Inaktiv

Vil du være med å lede et selskap som bryr seg om menneskene i regionen?

Arbeidsgiver
Brakar AS
Stillingstittel
Økonomisjef
Frist
30.08.2020
Ansettelsesform
Fast

Økonomisjef

Vil du være med å lede et selskap som bryr seg om menneskene i regionen?


Brakar AS søker en Økonomisjef som er interessert i å være med på å lede virksomheten, ved å arbeide både operativt og konseptuelt. Brakar ønsker en Økonomisjef som tar ansvaret for de tradisjonelle områdene for funksjonen; regnskap, økonomistyring, controlling, budsjettering etc. og som i tillegg bruker sin innsikt og forståelse til å utfordre måten virksomheten drives på.

Dette er en unik mulighet for deg som ønsker å arbeide bredt og som finner det motiverende å kunne påvirke selskapets veivalg, utvikling og den operative driften. Gjennom denne stillingen vil du komme tett på den spennende samfunnsutviklingen som skjer innenfor bærekraft, teknologi, mobilitet og kollektivtrafikk.

Økonomisjefen inngår i ledelsen av Brakar AS og rapporterer til administrerende direktør. Økonomisjefen skal som en del av virksomhetsledelsen aktivt bidra til å utvikle og realisere Brakars strategi og mål.


 • Lede og utvikle økonomifunksjonen med tilhørende medarbeidere
 • Være en aktiv sparringspartner og rådgiver for administrerende direktør når det gjelder det økonomiske perspektivet på Brakars virksomhet
 • Gjennomføre løpende analyser og -vurderinger av økonomiske og trafikkmessige data, samt foreslå proaktive tiltak for å sikre selskapets overordnede finansielle mål
 • Sikre at virksomheten utvikles og overvåkes med relevante mål, inngåtte avtaler og i tillegg ha kontroll på selskapets finansielle stilling
 • Ivareta ledelsesrapportering og sørge for at rapporteringen oppfyller behovene til eiere, styret og administrerende direktør
 • Være proaktiv i å analysere og forutsi virksomhetens økonomiske resultater
 • Etablere effektive relasjoner med ledere og medarbeidere på alle nivå
 • Forvalte personloppfølgingingansvaret for Brakar


Dette er med andre ord en sentral stilling med bred eksponering mot alle sentrale funksjoner i selskapet. Økonomisjef deltar på alle styremøter og fungerer som styresekretær. Stillingen har naturlige kontaktpunkter i Viken fylkeskommune. Det vil være muligheter for politisk eksponering og muligheter for å ta en sentral rolle i Kollektivtrafikkforeningen innenfor økonomiområdet.


Språk og utdannelse

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Bachelor innen økonomi og administrasjon, gjerne master


Erfaring

 • Erfaring fra tilsvarende stilling med overordnet ansvar for økonomifunksjonen
 • Alternativt meget god innsikt i økonomisjefens mandat, i kombinasjon med omfattende erfaring fra controller- og rapporterings-oppgaver i en større selskapsstruktur
 • Omfattende erfaring med strukturert rapportering til styre, og/eller til selskapsledelse/divisjonsledelse
 • Erfaring med personalledelse vil bli vektlagt. Erfaring fra deltakelse i ledergruppe (utenfor økonomifunksjonen) er en fordel
 • Egen operativ erfaring med bokføring, lønn og regnskap fra tidligere i karrieren
 • Erfaring med kontrakter, og gjerne erfaring med oppfølging av IT-ressurser


Personlige egenskaper

 • Tar kontroll og utøver lederskap. Iverksetter handling, tar ansvar og følger opp
 • Demonstrere en klar analytisk tankegang, med meget god forståelse for matematikk, statistikk og tallbehandling. Ser begrensninger i logiske resonnement og forstår motivasjon og agenda hos personer i ulike funksjoner
 • Arbeider strukturert med høy grad av bevissthet rundt overordnede planer, detaljer og tidsfrister
 • Fremstår robust, trygg på seg selv og jovial


For ytterligere informasjon om selskapet se www.brakar.no. For ytterligere informasjon om stillingen ta kontakt med Boyden AS ved Celina Nybråten 412 71 669 eller Roger Schønning 959 37 130. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor Brakar As i prosessens innledende del. Søknadsfristen er 30.8.2020.

Om arbeidsgiveren

Brakar er Viken fylkeskommunes kompetanseorgan for kollektivtransport. Selskapet ble formelt stiftet 26. oktober 2009 og kom i ordinær drift 1. juli 2010. Selskapet er en mobilitetsaktør som bidrar til å binde sammen kundens reisekjede fra dør til dør, og til sømløse reiser mellom ulike transportmidler og fylkesgrenser. Selskapet skal primært ikke selv utføre rutetrafikk, men kjøpe slike tjenester fra eksterne tjenesteleverandører.

Brakar og fylkeskommune har høye ambisjoner for kollektivtransport. Hovedmålet er at veksten som kommer i motorisert transport som følge av befolkningsvekst, skal tas av kollektiv-transport i byer og tettsteder.

Nettverk
Facebook LinkedIn
Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Bragernes torg 1, 3017 Drammen
Bransje
Transport og logistikk
Stillingsfunksjon
Ledelse,
Økonomi og regnskap

Nøkkelord

økonomisjef, ledergruppe, personalansvar, rapportering, drammen

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Roger Schønning
Stillingstittel
Boyden AS
Mobil
959 37 130
Kontaktperson
Celina Nybråten
Stillingstittel
Boyden AS
Mobil
412 71 669
Følg firma
73 følger dette firmaet

Bragernes torg 1, 3017 Drammen

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 187588744
Sist endret 31. aug. 2020 00:00

Rapporter annonse