Utløpt

Er du dyktig jurist, interessert i kriminalpolitikk og ledelse, og vil arbeide med viktig juridisk utviklingsarbeid?

Arbeidsgiver
Justis- og beredskapsdepartementet
Stillingstittel
Avdelingsdirektør
Frist
15.08.2020
Ansettelsesform
Fast
Om stillingen

Det er ledig embete som avdelingsdirektør i Juridisk seksjon. Avdelingsdirektøren leder seksjonen med om lag 10-12 medarbeidere, og inngår i avdelingens ledergruppe. Du vil få en spennende og utfordrende lederjobb med å utvikle avdelingens juridiske arbeid og for øvrig bidra til å utvikle kriminalpolitikken.

Avdelingen er inndelt i tre seksjoner, og ledergruppen består av ekspedisjonssjef og tre avdelingsdirektører.

Juridisk seksjon har ansvar for regelverksutviklingen, og skal kontinuerlig vurdere behovet for endringer i lov- og forskriftsverket. Dette innebærer å utforme høringsnotater, proposisjoner, innlegg i stortingsdebatter mv., og å bidra til tilsvarende arbeid i andre avdelinger. Seksjonen har ansvar for benådnings- og soningsoverføringssaker og deltar i internasjonalt arbeid og avdelingens øvrige arbeid med utvikling av kriminalpolitikk. Arbeidet i seksjonen skal preges av langsiktighet og helhetlig tenking, og bidra til politikkutformingen og understøtte etatsstyringen.

Ledergruppen har en teamkultur hvor den enkelte bidrar utover eget område, og involverer øvrige ledere i den strategiske utviklingen av egne ansvarsområder. Lederne i avdelingen skal sammen bidra til å videreutvikle avdelingen slik at departementet når sine mål. Arbeidet skal være preget av samarbeid, åpenhet og tillit.


Vi søker deg som

Har juridisk mastergrad eller embetseksamen med godt resultat og erfaring fra arbeid i offentlig forvaltning. Du må være trygg og tydelig, og ha evne til å motivere medarbeiderne. Det forventes at avdelingsdirektøren deltar aktivt i ledergruppen.

Den som tilsettes må ha evne til å tenke strategisk og helhetlig, og være motivert for kontinuerlig endringsarbeid og trives med å arbeide under tidspress. Du må også ha evne til å gjennomføre. Det kreves erfaring fra ledelse, og god formuleringsevne skriftlig og muntlig på norsk og engelsk.

Det er en fordel med kjennskap til kriminalpolitikk og straffesakskjeden for øvrig, og med erfaring fra departementsarbeid og regelverksutvikling.  

Som ansatt i Justis- og beredskapsdepartementet, forventer vi at du skal kunne identifisere deg med og etterleve våre verdier som er åpenhet, integritet og arbeidsglede.


Vi tilbyr
  • spennende og utfordrende oppgaver i et tverrfaglig miljø
  • gode forsikrings- og pensjonsordninger, med medlemskap i Statens pensjonskasse
  • egen bedriftshelsetjeneste, treningsmuligheter/bedriftsidrettslag
  • hyggelig kantine

Les mer om å jobbe i JD her (https://www.regjeringen.no/no/dep/jd/jobbijd/id735533/).

Lønn: 900 000 - 1 050 000 

Stillings- og lønnsinnplassering avhenger av erfaring og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. 

Klarering: Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres på nivå HEMMELIG.


Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen. (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling)

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt ekspedisjonssjef Håvard Bekkelund, tlf 908 63 905.


Om arbeidsgiveren

Justis- og beredskapsdepartementet jobber for rettssikkerhet og trygghet. Vårt ansvarsområde er stort, og våre saksfelt er gjenstand for mye oppmerksomhet. Vi er en spennende arbeidsplass med et krevende samfunnsoppdrag. Oppgavene vi skal løse er viktige for mange menneskers hverdag og for Norge som rettsstat.

Justis- og beredskapsdepartementet ivaretar rollene som faglig sekretariat for politisk ledelse, som etatstyrer og som forvaltningsorgan. For mer informasjon om departementet, se www.regjeringen.no

Avdeling for kriminalitetsforebygging har en sentral rolle i utviklingen av kriminalpolitikken.

Avdelingen skal sikre at departementet har et kunnskapsbasert, helhetlig og langsiktig perspektiv på arbeidet med å forebygge og bekjempe kriminalitet, herunder straffegjennomføringen.

Avdelingen har etatsstyringsansvaret for Kriminalomsorgsdirektoratet og Sekretariatet for konfliktrådene, og bidrar også til styringsdialogen med Poltitidirektoratet, Politiets sikkerhetstjeneste og Riksadvokaten. 

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.

Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Gullhaug Torg, 0484 Oslo
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Ledelse
Følg firma
544 følger dette firmaet

Gullhaug Torg, 0484 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 187847778
Sist endret 13. aug. 2020 00:00

Rapporter annonse