Utløpt

Er du lederen som skal bidra til en strategisk tilnærming til kontraterrorfeltet?

Arbeidsgiver
PST (Politiets sikkerhetstjeneste)
Stillingstittel
Avsnittsleder strategisk analyse
Frist
23.08.2020
Ansettelsesform
Fast
Vi søker en initiativrik og motiverende leder til avsnittet for strategisk analyse og forebygging av trusselen fra ikke-statlige aktører. Avsnittet utarbeider trusselvurderinger og temarapporter som grunnlag for de som skal ta beslutninger. Sentrale mottakere er politisk ledelse, departementer og utvalgte virksomheter. Avsnittet skal også sørge for å ha en god dialog med et bredt spekter av ulike samfunnsaktører som er viktige for å forebygge terror. De strategiske produktene avsnittet leverer benyttes dessuten som styringsverktøy internt i PST. 

Arbeidsoppgaver

Som avsnittsleder har du det faglige og personalmessige ansvaret for egen enhet. Du skal koordinere og kvalitetssikre avsnittets produksjon, samt sørge for at den  imøtekommer beslutningstakerens behov. En sentral oppgave vil være å bidra til at PSTs analyser og vurderinger blir formidlet, benyttet og forstått. Samfunnet har høye forventninger til PSTs leveranser, og vi trenger en leder som kan videreutvikle det strategiske analysefaget og vår dialog med sentrale samfunnsaktører. 
 
Avsnittet du skal lede består av høyt utdannede og kompetente medarbeidere, som både jobber selvstendig og i team. Som deres leder må du evne å koordinere og prioritere mellom oppdukkende bestillinger og korte tidsfrister med mer langsiktig planlagt produksjon og leveranser. Du må ha god kjennskap til analytiske metoder og være komfortabel med å delta i ulike fora der PSTs synspunkter og vurderinger er etterspurt. 
 
Som avsnittsleder vil du inngå i seksjonens ledergruppe for kontraterror. Du vil være seksjonslederens stedfortreder i strategiske fora og ha et særskilt ansvar for å følge opp seksjonens bidrag inn i virksomhetsstyringen.
 
Som leder i PST skal du utøve daglig sikkerhetsmessig ledelse. Du skal veilede og følge opp dine ansatte slik at de har kunnskap, ferdigheter og holdninger som ivaretar sikkerheten i PST.
 
Som organisasjon skal vi være solid, tydelig og offensiv. Lederskapet skal utøves med lojalitet, integritet og omtanke.

Kvalifikasjoner

Som avsnittsleder for strategisk analyse og forebygging må du ha høyere relevant utdanning fortrinnsvis på mastergradsnivå, for eksempel innen samfunnsfag, analyse, etterretning, politi eller forsvar. Videre må du ha erfaring fra analysearbeid og kunnskap om analysemetodikk. Kandidater som kan vise til særskilt kompetanse innen disse feltene, vil kunne vurderes uavhengig av utdanningsnivå. God forståelse for PSTs samfunnsoppdrag, samt kjennskap til de viktigste samfunnsaktørene PST samhandler med i kontraterrorsammenheng, er forventet i stillingen. 

Erfaring fra prosjekt- og/eller personalledelse er en fordel og likeledes kjennskap til virksomhetsstyring og etterretningsvirksomhet på strategisk nivå.  

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne er en forutsetning.   

Personlige egenskaper

Vi søker en leder som er dyktig til å følge opp medarbeiderne og som tilrettelegger for læring og nytenking. Du må være initiativrik, relasjonsorientert samt evne å skape tillit. Du har en positiv innstilling som bidrar til å motivere de rundt deg.
 
Som leder må du klare å utvikle gode samarbeidsrelasjoner til sentrale aktører, som er viktige med tanke på avsnittets leveranser internt og eksternt. Du har god strategisk forståelse og evner å identifisere og prioritere nåværende og fremtidige behov hos ulike beslutningstakere. Du har gjennomføringsevne og bidrar til at avsnittet og seksjonen oppnår de mål som er satt. 
 
Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon.
 
Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.

Vi tilbyr

Vi tilbyr en utfordrende lederstilling der du kan bidra til utvikling og strategisk styring av et fagfelt i stadig endring.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 679 000-789 200 i lønnstrinn 73-79, som seniorrådgiver. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og plassering i stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

Vi har god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %).

Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme innenfor arbeidsgivers styringsrett. Det er seks måneders prøvetid for stillingen. 

 

Søknad og prosess


Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss.  
 
Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen. 

     

Om arbeidsgiverenPolitiets tryggingsteneste (PST) er den nasjonale tryggings- og etterretningstenesta og har ei viktig rolle i vernet av demokratiet, borgarane og vitale samfunnsinteresser. PST er ei fleirfagleg teneste med behov for variert kompetanse. Vi har kontor i alle politidistrikt i landet og hovudkontor i Oslo.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Fagleder
Sted
Nydalen, 0421 Oslo
Bransje
Politi og sikkerhet,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Ledelse,
Samfunnsviter,
Analyse

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Arne Christian Haugstøyl
Telefon
23 30 50 00
Følg firma
1974 følger dette firmaet

Nydalen, 0421 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 186934863
Sist endret 4. aug. 2020 15:55

Rapporter annonse