Utløpt

Seksjonssjef Forskningsadministrasjon

Arbeidsgiver
Universitetet i Oslo
Stillingstittel
Seksjonssjef Forskningsadministrasjon
Frist
06.09.2020
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Universitetet i Oslo
Om stillingen

Vi har ledig fast stilling som seksjonssjef ved Institutt for helse og samfunn, Seksjon for forskningsadministrasjon.

Seksjonssjefen vil være en av 3 seksjonssjefer ved Helsam og ha plass i instituttets ledergruppe. Nærmeste overordnede er administrasjonssjefen.

Seksjon for forskningsadministrasjon ble opprettet i januar 2017 og består av 5 ansatte som jobber med ulike former for støtte til forskningsaktiviteten ved instituttet. Forskningsadministrasjon er et fagområde i utvikling og stillingen vil lede og koordinere dette arbeidet i tett samarbeid med instituttledelsen og de ansatte i seksjonen.

Instituttet har de siste årene hatt en stor vekst i omfanget av eksternfinansierte forskingsprosjekter, og dette er også et prioritert område hos instituttledelsen. Stillingen leder også nettverk for forskningsadministrasjon (FANE) ved instituttet og har nært samarbeid med forskningsadministrative nettverk både ved fakultetet, UiO og nasjonalt.


Arbeidsoppgaver
 • Faglig og administrativ ledelse av seksjonens arbeid
 • Personalansvar for seksjonen, herunder organisering, rekruttering og kompetanseutvikling
 • Lede, motivere og utvikle medarbeiderne i seksjonen
 • Administrativ forvaltning av instituttets forskningsstrategi, med hovedvekt på tiltak som styrker den eksternfinansierte forskningen og hever kompetansen blant alle instituttets ansatte
 • Utvikle strategier og rådgi ledelsen og forskergrupper angående mulige satsningsområder og prioriteringer

Rådgivning, utredning, formidling og kompetanseheving innenfor seksjonens arbeidsområder

 • Eksternfinansiering
  • Kvalitetsutvikling av søknader, herunder; pre-grant forberedelser, workshops, tiltak som stimulerer faglig samarbeid på tvers av instituttet, ?hands on' i større prosjektsøknader samt utføre analyser av evalueringene i etterkant av tilslag/avslag
  • Oppstartsmøter for innvilgede prosjekter
  • Prosjektkoordinering av større prioriterte prosjekter
 • Compliance
  • Utvikling og håndheving av internkontrollarbeid i samråd med ledelsen, samt rutiner og analyser knyttet til:
  • Personvern i forskning, herunder godkjenninger og tilganger
  • UiOs kvalitetssystem for medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter
  • Datahåndtering
 • Publisering
  • Instituttets vitenskapelig publisering i forbindelse med Cristin-registreringer og Open Access

Kvalifikasjonskrav 
 • Høyere utdanning fra universitet eller høgskole tilsvarende mastergrad. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet
 • Det legges vekt på lederegenskaper og erfaring med personalledelse og tidligere resultatoppnåelse
 • God kunnskap om forskningsfinansieringssystemet og erfaring med prosjektutvikling og søknadsprosesser
 • Innsikt i og erfaring med forskningsadministrative oppgaver enten fra egen forskererfaring, prosjektledererfaring fra forskningsprosjekter eller forskningsadministrasjon
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk
 • Kjennskap til helseforskningsfeltet, herunder relevant policy og lovverk
 • Det vil legges avgjørende vekt på personlig egnethet for stillingen og det er en forutsetning at den som ansettes oppdaterer seg faglig

Personlige egenskaper

Vi ønsker en medarbeider som er strukturert og har evnen til å arbeide selvstendig innen sitt arbeidsområde, er initiativrik og kan være i stand til å bygge relasjoner både internt og eksternt. Søkeren må ha god rolleforståelse og enkelt tilpasse seg ulike miljøer og situasjoner. Du må kunne prioritere og koordinere til tider krevende prosesser over flere organisatoriske nivåer med stramme tidsfrister.

Videre må søkeren motiveres av måloppnåelser og trives med å jobbe i team med fokus på informasjon- og erfaringsutveksling, tillit og delegering av ansvar.

Stillingens oppgaver innebærer bred kontakt med interne forskningsmiljøer og samarbeidspartnere. Gode kommunikasjonsevner vil derfor bli særlig vektlagt.

Ettersom forskningsadministrasjon er et felt i utvikling må du like nybrottsarbeid og ha et kreativt øye for nye muligheter og utbedringer.


Vi tilbyr
 • Lønn som seksjonssjef (SKO 1211) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 615.900 - 741.300 avhengig av kompetanse
 • Mulighet til å bidra til utvikling av et spennende fagområde i vekst
 • Nært og godt samarbeid med fagmiljøet ved instituttet
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsmuligheter
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde
 • Søknadsbrev
 • CV
 • Relevante vitnemål og attester
 • Liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.


Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift (http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personal/ia/)vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.


Kontaktinformasjon

Administrasjonssjef Knut Tore Stokke, tlf +47-22 85 05 09 / +47-917 02 320

Personalrådgiver Susan Rockwell (ved spørsmål om registrering av søknad) epost: susan.rockwell@medisin.uio.no


Om arbeidsgiveren

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre institutter ved Det medisinske fakultet. Instituttet spenner over ulike fag og består av seks avdelinger. Vi baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Både kultur, miljø, økonomi, samfunn og biologi spiller inn, direkte og indirekte. Vi har ansvar for syv masterprogram, ett bachelorprogram og for deler av profesjonsstudiet i medisin. Instituttet er lokalisert ved Ullevål sykehus og i Forskningsveien på Vindern og består av ca 470 ansatte, rundt 200 PhD-studenter og i underkant av 700 bachelor- og masterstudenter er knyttet til instituttet.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Kirkeveien 166, 0450 Oslo
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Offentlig administrasjon,
Museer, gallerier og kulturminne
Stillingsfunksjon
Ledelse
Følg firma
2104 følger dette firmaet

Kirkeveien 166, 0450 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 187259050
Sist endret 17. aug. 2020 13:46

Rapporter annonse