Utløpt

Fagleder i virksomhetens ressursteam

Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Stillingstittel
Fagleder i virksomhetens ressursteam
Frist
20.09.2020
Ansettelsesform
Fast

Vi leter etter deg som er engasjert, faglig oppdatert og som ønsker å gjøre en forskjell! Nå skal vi å forsterke ressursteamet vårt med 1-2 nye fagledere.
Virksomheten Bo og aktivitet psykisk helse består av snart 20 bofellesskap og gir tjenester til 194 beboere. Disse har ulik grad av bistandsbehov og får et individuelt tilrettelagt tilbud med god oppfølging.

Faglederstillingen er plassert direkte under virksomhetsleder. Du skal samarbeide tett med øvrige fagledere, avdelingsledere, ansatte i bofellesskapene og beboere.

Vårt faglige fundament er basert på Recovery-filosofi med mål om å fremme gode livsvilkår. Med visjonen Bedre sammen! Vi skaper mening, mestring og muligheter, og verdiene relasjon, vekst og trygghet, er vårt mål å bidra til dette.

Arbeidsoppgaver

Vi er i stadig endring. Vi har planer for fremtiden som peker i retning av læring, utvikling og praksisfellesskap. Vi ønsker at du skal spille en viktig rolle som medlem i et tverrfaglig ressursteam i virksomheten, som er opptatt av hvordan vi praktiserer fag til fordel for beboere, pårørende, medarbeidere og andre interessenter. Et team som er faglig engasjerende med bud om hva fremtiden skal bringe i det enkelte bofellesskap og virksomheten for øvrig. Du har interesse for prosjektarbeid, ønsker å bidra til fagartikler og styrke det faglige tilbudet på tvers av virksomheter.

Det er naturlig at du er involvert ift virksomhetens kvalitets- og forbedringsarbeid. Du vil ha medansvar for kvaliteten på planer og tjenester i virksomheten. Viktige stikkord her er systematisk kompetanseutvikling, undervisning, ferdighetstrening og simulering. Du gjør deg tanker om hvordan praksis og praksisfellesskaper kan utfordres, utvikles og forankres mellom deg og avdelingene samt ansatte og ledere. Vi har etablert et forskningssamarbeid med UiS rundt ROP-brukere og har videre planer om forskningssamarbeid med andre instanser.

Du vil involveres i samarbeid med spesialisthelsetjenesten og andre instanser med mål om å fremme god samhandling og sikre gode forutsetninger for stabilitet og tilfriskning .

Vi har fokus på å skape en kultur hvor medarbeidere og ledere involverer hverandre og betrakter det som en styrke å løse oppgavene i fellesskap.

Vi verdsetter at vi har forskjellige perspektiver og ikke alltid er enige. Som fagleder må du ha gode evner til å veilede medarbeidere med den rette mengde positive innspill og sparring som dette krever.  Du kan bidra med veiledning for ansatte og ledere innen tema som: målrettet miljøarbeid / psykisk helsearbeid / atferdsproblematikk / rusutfordringer/rusmestring / Recovery / Traumebevisst omsorg. Du skal ellers tilrettelegge for at rett type veiledning innhentes og iverksettes.

Du vet at endringsarbeid skjer utenfor kontoret. Derfor blir en viktig del av jobben din å jobbe skulder ved skulder med ansatte for å veilede, samt trene på ferdigheter for slik å fremme læring og utvikling. Du har et grunnleggende fokus på hvordan vi kan skape verdi for våre beboere og deres nettverk.

Stillingen krever høy grad av fleksibilitet. Til tider må du kunne håndtere flere ulike problemstillinger rundt ulike brukergrupper, samt bevege deg mellom flere bofellesskap på én dag. 

Det er behov for økt fokus på håndtering av utfordrende atferd, særlig knyttet til aggresjon- og voldsproblematikk og forebygging av dette. Det skal bygges opp særlig kompetanse og ferdigheter innen dette fagområdet. Virksomheten skal i gang med pilotering av et nasjonalt opplæringsprogram i MAP (Møte med aggresjonsproblematikk) i løpet av høsten. 

Kvalifikasjoner

Du har bachelor helse- og sosialfaglig/psykologi med bred erfaring fra arbeid innen psykiatri, atferd og/eller rus. Du har en relevant videreutdanning. Vi ser gjerne for oss at du har veiledningskompetanse. I tillegg må du ha kunnskap og forståelse for planarbeid og data som verktøy for å få dette til. Kjennskap til CosDoc som journalsystem vil derfor være en fordel, men ikke et krav.

Du har lang og relevant erfaring og kan vise til gode resultater.

Du har gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner. Dersom du har et annet morsmål enn norsk må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende C1. Gjelder ikke søkere med skandinavisk språk.

Førerkort klasse B 

Personlige egenskaper

Du har gode kommunikasjons- og formidlingsevner.

Dine relasjonelle ferdigheter preges av at du innehar en trygg og robust fremtoning i møte med andre.

Du er tålmodig, raus og forståelsesfull. Samtidig må du være kunne være tydelig og kommunisere forventinger slik at resultater oppnås og uønsket praksis blir korrigert. 

Du veileder gjennom synlighet, gjennom tilstedeværelse og som rollemodell.     

Du er åpen, inkluderende og etterrettelig.

Utfordringer og endringer er en naturlig del av hverdagen og vil kreve at du kan omstille deg om nødvendig.

Vi vektlegger refleksjons- og læringsvilje i alle stillinger.

Vi tilbyr

Vi tilbyr en spennende utfordring der du kan bidra til et stort faglig løft og ha reell påvirkningsmulighet.
Du vil inngå i et engasjert, tverrfaglig- og kompetent fagmiljø i virksomheten.
Kurs og kompetanseheving

Fadderordning
Ofte byr vi på en god latter og en god kopp kaffe.
Tilbud om kurs og kompetanseheving
Vi er pilotkommune i innføring av MAP (Møte med aggresjonsproblematikk).
Gode velferdsordninger i kommunen
Hjem-jobb-hjem ordning

Fagleder stillingskode 745300: Lønn etter avtale

Om arbeidsgiveren


Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor her. Med 11 000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Sammen jobber vi for en levende kommune.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Fagleder
Antall stillinger
2
Sted
Kvitsøygata 19, 4012 Stavanger
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut,
Sykepleier / Psykiatri,
Helsepersonell

Nøkkelord

Fagleder,, Bofellesskap,, psykiatri

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Bjarne A. Johansen
Stillingstittel
Virksomhetsleder
Telefon
459 77 097
Kontaktperson
Hans Petter Kallevig
Stillingstittel
Ass.virksomhetsleder
Telefon
458 77 435
Følg firma
391 følger dette firmaet

Kvitsøygata 19, 4012 Stavanger

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 190302492
Sist endret 4. sep. 2020 13:48

Rapporter annonse