Utløpt

Er du vår nye leder?

Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Stillingstittel
Enhetsleder
Frist
22.10.2020
Ansettelsesform
Vikariat
Bli kjent med Oslo universitetssykehus
Regional sikkerhetsseksjon har regionalt ansvar for utredning, behandling og stabilisering av pasienter med alvorlig psykisk sykdom eller ved mistanke om dette. I tillegg har pasientene alvorlig og ofte pågående voldsproblematikk. Det gjennomføres også judisielle døgnobservasjoner (jmf. straffeprosessloven § 167) i samarbeid med påtalemyndighetene. Det regionale ansvaret innebærer en særlig forpliktelse til forskning, fagutvikling, kunnskapsformidling, pårørendearbeid og veiledning til andre deler av helsetjenesten.

Les mer om seksjonen på vår hjemmeside: Regional sikkerhetsseksjon (RSA)

Vi har nå ledig vikariat som enhetsleder ved Rettspsykiatrisk døgnenhet. Vikariatet varer tom 30.09.2021

Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert. Politiattest kreves ved ansettelse.

Arbeidsoppgaver

 • Enhetsleder er forankret i seksjonsleders ledergruppe og har et medansvar på seksjonsnivå, samtidig med lokalt ansvar for egen enhet og har ansvar for at driften skjer etter gjeldende rammebetingelser
 • Enhetsleder leder eget lederteam bestående av ledende sykepleier drift, to gruppekoordinatorer, overlege og psykologspesialist
 • Sørge for god pasientbehandling til høy faglig standard og et godt og forsvarlig arbeidsmiljø for ansatte
 • Sikre gode rutiner for brukermedvirkning og ivaretakelse av pårørendes rettigheter
 • Skal rapportere på resultatoppnåelse og drift
 • Må bidra til at seksjonens strategi utarbeides, implementeres og gjennomføres
 • Sikre at egne medarbeidere deltar i utvikling, implementering og kontinuerlig forbedring av pasientforløpene
 • Sørge for at HMS-arbeidet gjennomføres etter gjeldende prosedyrer
 • Følge gjeldende regelverk for samarbeid med ansattes fagorganisasjoner
 • Avholde informasjons- og samhandlingsmøter med tillitsvalgte og verneombud
 • Sikre at eventuelle avvik blir meldt og behandlet etter gjeldende prosedyrer for avviksrapportering
 • Økonomisk ansvar i egen enhet, herunder utarbeidelse av budsjett for enheten i samarbeid med seksjonsledelsen. Og organisere enheten og oppgaver på en faglig forsvarlig måte for effektiv utnyttelse av ressursene
 • Sørge for at enheten er bemannet med tilstrekkelig kvalifisert personell
 • Enhetsleder er direkte overordnet leder for enhetens ansatte med personalansvar for anslagsvis 50 årsverk
 • Følge opp medarbeiderundersøkelse og om nødvendig gjennomføre tiltak i egen enhet

Kvalifikasjoner

 • Stillingen er profesjonsnøytral innen helsefag
 • Må ha minst treårig helsefaglig bakgrunn på høgskolenivå, og videreutdanning i psykisk helsearbeid / rus dersom 3-årig høyskole
 • Må ha relevant ledererfaring
 • Det er ønskelig med formell lederutdanning.
 • Erfaring fra spesialisthelsetjenesten, og retts- og sikkerhetspsykiatri er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Vi søker en synlig enhetsleder som er strategisk, strukturert og som evner å motivere sine ansatte. Stillingen krever en leder som er selvstendig, tenker helhetlig og lar seg motivere av utfordringer. Vi ønsker en fleksibel leder med stor arbeidskapasitet. En leder som evner å forstå en kompleks organisasjon og bidrar til å finne løsninger som er til det beste for seksjonens totale drift
 • Enhetsleder må ha evne og vilje til å sette mål, følge opp og evaluere
 • Tydelighet og tilstedeværelse der leder både kan støtte og utfordre medarbeiderne

Vi tilbyr

 • Arbeid i et spennende fagfelt med dyktige kollegaer i en utviklingsorientert organisasjon  
 • Lønn etter gjeldende avtale
 • En ekstra ferieuke og to timers arbeidsfri per uke etter gjeldende overenskomst ( NSF, FF, Delta) 

Om arbeidsgiveren

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling

Oslo universitetssykehus med våre 22 000 ansatte skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Sykehusveien 18, 1385 Asker
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Ledelse

Nøkkelord

Ledelse, Oslo, Leder

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Therese Sundbye Berg
Stillingstittel
Spesialkonsulent
Telefon
952 72 570
Følg firma
2245 følger dette firmaet

Sykehusveien 18, 1385 Asker

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 192662506
Sist endret 25. sep. 2020 08:38

Rapporter annonse