Utløpt

En spennende lederstilling med store utviklingsmuligheter - vil du være med på å utgjøre en forskjell i akuttarbeid for ungdom og deres familier?

Arbeidsgiver
Barne-, ungdoms- og familieetaten
Stillingstittel
Enhetsleder Barkåker ungdomssenter akutt
Frist
04.10.2020
Ansettelsesform
Fast
Om stillingen og Barkåker ungdomssenter akutt 

Stillingen som enhetsleder er nyopprettet da vi er i ferd med å gjennomføre en organisasjonsendring hvor Barkåker løftes fra å være avdeling til å bli en enhet. Stillingen er direkte underlagt regiondirektøren og inngår i dennes utvidete ledergruppe. Ledergruppen på institusjonen består av enhetsleder og avdelingsleder. Avdelingsleder bistår enhetsleder med ledelse og daglig drift.

Bufetat region sør søker nå DEG som vil være med på denne utviklingen sammen med oss.

Barkåker ungdomssenter akutt, er en akuttinstitusjon som tilbyr hjelp til familier med ungdom mellom 13 og 18 år som i utsatte situasjoner trenger umiddelbar hjelp og som av ulike årsaker ikke kan bo hjemme.

Enheten består av en institusjonsavdeling med åtte plasser og døgnkontinuerlig drift. Dette innebærer turnusarbeid med arbeid dag, kveld, natt og helger. Enheten har ca. 24 årsverk. Institusjonen er godkjent for plasseringer etter Lov om barneverntjenester §§ 4-4,4-6,4-12,4-24, 4-25 og 4-26 og kan også tilby akuttbistand i hjemmet som alternativ til institusjonsplassering. Enheten jobber i tråd med faglig veileder for akuttarbeid (Bufdir) og arbeidet organisereres innenfor rammene av et standardisert forløp for akuttplasseringer.  

Som enhetsleder skal du sikre at regionen gir ungdom og deres familier som trenger akutte tiltak, riktig hjelp til riktig tid. Dette vil du gjøre i tett samarbeid med avdelingsleder, øvrige ledere og støttefunksjoner i regionen. Regionen har blant annet et eget psykologteam som gir støtte og veiledning knyttet til den enkelte ungdommens planer for oppholdet, samt nødvendige stabs- og støttefunksjoner.


Arbeidsoppgaver/ansvarsomårder

Vi ser etter en leder som ser nye muligheter til utvikling av enheten og fagområdet som helhet, som vil sikre at enheten gir ungdom og familier som trenger akutte tiltak, riktig hjelp til riktig tid. Sammen med din ledergruppe og regionens øvrige ledere skal du bidra til utvikling av akutt-tjenesten i regionen, og du vil bli en del av lederteamet i Region sør. Du skal bidra til enhetlig ledelse, god informasjonsflyt og samarbeidsklima innad i egen enhet, overfor andre enheter og samarbeidspartnere. Du vil være med å påvirke der avgjørelsene blir tatt.

I samarbeid med regionledelsen vil du bidra til utvikling av faglig tjenestetilbud i samsvar med nasjonale og regionale føringer og standarder og brukernes behov. Du skal ivareta lover, regler og retningslinjer som gjelder for statlig virksomhet generelt og for Bufetat spesielt. 

Du balanserer hensynet til drift og utvikling av enheten, samtidig som du leder og utvikler medarbeiderne. Du er trygg i din lederrolle og evner å gjøre gode prioriteringer og delegere godt. Du vil representere enheten i ulike regionale og nasjonale fora.

Du vil ha ansvar for strategisk og operativ fagledelse, herunder ansvar for å utvikle "best practice" i samarbeid med høyt kvalifisert personell. Du blir en viktig person for pågående kvalitetsforbedring og spesialisering. Du vil ha ansvar for å lede, formidle og koordinere systematisk kompetanse og fagutvikling. Veiledning og oppfølging av personalet er en del av ditt ansvarsområde.

Du vil også ha budsjett-, resultat- og personalansvar for enheten. Det innebærer at du vil ha administrative oppgaver knyttet til personal, rapportering, internkontroll, samt budsjett- og økonomistyring.

Bufetat har innført lederskole for alle nye ledere i Bufetat. Gjennom deltakelse her vil du få muligheten til å møte andre ledere og utvikle deg som leder på en måte som ivaretar etatens behov. 

Forebygging av sykefravær og tett oppfølging er en viktig oppgave i samarbeid med avdelingsledere, NAV, bedriftshelsetjenesten og fastlege.  Som leder i Bufetat har du lederansvar også utenom normal arbeidstid. 

DU - en leder med kunnskap, evne og mot til forbedring! Vi ser etter deg som kan og vil lede enheten. Du har solid kunnskap på området, både barnevernfaglig og som leder, og ser muligheter for videreutvikling av tjenestetilbudet i tråd med regionale og nasjonale føringer. Med personal-, økonomi-, og fagansvar har du de nødvendige forutsetningene for å oppnå de ønskede resultatene. For å lykkes i rollen må du ha evne til å se komplekse sammenhenger og jobbe metodisk. En viktig egenskap er å få medarbeidere til å jobbe sammen om et felles mål.

Du må regne med noe reisevirksomhet innenfor Region sør.


Kvalifikasjoner
 • Det er ønskelig med relevant mastergrad eller profesjonsstudiet i psykologi.
 • Det kreves minimum bachelor innen barnevern eller sosialfag.
 • Det kreves minimum 15 stp i ledelsesfag. Det kan avtales at påkrevd tilleggsutdanning tas i løpet av første tjenesteår i lederstillingen.

Øvrige krav:

 • relevant ledererfaring
 • kunnskap om / erfaring med personalarbeid
 • kunnskap om / erfaring med økonomi- og budsjettarbeid
 • erfaring / kompetanse fra relevant arbeid med ungdom
 • kjennskap til utviklings- og behandlingsmetoder for målgruppa
 • gode norskkunnskaper og god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • førerkort klasse B

Det er ønskelig med:

 • kjennskap til arbeidstidsplanlegging
 • gode dokumentasjonsferdigheter
 • forståelse for offentlig forvaltning
 • IKT-ferdigheter
 • erfaring fra systematisk kompetanseutvikling og implementering
 • kunnskap om lovgrunnlaget for barnevernet og anvendelse av forvaltningsloven
 • interesse/ kunnskap om brukermedvirkning
 • gode engelskkunnskaper spesielt for å forstå engelske tekster og fagterminologi

Personlige egenskaper

DU er en målrettet, fagsterk, rasjonell og relasjonell enhetsleder med god systemforståelse.

Du:

 • er analytisk, og mestrer å tenke helhetlig innenfor store og komplekse saksfelt
 • er nysgjerrig og har mot, og har gode kommunikasjonsferdigheter
 • er ansvarsfull, fleksibel og beslutningsdyktig og kan håndtere flere arbeidsoppgaver samtidig
 • har høy grad av struktur og gjennomføringsevne, samarbeider godt internt på egen enhet, i Bufetat og i forhold til eksterne samarbeidspartnere
 • er tillitsvekkende og har høy grad av integritet
 • er resultatorientert 
 • er omstillingsdyktig og god til å lede endringsprosesser
 • er løsningsorientert og håndterer konfliktsituasjoner
 • er selvstendig og serviceorientert
 • er tydelig og strategisk, samtidig som du ivaretar den enkelte
 • har god rolle- og organisasjonsforståelse
 • legger til rette for gode prosesser, motiverer og ivaretar utvikling av dine medarbeidere
 • har god muntlig og skriftlig framstillingsevne

Personlig egnethet for stillingen tillegges vekt.

Er du klar for en spennende lederstilling? Det håper vi!


Vi tilbyr
 • En spennende lederstilling innenfor akuttarbeid i utvikling. En variert stilling med gode utviklingsmuligheter for den rette personen.
 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som 1493 leder, med lønn p.t. kr 765 100 til kr 860 300 kr. pr. år (ltr 78 - 82). Avlønning og stillingskode blir vurdert etter utdanning og erfaring. Høyere lønn kan vurderes ved særlig kvalifiserte søkere.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige vilkår, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

Generelle opplysninger
 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Stillingen er for tiden lagt til Barkåker, ca. 8 kilometer fra Tønsberg sentrum.
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.
 • For mer informasjon om det å jobbe i Bufetat region sør, se: https://bufdir.no/Barnevern/sor/ny_jobb/

Kontaktinformasjon

Avdelingsdirektør Terje Jacobsen, tlf 4661 7795 

Enhetsleder Anita Antunez, tlf 4661 8484

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et ev. intervju.


Om arbeidsgiveren

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Bufetat region sør dekker Agder, Vestfold og Telemark, samt tidligere Buskerud fylke. Regionkontoret ligger i Tønsberg.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Kantarellveien 25, 3157 Barkåker
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Barnevernspedagog,
Ledelse,
Omsorg og sosialt arbeid
Følg firma
1931 følger dette firmaet

Kantarellveien 25, 3157 Barkåker

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 190969713
Sist endret 22. sep. 2020 14:01

Rapporter annonse