Utløpt

Har du leiarerfaring frå bygg og anlegg? Spanande leiarutfordring i Tysvær kommune:

Arbeidsgiver
Tysvær Kommune - Teknisk
Stillingstittel
Seksjonsleiar drift
Frist
06.09.2020
Ansettelsesform
Fast
Seksjon drift omfattar forvaltning, drift og vedlikehald av kommunale vegar, bygningar, drikkevatn, avløp og andre kommunaltekniske anlegg.Seksjonen har ein god maskinpark med om lag 75 kompetente medarbeidarar fordelt på ulike fagområde. Me flyttar snart inn i nytt og moderne driftsbygg i Aksdal næringspark. I dette har seksjonen ansvar for drift og vedlikehald av skular, barnehagar, omsorgsbygg, idretts- og kulturbygg og kommunale bustadar. Vidare har seksjonen ansvar for drift og vedlikehald av kommunal veg, gang- og sykkelvegar, vassforsyning og avløp, inkludert reinseanlegg.Seksjonsleiar rapporter til teknisk sjef og er ein del av hans leiargruppe. Seksjonsleiar drift har også eiga leiargruppe samansett av avdelingsleiar og fleire fagansvarlege.Kommunen er i vekst og har mange spanande prosjekt i åra som kjem. Me kan tilby ei interessant leiarstilling i en veldriven kommune.


DINE ANSVARSOMRÅDE:

Overordna ansvar for forvaltning, drift og vedlikehald innan fagområda bygg, inkludert reinhald, veg, vatn og avløp, grøntanlegg og idrettsanlegg
Byggja ei god leiargruppe, inspirera og driva personalleiing
Ansvar for budsjett, rekneskap og rapportering
Prosjekt- og planarbeid, til dømes vedlikehaldsplanar for bygg, veg og anlegg
Overordna ansvar for KOMTEK som mellom anna inneheld kommunen sitt kunderegister for vatn
Saksførebuing for politiske organ

DIN KOMPETANSE:

Du har relevant utdanning og arbeidserfaring innan bygg, veg eller vatn- og avløp
Du har leiarerfaring og trivst med personalleiing
Erfaring med driftsleiing og vedlikehald er ein fordel, men ikkje ein føresetnad

DINE PERSONLEGE EIGENSKAPER:

Du trivst med kompleksitet og kan gjera krevjande prioriteringar
Du har pågangsmot og toler høgt arbeidspress
Du er strukturert og god på planleggjing
Du kommuniserer på ein tillitsfull og motiverande måte
Du har god skriftleg framstillingsevne
Du har interesse for teknologi og kontinuerleg forbetring

 

Vi tek gjerne ein uforpliktande og fortruleg samtale om stillinga. Ta kontakt med rådgjevar i Human, Odd Arild Sævik, på mobil 450 21 995.
Spørsmål kan også rettast til Teknisk sjef, Bjørn Bruaset, på mobil 915 80 227.

 Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjaren kan verte offentleggjorde sjølv om søkjaren har bede om ikkje å verte ført opp på søkjarlista. Dersom ønska reservasjon ikkje vert teken omsyn til, vil søkjaren verte varsla om dette før offentleg søkjarliste vert laga.

Om arbeidsgiveren

Tysvær kommune har ca. 11.000 innbyggjarar, og er sentralt plassert på Haugalandet. Kommunesenteret Aksdal ligg berre 13 km sør-aust for Haugesund. Tysvær kommune er kjend for sin flotte og vekslande natur. Mange fjordar riv opp landskapet og formar ei kystlinje på heile 220 km. Tysvær er ein vekstkommune med ein særs ung befolkning, og med eit godt og desentralisert utbygd skule- og barnehagetilbod. Tysvær kommune har om lag 1250 tilsette i heil og deltidsstillingar. Våre medarbeidarverdiar er Raus, Open, Modig og Ansvarleg . Tysvær kommune sin visjon er Aktivitet og trivsel i Tysvær! Tysvær kommune er ein språknøytral kommune.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Rådhusvegen 9, 5575 Aksdal
Bransje
Bygg og anlegg,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Ledelse,
Ingeniør / Bygge- og anleggsteknikk

Nøkkelord

bygg, vedlikehold, drift, anlegg, ledelse

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Bjørn Bruaset
Telefon
915 80 227
Kontaktperson
Odd Arild Sævik
Telefon
450 21 995
Følg firma
294 følger dette firmaet

Rådhusvegen 9, 5575 Aksdal

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 187981657
Sist endret 7. sep. 2020 00:15

Rapporter annonse