Avdelingsleder Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral

Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Stillingstittel
Avdelingsleder
Frist
30.08.2020
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Oslo universitetssykehus
I Prehospital klinikk har vi store ambisjoner for utvikling av fremtidens beredskap. Dette omfatter Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral som utgjør hjertet i vår operative kommunikasjon og koordinering. Følg lenkene  for informasjon om organisasjon av klinikken og avdelingen.
 
Vi søker en samlende og strategisk sterk leder til å stå i spissen for en ambisiøs utvikling og drift av akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK).  Du som søker har fortrinnsvis erfaring fra ledelse av akuttmedisin eller medisinsk nødmeldetjeneste. Erfaring fra lignende virksomhet innen politi, brann-/redningstjeneste eller forsvaret kan også være relevant.
 
AMK OUS dekker et befolkningsgrunnlag på ca 1,5 millioner innbyggere og står i en særstilling i Norge når det gjelder størrelse og virksomhetsomfang. Vi ønsker å sammenligne oss med de beste i Europa på sentrale kvalitetsmål og virksomhetsindikatorer.
 
Samfunnsutviklingen innebærer at belastningen på AMK-sentralen fremover vil øke både i form av et raskt økende antall henvendelser, men også i form av mer komplekse oppgaver og vurderinger, samt mer krevende samarbeidsgrensesnitt mot interne og eksterne samarbeidspartnere. Dette vil stille krav til økt kompetanse og profesjonalitet. Stikkord i denne forbindelse er kvalitetskontroll,  forskning og fagutvikling innen medisinsk nødmeldetjeneste, og kompetanseutvikling gjennom utdanning og etterutdanning av operatører og andre medarbeidere. Samtidig skal AMK være et godt sted å arbeide. Dette krever at leder har et særlig fokus på struktur, tydelighet og åpne prosesser preget av tillit og samarbeid

Arbeidsoppgaver

Avdelingsleder 

 • har et helhetlig ansvar for avdelingens drift, inkludert fag-, personal-, forskning- og økonomiansvar, samt ivaretakelse av HMS og pasientsikkerhet
 • skal tilrettelegge for faglig og teknologisk utvikling, systematisk forbedringsarbeid, forskning, utdanning og undervisning av høy kvalitet, og evne å integrere disse aktivitetene i avdelingens drift
 • skal være en aktiv bidragsyter i kommunikasjon om virksomheten overfor publikum og samarbeidspartnere og ivareta et forpliktende og fortløpende samarbeid med all tilknyttet operativ virksomhet
 • har ansvar for de til enhver tid løpende funksjoner og arbeidsoppgaver som pålegges naturlig og/eller naturlig kan knyttes til stillingens ansvarsområde. Lederkrav for Oslo universitetssykehus gjelder
 • skal være en aktiv bidragsyter i arbeidet med å videreutvikle klinikken og foretaket i henhold til vedtatte overordnede mål og strategier
 • inngår i klinikkens ledergruppe og skal ta medansvar for klinikkens samlede utfordringer og foretakets økonomiske resultatmål               
   

Stillingens ansvarsområde kan endres dersom det videre integrasjons- og omstillingsarbeidet innen klinikken eller Oslo universitetssykehus skulle gjøre det nødvendig.

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdannelse på høyskole/universitetsnivå, fortrinnsvis i helsefaglig retning
 • Erfaring med faglig, administrativ og personalmessig ledelse. Vi vektlegger formell lederutdanning/lederopplæring
 • Dokumenterbare resultater fra tidligere lederstillinger. Vi vektlegger evne til god drift, gjennomføringsevne, medarbeidertilfredshet, økonomistyring og budsjettoppfølging
 • Dokumenterbare resultater fra omstillingsprosesser
 • Interesse for og erfaring fra forskning og utviklingsarbeid
 • Innsikt i og forståelse for helsetjenestens struktur, roller og sammensetning samt premisser for nasjonal samfunnsberedskap
 • God organisasjonsforståelse og kunnskap om offentlig forvaltning

Ønskede personlige egenskaper

 • Du  gir en klar opplevelse av retning, inspirerer og koordinerer andre og holder dem fokusert på målene
 • Du etterlever organisasjonens regler og prosedyrer; utfører planer med engasjement og utholdenhet og oppnår kvalitetsmessig gode resultater
 • Du er metodisk og systematisk i din tilnærming; planlegger fremover, gjør klare prioriteringer og fordeler ressurser effektivt
 • Du utvikler mennesker gjennom delegering, ansvarliggjøring og veiledning
 • Du identifiserer og utnytter muligheter til å utvikle tjenestene som leveres og  har en sterk positiv effekt på virksomhetens utvikling og tjenestekvalitet
 • Du samarbeider godt med andre; deler kunnskap, erfaringer og informasjon og støtter andre for å nå fastsatte mål

 

Ønskede evner og ferdigheter

 • Du har gode numeriske og verbale evner
 • Du har god logisk resonneringsevne
 • Du er god til å skille mellom relevant og irrelevant informasjon, ser informasjon i sammenheng, og tar korrekte beslutninger
 • Du har god konsentrasjonsevne
 • Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på minimum norsk og engelsk          

Det er en forutsetning at du innfrir vilkår for sikkerhetsklarering 

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende stilling i landets største og mest komplekse helseforetak
 • Muligheter for å delta i utvikling av helsetjenesten i en faglig sterk organisasjon
 • Et godt tverrfaglig arbeidsmiljø og mange dyktige medarbeidere
 • Personlig utvikling
 • Vilkår etter avtale

 

Vi ber om at ønskede kvalifikasjoner adresseres punktvis i søknadsteksten, og at det for øvrig kommenteres på andre momenter som anses relevant.  Det vil bli benyttet testverktøy i seleksjonsprosessen for sammenligning av aktuelle kandidater opp mot ønskede evner, ferdigheter og personlige egenskaper.
 
Tiltredelse i stillingen skjer etter avtale med klinikkleder. Kun søknader i Webcruiter blir vurdert.  

 

Om arbeidsgiveren

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling

Oslo universitetssykehus med våre 22 000 ansatte skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Trondheimsveien 245, 0586 Oslo
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Ledelse

Nøkkelord

Avdelingsleder

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Sindre Mellesmo
Stillingstittel
Klinikkleder
Telefon
416 25 422
Kontaktperson
Anita Walsøe
Stillingstittel
HR-leder
Telefon
976 65 247
Kontaktperson
Bernt Møst Lien
Stillingstittel
Spesialrådgiver - lederutvikling, OUS
Telefon
924 58 270
Følg firma
2168 følger dette firmaet

Trondheimsveien 245, 0586 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 184219320
Sist endret 5. aug. 2020 12:16

Rapporter annonse