Utløpt

Ekspedisjonssjef for Havbruksavdelingen i NFD

Arbeidsgiver
Nærings- og fiskeridepartementet
Stillingstittel
Ekspedisjonssjef
Frist
16.08.2020
Ansettelsesform
Fast
Om avdelingen

Havbruksavdelingen har ansvar for å utforme en næringspolitikk som legger til rette for lønnsomme arbeidsplasser og å realisere hav­bruksnæringens verdiskapingspotensial. I dette ligger bl.a. å utvikle en mangfoldig hav­bruksnæring og å forvalte tillatelsessystemet for akvakultur. Videre har avdelingen ansvar for å utvikle og forvalte rammeverket for etablering og operasjonell drift av hav­bruksaktivitet. I dette ligger bl.a. ansvar for arbeidet med miljømessige og klimarelaterte problemstillinger, naturvitenskapelige og tekniske forhold knyttet til etablering og drift av akvakulturanlegg og støttevirksomhet, samt areal- og plansaker i kystsonen

 

Avdelingen har pt. 16 medarbeidere og er inndelt i to seksjoner:

-       Seksjon for havbrukspolitikk og -økonomi

-       Seksjon for havbruksforvaltning


Om stillingen

Vi søker en tydelig, engasjert og utviklingsorientert leder. Du må evne å finne løsninger og oppnå resultater i henhold til fastsatte mål. Som ekspedisjonssjef vil du lede ledere, og vi legger vekt på utøvelse av strategisk og motiverende lederskap. Stillingen innebærer nær kontakt med departementets politiske ledelse og øvrige avdelinger i departementet.

Aktuelle kandidater har relevant ledererfaring, gjerne også fra departement, og evne til å inspirere og lede en kompetanseorganisasjon. Det er en fordel med kunnskap om avdelingens ansvarsområder og fra samarbeid på tvers av sektorer.

Solid rolleforståelse og innsikt i politiske beslutningsprosesser er en forutsetning.

Lønn etter avtale innenfor statens lederlønnssystem.

Søkere må kunne sikkerhetsklareres. Ekspedisjonssjefen rapporterer til departementsråden og assisterende departementsråd, og inngår i departementets toppledergruppe.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere kan bli oppført på søkerlisten selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkere vil i så fall bli kontaktet før offentliggjøring.

Nærmere informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til assisterende departementsråd Morten Berg, tlf. 22 24 64 03.

 

Søknadsfrist 16.08.20

 

Søknad sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

NFD er opptatt av mangfold og ønsker å være en arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV-en, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad dersom vedkommende blir ansatt.


Om arbeidsgiveren

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har som mål å utforme en helhetlig næringspolitikk som legger til rette for omstilling og bidrar positivt til samlet verdiskaping. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskapingen. Innenfor fiskeri og havbruk legger departementet rammer for bærekraftig og lønnsom næringsvirksomhet.


Andre ansvarsområder er næringsrelevant forsknings- og innovasjonspolitikk, konkurransepolitikk og handelspolitikk. Departementet forvalter statens eierandeler i en rekke selskaper og har mange etater og tilknyttede virksomheter.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Kongensgate 8, 0153 Oslo
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Annet
Følg firma
369 følger dette firmaet

Kongensgate 8, 0153 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 187847861
Sist endret 13. aug. 2020 00:00

Rapporter annonse