune
Stillingstittel
Avdelingsledere
Frist
11.11.2020
Ansettelsesform
Fast

Kort om stillingene

Vi har ledig et 100 % vikariat og en 100 % fast stilling som avdelingsledere.

Vi søker en avdelingsleder til vikariat ved Øverhagan bo-, helse- og velferdssenter, samt en avdelingsleder til fast stilling ved Gjøsvika sykehjem.


Om oss

Gjøsvika sykehjem og Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter (ØBHVS) er en felles virksomhet i Røros kommune bestående av to tilhørende avdelinger. Vi har god dekning av sykepleiere og helsefagarbeidere. Sykehjemmene har egen tilsynslege og vi har gode samhandlingsrelasjoner med øvrige helse- og omsorgstjenester. Røros kommune har over flere år jobbet med utvikling av morgendagens omsorgstjenester. Avdelingslederen har en meget sentral rolle i det videre arbeidet med dette.

ØBHVS er under utvikling og første del av bygget ble tatt i bruk i august i år. ØBHVS består av en sykehjemsavdeling med 22 plasser, og en avdeling med 23 heldøgnsomsorgsboliger (HDO).

Gjøsvika sykehjem har 30 beboerrom fordelt på fem avdelinger. Alle plasser er skjermede plasser og sykehjemmet er spesielt tilrettelagt for pasienter med en demenssykdom. I tillegg har Gjøsvika sykehjem ansvar for drift av dagaktivitetstilbud for hjemmeboende pasienter med en demenssykdom.


Kvalifikasjoner

 • sykepleier med godkjent norsk autorisasjon  
 • ønskelig med utdanning innen ledelse eller relevant ledererfaring
 • det legges stor vekt på personlig egnethet 
 • ønskelig med erfaring fra pleie og omsorg
 • gode IT-kunnskaper
 • behersker norsk både muntlig og skriftlig
 • ønskelig med kjennskap til Gerica og GAT
 • førerkort klasse B


Arbeidsoppgaver og ansvar

 • har ansvar for den daglige driften av sykehjemmet og for organisering av fag, personal og budsjett på avdelingen
 • har et komplett og helhetlig ansvar for sine tildelte oppgaver og sin tildelte myndighet
 • lede ut fra en helhetsforståelse
 • medansvar for definerte mål og oppgaver som går ut over egen avdeling og virksomhet, dvs. mål på tvers av organisasjonen
 • lede gjennom en tett styringsdialog med virksomhetsleder, jf. mål og resultat
 • utøve visjons- og verdibasert ledelse i tråd med kommunens overordrede arbeidsgiverpolitikk og lederplattform
 • utvikle kommunen i tråd med prinsipper for en lærende organisasjon, fremme nytenkning, motivasjon og riktig kompetanse i organisasjonen
 • ansvar for kvalitet og HMS: sørge for at avdelingen drives i samsvar med relevante lover og forskrifter, og at vesentlige prosesser er dokumentert og vedlikeholdt 
 • utøve øvrige oppgaver som virksomhetsleder beslutter


Personlige egenskaper

 • evne til å jobbe selvstendig og i team
 • evne til nytekning, samt evne til å motivere og skape engasjement
 • gode kommunikasjonsevner
 • være tydelig i sin lederadferd
 • god rolleforståelse og arbeidskapasitet


Vi kan tilby

 • godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • lønn etter kvalifikasjoner
 • konkurransedyktig pensjonsordning
 • kommunal avtale med treningssenter for faste stillinger
 • vi kan være behjelpelig med å finne bolig til tilflyttere


Søknadsfrist: 11.11.2020 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til virksomhetsleder Gonda Brouwer, tlf. 97 42 40 42.

Ved ansettelse må politiattest av nyere dato (maks. tre måneder gammel) fremlegges, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.


Hvordan søker du?

Røros kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, se kommunens nettside under "Ledige stillinger". CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden.

Ved spørsmål om søknadssystemet ta kontakt med HR-konsulent Anna Damps tlf. 48 19 11 47.

Godkjente vitnemål og attester tas med på eventuelt intervju. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

Om arbeidsgiveren

Verdensarvstedet Røros ligger i Trøndelag og har ca. 5600 innbyggere. Kommunen har et variert næringsgrunnlag, rikt kulturliv i historisk miljø, gode muligheter for friluftsliv sommer som vinter, og et godt utbygd kommunikasjonsnett med fly, buss og jernbane. Organisasjonen Røros kommune har bortimot 600 ansatte fordelt på 12 virksomhetsområder.

Vearteneaerpiesijjie Røros lea Trööndelagesne jïh desnie medtie 5600 årrojh. Tjïelten akte gellielaaketje jieleme, ræjhkoes kultuvrejielede aktene histovrijen byjresisnie, hijven nuepieh ålkone mïnnedh giesege jïh daelvege, jïh hijven kommunikasjovneviermie girtine, bussine jïh ruevtieraajrojne. Årganisasjovnesne Røros tjïelte medtie 600 barkijh, joekedamme 12 gïehtelimssuerkide.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Antall stillinger
2
Sted
7374 Røros
Bransje
Helse og omsorg,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Ledelse,
Sykepleier

Nøkkelord

ledelse, utvikling, helse, omsorg, mestring

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Gonda Brouwer
Stillingstittel
Virksomhetsleder
Mobil
974 24 042
Følg firma
35 følger dette firmaet

7374 Røros

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 193259859
Sist endret 11. nov. 2020 11:36

Rapporter annonse