HR-sjef

Arbeidsgiver
Hvaler kommune
Stillingstittel
HR-sjef
Frist
25.10.2020
Ansettelsesform
Fast

Vi søker en kvalitetsbevisst og profesjonell HR-sjef som skal sikre god lederstøtte i Hvaler kommune. Hvaler kommune er i stadig utvikling, og som et ledd i utviklingsarbeidet søker vi etter flere nye medarbeidere med blikk for "fremtidens kommune". Vi har som mål å sette brukerne i sentrum, og vi skal tilrettelegge for godt samarbeid internt i organisasjonen.

Som vår nye HR-sjef vil du få et bredt spekter av faglige utfordringer. Det innebærer blant annet å gi lederstøtte og lederopplæring, å gi råd og veiledning til ledere innen HR-spørsmål, og å gjennomføre de årlige prosessene innen personalledelse. Tillitsvalgte og vernetjenesten er viktige samarbeidspartnere.

HR-avdelingen består i dag av en HR-rådgiver i tillegg til HR-sjef. Det er inngått samarbeidsavtale med Fredrikstad kommune om lønnsarbeid, og vi har avtale om bedriftshelsetjeneste med ekstern leverandør.

Utviklingsarbeid, digitalisering og omstilling vil prege vår arbeidshverdag frem mot 2025.

HR skal gi støtte til ledere i følgende tjenesteområder:

 • Helse og omsorg
 • Teknikk, byggesak og infrastruktur
 • Oppvekst
 • Friskliv, læring og mestring

Hvaler kommune gjennomfører for tiden en endringsprosess, og HR har en viktig oppgave i å bistå ledere i dette omstillingsarbeidet.

HR-avdelingen er organisert i rådmannens stab, HR-sjefen deltar i rådmannens utvidede ledergruppe.

Arbeidsoppgaver

 • Være premissgiver og fagansvarlig for kommunens HR-strategi, herunder lønns- og arbeidsgiverstrategier.
 • Være rådgiver for rådmannen og kommunalsjefene i HR-relaterte spørsmål.
 • Være fagansvarlig for lønn i Hvaler kommune i samarbeid med lønnsavdelingen i Fredrikstad kommune.
 • Være systemansvarlig for fagsystemene Visma og GAT, og evt. andre tilgrensende systemer i kommunen.
 • Være rådgiver for enhetslederne i personalsaker.
 • Bistå rådmannen i forberedelse og gjennomføring av ulike politiske og bedriftsinterne møter som for eksempel administrasjonsutvalg, AMU og samarbeidsmøter med tillitsvalgte.
 • Bidra til et godt samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene i Hvaler kommune.
 • Delta i kommunens forhandlingsutvalg, og være en sentral bidragsyter i planlegging og gjennomføring av de årlige lønnsforhandlingene.
 • Ha ansvar for kommunens medarbeiderundersøkelser.
 • Arbeide med HMS, og være kommunens kontaktpunkt mot bedriftshelsetjenesten.
 • Bistå i varslingssaker, og være en del av varslingsutvalget i kommunen.
 • Delta i ulike prosjekter / være prosjektleder etter behov.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på høyskolenivå.
 • Relevant erfaring fra HR-arbeid, gjerne fra offentlig sektor.
 • Ledererfaring fra HR/personalarbeid er ønskelig.
 • God kunnskap om hovedtariffavtalen, arbeidsrett og annen relevant lovgivning innen HR-området.
 • God kunnskap om bruk av digitale verktøy.
 • Være opptatt av innovasjon og digitalisering, og se nødvendigheten av å jobbe fremoverlent mot nye måter å jobbe på.
 • Erfaring med Visma og GAT er ønskelig, men ikke et krav.

Utdanningsretning

HR/ personalledelse/ jus.

Utdanningsnivå

Høyskole/ universitet. 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsegenskaper, og evne til å kommunisere godt med alle nivåer i organisasjonen.
 • God rolleforståelse for et arbeid i skjæringspunktet mellom stabsfunksjon og linjeledelse.
 • Evne til å håndtere mange oppgaver samtidig, og gjøre gode prioriteringer i en hektisk hverdag.

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • En sentral og utfordrende stilling i kommunen.
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer.
 • Arbeidsplass på rådhuset i Hvaler kommune, med gode parkeringsmuligheter og mulighet for lading av EL-bil.
 • Lønn og tiltredelse etter avtale.

Arbeidet reguleres av gjeldende lov og avtaleverk i kommunal sektor, og medlemskap i KLP pensjonsordning.

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å bli unntatt offentlighet. Hvaler kommune vil varsle søker som har bedt om unntak fra offentlighet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil komme frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

Om arbeidsgiverenVårt mål er at Hvaler kommune skal bli en foretrukket vekstkommune. Vi tenker fremtidsrettet og gir innbyggerne våre gode tjenester i trygge rammer. Kommunen er i utvikling med "Nye Hvaler"  og storsatsing på blant annet oppvekst og omsorgstjenesten.  Vi tilbyr et mangfold av både tjenester og medarbeidere.I Hvaler kommune jobber vi ut fra et felles verdigrunnlag. Hvalersamfunnets utvikling bygger på vår unike plassering, vårt hav og vår natur. Dette grunnlaget er basert på fire verdier: åpenhet, profesjonalitet, engasjement og nyskaping - forkortet ÅPEN. 

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Storveien 32, 1680 Skjærhalden
Bransje
HR, organisasjonsutvikling og rekruttering,
Juridiske tjenester,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
HR, personal og rekruttering,
Jurist,
Ledelse

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Dag Willien Eriksen
Stillingstittel
Rådmann
Telefon
913 86 684
Kontaktperson
Geir Kvisten
Stillingstittel
Assisterende rådmann
Telefon
991 66 366
Følg firma
73 følger dette firmaet

Storveien 32, 1680 Skjærhalden

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 192675902
Sist endret 11. okt. 2020 22:35

Rapporter annonse