Utløpt

Vil du ha ansvaret for NTNUs helhetlige virksomhetsstyringssystem?

Arbeidsgiver
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Stillingstittel
Avdelingsleder virksomhetsstyring
Frist
23.08.2020
Ansettelsesform
Fast
This is NTNU

På NTNU jobber 7 400 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.
NTNU søker engasjerte medarbeidere.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=cIgKd1SwGLI (https://www.youtube.com/watch?v=cIgKd1SwGLI)


Om stillingen 

NTNU er i sterk utvikling og styrker stadig sin posisjon som ledende kunnskapsinstitusjon og har høye ambisjoner og mål for fremtiden.

Vi søker en ambisiøs og strategisk leder med gode relasjonelle ferdigheter

Som leder for Avdeling for virksomhetsstyring har du ansvaret for NTNUs helhetlige virksomhetsstyringssystem, og rollen krever god samhandling både med NTNUs toppledelse og organisasjonen for øvrig.

Du skal lede avdelingen både med tanke på oppfølging av strategi, planer, budsjett og utvikling for hele NTNU. Du vil også ha et overordnet ansvar for store tverrfaglige prosjekter, utviklingsarbeid og løpende kvalitetsarbeid. Vi ser etter deg som ønsker å arbeide strategisk med å utvikle NTNUs virksomhetsstyring som bidrag til NTNUs visjon om Kunnskap for en bedre verden.

Stillingen rapporterer til økonomi og eiendomsdirektør ved NTNU og er sentral i ledelsen av økonomi- og eiendomsområdet. Arbeidssted er Trondheim.


Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for at NTNU har et overordnet system for virksomhetsstyring-strukturer, -prosesser og -verktøy
 • Påse at NTNUs ledelse og linjeorganisasjon har oppdatert styringsinformasjon
 • Ansvar for plan- og budsjettprosessen som en gjennomgående prosess for hele virksomheten
 • Lede avdelingens daglige virksomhet, samt plan- og utviklingsarbeid

Kvalifikasjonskrav
 • Relevant høyere utdanning fra universitet/høgskole, fortrinnsvis på masternivå
 • Det er en forutsetning med bred erfaring innen økonomi og virksomhetsstyring og ledelse av utredningsarbeid på faglig høyt nivå
 • Erfaring fra og godt kjennskap til strategisk ledelse av utvikling i store organisasjoner
 • Må kommunisere godt muntlig og skriftlig på norsk og engelsk

Kunnskap om og resultater fra aktivt likestillingsarbeid tillegges vekt ved rekruttering av ledere.


Ønskede kvalifikasjoner 
 • Bred erfaring fra store offentlige virksomheter

Personlige egenskaper 
 • Gode relasjonelle ferdigheter
 • Gode strategiske og organisatoriske evner
 • Gode kommunikasjonsegenskaper
 • Gode samarbeidsferdigheter
 • Strukturert og analytisk

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. 


Vi tilbyr 
 • spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
 • åpent og inkluderende arbeidsmiljø (https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Inkluderende+arbeidsliv)med engasjerte kolleger
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse (https://www.spk.no/Medlemskap-i-SPK/Verdien-av-medlemskapet/)
 • ansattegoder og fordeler (https://www.ntnu.no/stillinger/ansattgoder)

Lønn og vilkår 

I stillingen som avdelingsdirektør kode 1060 vil du normalt lønnes fra brutto kr 741 300 - 1 037 800 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-67), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.


Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.


Generell informasjon 

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til Offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. Kandidater som har bedt seg unntatt offentlighet vil bli kontaktet før offentliggjøring av søkerliste.

Spørsmål om stillingen kan rettes til økonomi og eiendomsdirektør Frank Arntsen tlf 91897528, e-post: frank.arntsen@ntnu.no Ta evt. kontakt med våre samarbeidspartnere i Search House ved Eilif Solem tlf 992 20 202 eller Rune Presthus tlf 986 325 71. Henvendelser til Search House kan gjøres fortrolig, om ønskelig også overfor NTNU.

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Merk søknaden din med referansenummer: 30/20

 Søknadsfrist: 23.08.2020


Om arbeidsgiveren

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

 

Avdeling for virksomhetsstyring
Avdeling for virksomhetsstyring ivaretar NTNUs plan-, budsjett- og oppfølgingsprosesser, risikostyring og internkontroll, juridisk rådgiving, samt eierstyring og oppfølging av NTNUs randsonevirksomhet. Avdeling for virksomhetsstyring er en avdeling i Fellesadministrasjonen.

 

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Direktør
Sted
Høgskoleringen 1, 7491 Trondheim
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Forretningsutvikling og strategi,
Ledelse,
Økonomi og regnskap / Økonomistyring og budsjettering
Følg firma
761 følger dette firmaet

Høgskoleringen 1, 7491 Trondheim

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 187328114
Sist endret 8. aug. 2020 00:00

Rapporter annonse