Utløpt

Vil du lede vårt arbeid med internkontroll?

Arbeidsgiver
Skatteetaten
Stillingstittel
Seksjonssjef internkontroll
Frist
24.08.2020
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Skatteetaten

Skatteoppkreverne i kommunene blir overført til Skatteetaten fra 1. november 2020. I den forbindelse opprettes en ny stab i divisjonen. Staben vil bestå av 10 medarbeidere. Enheten skal ha ansvar for overordnet oppfølging av internkontrollen av alle innkrevingsregnskapene, pengestrømmene og innkrevingen av alle kravtyper i porteføljen. Fokuset for denne enheten vil skille seg fra divisjonens øvrige oppgaver ved at dette er en enhet som ikke fastsetter eller direkte utfører kjerneoppgaver, juridiske vurderinger eller avklarer faglige problemstillinger. Enheten har ingen faglig instruksjonsmyndighet og rapporterer direkte til divisjonsdirektør. Enheten er divisjonens kontaktpunkt overfor Riksrevisjonen og Virksomhetsstyringsavdelingen innenfor sitt ansvarsområde.
Du vil i stor grad kunne forme din stilling og arbeidshverdag, samtidig som du blir en del av et sterkt fagmiljø. Divisjonen har over tid fått tilført stadig nye oppgaver og ansvarsområder, og har et sterkt fokus på forretningsutvikling.
Statlig innkreving forventes å ha en stor endringsagenda de nærmeste årene og riktig kandidat vil være med på å påvirke dette.

Skatteetatens verdier er profesjonell, imøtekommende og nytenkende. Vi ønsker at du identifiserer deg med våre verdier.  

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre.   

Arbeidsoppgaver

 • fagansvar for rammeverk, oppbygging og videreutvikling av divisjonens internkontroll/internrevisjon
 • støtte divisjonsdirektør, gi faglig råd og vurderinger
 • lede og organisere arbeidet i staben i tråd med Skatteetatens styrende dokumenter 
 • jobbe strategisk og operativt innen internkontroll i divisjonen 
 • samarbeide med blant annet divisjonens avdelinger/staber, internrevisjon, sikkerhet og virksomhetsstyring i Skattedirektoratet
 • samhandle med Riksrevisjonen 
 • sikre etterlevelse og bidra til forbedringsarbeid i divisjonen
 • personalansvar
 • reisevirksomhet må påregnes  

Kvalifikasjoner

 • relevant høyere utdanning på masternivå. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet. Utenlandske grader må være NOKUT godkjent. 
 • relevant ledererfaring med dokumenterbare resultater 
 • erfaring innen internkontroll og kvalitetsarbeid 
 • kjennskap til metodikk og rammeverk innen internkontroll/internrevisjon og risikostyring
 • god organisatorisk og forretningsmessig forståelse 
 • erfaring med ulike IT-systemer og kan se sammenhenger mellom IT, jus og forretning  
 • fordel med kjennskap til offentlig sektor

Personlige egenskaper

 • helhetstenkende og analytisk 
 • samlende og inspirerende lederskap 
 • integritet og gjennomføringsevne 
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • strukturert
 • evner å jobbe selvstendig og uavhengig 

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • stillingen lønnes som seksjonssjef (kode 1211), fra kr 820 000 - kr 950 0000 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.


Vi søker deg som ønsker å bidra til den spennende endringsreisen som Skatteetaten er i.  Vi er en stor etat og våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av fagmiljøer. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på ledelse og er villige til å utvikle eget lederskap.      

Om arbeidsgiverenI Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.


Divisjon innkreving har det landsdekkende ansvaret for statlig innkreving og er Norges største statlige innkrevingsmiljø med rundt 1 200 årsverk. Divisjonen skal sikre at skatter, avgifter og andre krav betales til rett tid og skal forvalte og utvikle den statlige innkrevingen.


Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.


Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.


Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Myren 12, 3718 Skien
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Ledelse,
Revisjon og kontroll,
Jurist

Nøkkelord

Leder, internkontroll

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Kristine Sandstå
Stillingstittel
Prosjektkoordinator Capus
Telefon
977 29 641
Kontaktperson
Grete Andersen
Stillingstittel
Partner i Capus AS
Telefon
911 37 005
Følg firma
2012 følger dette firmaet

Myren 12, 3718 Skien

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 187244260
Sist endret 7. aug. 2020 09:13

Rapporter annonse