Utløpt

Leder for Kongsberg interkommunale legevakt

Arbeidsgiver
Kongsberg kommune
Stillingstittel
Leder for Kongsberg interkommunale legevakt
Frist
13.09.2020
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Kongsberg Kommune

Om avdelingen
Kongsberg interkommunale legevakt tilbyr almenmedisinsk hjelp ved akutte skader, sykdommer og kriser hele døgnet. Legevakten er lokalisert i nye lokaler i direkte tilknytning til Kongsberg sykehus, i samme bygg som seksjon for tjenester til hjemmeboende.

Kongsberg kommune er vertskommune for det interkommunale legevaksamarbeidet mellom Rollag-, Flesberg-, Øvre Eiker- og Kongsberg kommune. Legevakten har ca 20 årsverk fast ansatte, samt avtaler med 55 leger som yter legevaktstjeneste.

Kongsberg interkommunale legevakt har et solid tverrfaglig miljø, høy kompetanse og en tjeneste og arbeidsmiljø preget av kvalitet og fagutvikling. Den har også 4 døgnåpne kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) sengeplasser.

 

Kort om stillingen
Legevaktsjefen har en selvstendig stilling som rapporterer direkte til kommunalsjef for helse og omsorg. Stillingen er fast 100%, hovedsaklig på dagtid. 

 

Vi tilbyr

 • Et veldrevet legevaktsmiljø med høy kompetanse. Vi har kun sykepleiere og leger i operativ drift
 • En almennlegevakt med et bredt spekter av problemstillinger og arbeidsoppgaver
 • Introduksjonsprogram
 • Gode pensjonsvilkår (offentlig tjenestepensjon)
 • 7 avspaseringsdager per år som kompensasjon for arbeid utover normalarbeidstid
 • Lønn etter avtale

 

Innhold i stillingen 

 • Overordnet ansvar for daglig drift ved legevakten
 • Være kommunenes representant innenfor eget ansvarsområde overfor eksterne aktører og samarbeidspartnere
 • Overordnet fagansvar, herunder kvalitet og utvikling på tjenesten
 • Personal- og administrativt ansvar
 • Økonomiansvar, herunder oppfølging og rapportering på budsjett og regnskap
 • Arbeid med heltidskultur, herunder utarbeidselse av driftseffektive alternative turnuser
 • Delta i kommunens beredskapsarbeid
 • Forberede saker til politisk behandling

 

Formelle kvalifikasjonskrav
Helsefaglig høyere utdanning, fortrinnsvis autorisert sykepleier. Søkere med annen relevant bakgrunn kan bli vurdert for stillingen.

 

Ønsket kompetanse
Vi søker etter en leder med gode lederegenskaper, god forståelse for strategisk og politisk arbeid, herunder samhandling med samarbeidskommuner, fastlegene, den akuttmedisinske kjede og Helse- og omsorgstjenesten som helhet i Kongsberg. 

Kompetanse og erfaring: 

 • Ledererfaring og/eller lederutdanning 
 • Kjennskap til fagfeltet
 • God forståelse for økonomistyring, herunder turnus og alternative turnuser
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • God digital kompetanse

Personlige egenskaper:

 • Evne til og forståelse for overordnet strategisk tenkning
 • Evne til å lede et tverrfaglig miljø
 • Forståelse for samfunnsoppdraget, deriblant forståelse for å lede en beredskapsvirksomhet
 • Evne til samarbeid og samhandling internt og eksternt
 • Evne til å sette mål og lede etter disse

Personlig egnethet vil bli vektlagt

  

Annet
Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå C1 eller tilsvarende før evt ansettelse.

I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA, skal også dette leveres før tiltredelse.

 

Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Om arbeidsgiveren

Livskvalitet og mestring er Helse og omsorg sitt overordnede verdigrunnlag. Det betyr at vi jobber målrettet med kvalitet og utvikling som fremmer livskvalitet og mestring hos våre tjenestemottakere, til tross for funksjonsnedsettelse og sykdom.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
3616 Kongsberg
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Ledelse

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Tone Merete Svenkerud
Telefon
995 29 488
Følg firma
218 følger dette firmaet

3616 Kongsberg

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 187687749
Sist endret 8. sep. 2020 09:37

Rapporter annonse