Utløpt

Vil du være med og lede fremtidens NTNU?

Arbeidsgiver
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Stillingstittel
Prorektor for forskning og formidling
Frist
31.08.2020
Ansettelsesform
Vikariat
This is NTNU

På NTNU jobber 8800 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.
NTNU søker engasjerte medarbeidere.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=cIgKd1SwGLI (https://www.youtube.com/watch?v=cIgKd1SwGLI)


Om stillingen 

Vi søker en engasjert prorektor som skal ha et særlig ansvar for kvalitet i forskning og kunstnerisk virksomhet, forskningsformidling, forskningsetikk og forskerutdanning. Du må være godt kjent med norsk og europeisk forskningsstrategi- og politikk. Prorektor skal stimulere til fremragende faglige resultater og til å skaffe institusjonen ressurser i nasjonal og internasjonal konkurranse. Les mer: https://www.ntnu.no/forskning (https://www.ntnu.no/forskning)

NTNUs forskning er en del av universitetets løpende virksomhet gjennom ulike prosjekter, program, ved egne sentre og koordinerer NTNUs internasjonale kontakt. Arbeidet er forankret i NTNUs strategi 2018-2025  Kunnskap for en bedre verden (https://www.ntnu.no/strategier).

Du leder utvalg og matriser innenfor ditt ansvarsområde og har en egen stab.  

Prorektor rapporterer direkte til rektor og er en del av rektors lederteam.
Arbeidssted er i Trondheim. Noe reisevirksomhet må påregnes, blant annet til våre campuser i Gjøvik og Ålesund.


Arbeidsoppgaver
 • Bidra til utvikling og implementering av institusjonens overordnede strategi for å være en drivkraft for forskningsområdet
 • Bidra til å heve kvaliteten i forskning og kunstnerisk virksomhet, og utvikle flere fagmiljøer i internasjonal toppklasse
 • Utvikle virkemidler og samordne interne prosesser og satsninger
 • Overordnet ansvar for utvikling av forskningsinfrastruktur
 • Ha et ansvar for forskningssamarbeid med SINTEF
 • Bidra til å utvikle virksomheten til å bli internasjonalt fremragende innen forskningsbasert utdanning
 • Påse at det utøves god helhetlig ledelse med vekt på kvalitet og basert på internasjonale standarder
 • Bidra til å utvikle NTNUs tematiske og teknologiske satsningsområder
 • Lede NTNUs internasjonale arbeid
 • Legge til rette for forskningssamarbeid med arbeidslivet og utvikle tverrfaglig samarbeid, både nasjonalt og internasjonalt
 • Sikre gode teknisk-administrative støttetjenester for forskning og kunstnerisk virksomhet
 • Representere og posisjonere NTNU på nasjonale og internasjonale arenaer
 • Bidra til formidling av NTNUs forskning og faglige virksomhet
 • Utøve ledelse i tråd med NTNU sine verdier og bidra til medvirkningsbaserte prosesser
 • Bidra til en positiv organisasjonskultur og et stimulerende arbeidsmiljø

Kvalifikasjonskrav
 • Vitenskapelig kompetanse (førstekompetanse) innenfor ett av NTNUs fagområder
 • Solid innsikt i forskningspolitikk, både nasjonalt og internasjonalt
 • Strategiske evner med et helhetlig blikk på organisasjonens virksomhet i et institusjonelt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • Omfattende og vellykket ledelse i store kunnskapsorganisasjoner
 • Motiverende og inkluderende lederstil preget av samarbeid, medvirkning og dialog
 • God organisasjonsforståelse og evne til å lede omstillingsprosesser
 • Evner å være en synlig aktør i den offentlige debatten
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Kunnskap om og resultater fra aktivt likestillings- og mangfoldarbeid tillegges vekt ved rekruttering av ledere.


Personlige egenskaper 
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og evne til å skape tillit og nettverk
 • Relasjonsbyggende og samlende
 • Gode strategiske evner
 • Beslutningsdyktig og tydelig

Vi tilbyr 
 • En sentral lederposisjon ved Norges største universitet
 • Spennende og utviklende lederoppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
 • Åpent og inkluderende arbeidsmiljø (https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Inkluderende+arbeidsliv)med engasjerte kolleger
 • Gunstige vilkår i Statens pensjonskasse (https://www.spk.no/Medlemskap-i-SPK/Verdien-av-medlemskapet/)
 • ansattegoder og fordeler (https://www.ntnu.no/stillinger/ansattgoder)

Lønn og vilkår 

Prorektor ansettes på åremål for 4 år med varighet tom. 31.07.2025.  Ønsket tiltredelse er 01.08.2021. Stillingen lønnes etter avtale innenfor rammen for stilling som prorektor.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-67), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.


Generell informasjon 

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter de organisatoriske endringer og vedtak som fattes.

I henhold til Offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. Kandidater som har bedt seg unntatt offentlighet vil bli kontaktet før offentliggjøring av søkerliste.

Spørsmål om stillingen kan rettes til rektor Anne Borg, tlf. +4741662984, epost: anne.borg@ntnu.no, eller organisasjonsdirektør Ida Munkeby, tlf. +4741431508/ epost: ida.munkeby@ntnu.no. Ta evt. kontakt med vår samarbeidspartner Search House v/Eilif Solem, tlf. +4799220202/e-post: solem@searchhouse.no eller Jan Gunnar Storli, tlf. +4792412800/e-post: storli@searchhouse.no

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Merk søknaden din med referansenummer: NTNU-nr. 37/20.

 Søknadsfrist: 31.08.2020


Om arbeidsgiveren

NTNU - kunnskap for en bedre verden
Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

NTNUs visjon er å skape kunnskap for en bedre verden.

Som Norges største universitet med til sammen 42 000 studenter og 8800 ansatte fra mer enn 90 land, jobber vi for å finne løsninger på framtidas utfordringer. Med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og en stor faglig bredde skal vi bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling og skape forståelse for sammenhengene mellom teknologi, samfunn og miljø. 

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Høgskoleringen, 7491 Trondheim
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Ledelse
Følg firma
760 følger dette firmaet

Høgskoleringen, 7491 Trondheim

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 186452113
Sist endret 31. jul. 2020 00:00

Rapporter annonse