Utløpt

Avdelingsdirektør Transformasjon og lederstøtte

Arbeidsgiver
NAV
Stillingstittel
Avdelingsdirektør Transformasjon og lederstøtte
Frist
09.08.2020
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med NAV

Utviklingsorientert og strategisk avdelingsdirektør 
De siste årene har NAV satt digital transformasjon på agendaen og det er blitt en avgjørende og integrert del av tjenesteutviklingen. Dette påvirker organisering, kompetanse og kultur i etaten og HR-avdelingen har en sentral rolle i dette viktige arbeidet. En stadig større andel av HR-avdelingens oppgaver dreies dermed fra mer tradisjonelle driftsoppgaver til spissede rådgivningstjenester innen organisasjonsutvikling, digitalisering, endringsledelse og omstilling i direktoratet og etaten. Vår ambisjon er at vi skal oppleves som en relevant, verdiøkende og fremtidsrettet sparringspartner for våre målgrupper. Med høye ambisjoner og lave skuldre er det aldri tvil om hvorfor vi jobber i NAV. 

Etter nylig gjennomført OU-prosess i HR-avdelingen søker vi avdelingsdirektør til nyopprettet seksjon Transformasjon og lederstøtte.

Sentrale arbeidsområder vil være:

 • ansattreisen fra A til Å
 • kompetanseutvikling og -dreining
 • organisasjonsutvikling og endringsprosesser
 • nye organisasjons- og arbeidsformer
 • omstillingsprosesser - herunder leder- og karrièreveiledning    

Arbeidsoppgaver

 • Strategisk og operativt ansvar for seksjonens ansvarsområder
 • Bidragsyter i HR-avdelingens strategiske satsingsområder og leveranser
 • Drive endringsprosesser og stimulere til utvikling, forenkling og profesjonalisering 
 • Rådgiver og sparringspartner for ledere på alle nivåer
 • Pådriver i etatens arbeid med kompetanseutvikling og -dreining, herav arbeid med kompetanseprofiler
 • Bidra til at en stadig større del av utviklingsarbeidet foregår i tverrfaglige team både innad i avdelingen og sammen med andre avdelinger. 
   

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning (minimum bachelornivå). Erfaring, kvalifikasjoner og personlig egnethet kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Solid lederfaring, fortrinnsvis fra både privat og offentlig sektor med god forvaltningsforståelse
 • Erfaring med å lede fagmiljøer innen minst to eller flere av avdelingens ansvarsområder
 • Har erfaring fra større endringsprosesser
 • Høy digital kompetanse
 • God evne til å kommunisere muntlig, skriftlig og visuelt i forskjellige digitale flater  

Personlige egenskaper

 • du setter retning, tenker helhetlig og har høy gjennomføringsevne
 • du skaper resultater gjennom dine medarbeidere og er tydelig og trygg i lederrollen
 • du evner å motivere, bygge relasjoner og skape tillit internt og eksternt
 • du kommuniserer godt, varmt og tydelig på alle nivåer i virksomheten
 • du er en pådriver for intern kulturbygging
 • identifiserer deg med og trigges av NAVs samfunnsoppdrag

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr utfordrende oppgaver i et arbeidsmiljø med kompetente, kloke og hjelpsomme kolleger, uformell tone og stor vilje til å skape gode resultater sammen.
 •  Avdelingsdirektør, kode 1060, i lønnsspenn 906 000,- til 1 037 800,-,  mulighet for høyere lønn for særskilt kvalifiserte søkere. 
 • Gode pensjon og forsikringsordninger gjennom Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Medio august flytter vi inn i nye attraktive lokaler på Helsfyr. 

Om arbeidsgiveren

NAV (arbeids- og velferdsforvaltningen) leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver.NAV er en inkluderende arbeidsplass som er preget av mangfold. Vi ønsker at alle kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi oppfordrer personer med nedsatt funksjonsevne og/eller "hull i CV" om å søke jobb hos oss. De er en verdifull arbeidskraftressurs som NAV trenger. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål ifm. regjeringens inkluderingsdugnad dersom vedkommende blir ansatt.Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten. Forsøket skal dokumentere om bruk av anonyme søknader fører til at flere innvandrere innkalles til jobbintervju og tilbys stilling hos statlig arbeidsgiver. Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av Difi, som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen. Det blir utarbeidet statistikk over resultatet av forsøket. Opplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli utlevert til andre i forbindelse med forsøket og evalueringen, men reglene om innsyn i offentlig søkerliste og utvidet søkerliste gjelder.Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste må dette begrunnes. Se feltet for spesiell vurdering under utfylling av CV. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Direktør
Sted
Fyrstikkallèen 1, 0661 Oslo
Bransje
HR, organisasjonsutvikling og rekruttering
Stillingsfunksjon
HR, personal og rekruttering,
Ledelse

Nøkkelord

Transformasjon, Ledelse, HR

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Gunhild Løkkevol
Stillingstittel
HR-direktør
Telefon
476 68 000
Følg firma
2056 følger dette firmaet

Fyrstikkallèen 1, 0661 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 184242604
Sist endret 8. jul. 2020 13:16

Rapporter annonse