Vil du styrke informasjonssikkerhetsarbeidet i forvaltningen?

Arbeidsgiver
Digitaliseringsdirektoratet
Stillingstittel
Fagdirektør. Alternativt: Rådgiver/seniorrådgiver
Frist
23.08.2020
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Digitaliseringsdirektoratet
Vi søker fagdirektør som er god på ledelse, kommunikasjon og informasjonssikkerhet

Fagområdet og jobben
Vi søker etter en erfaren prosjektleder med kjennskap til informasjonssikkerhet, som kan bidra til å oppnå en styrket og mer helhetlig tilnærming til informasjonssikkerhet i stat og kommune.

God informasjonssikkerhet er grunnleggende dersom det offentlige skal lykkes med digital transformasjon. Informasjonssikkerhetsarbeidet må derfor settes i system. En god leder styrer gjennom et system og med hjelp fra fagpersoner i virksomheten. Vi veileder offentlige virksomheter i hvordan dette gjøres best mulig.  Det handler blant annet om internkontroll, sikkerhetskultur, øvelser og kompetanse. På dette feltet samarbeider Digitaliseringsdirektoratet tett med andre kompetansemiljøer, som for eksempel Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS), KS, Foreningen kommunal informasjonssikkerhet (KiNS), og Datatilsynet.

Disse samarbeidsformene stiller høye krav til en profesjonell og dyktig prosjektleder, med god kjennskap til fagområdet. Hos oss vil du få mulighet til å arbeide med kommunikasjon og ledelse av prosjekter på tvers av flere forvaltningsorganer.

Om det etter en konkret vurdering ikke foreligger kvalifiserte søkere til fagdirektørstillingen vil vi vurdere å ansette søker som rådgiver eller seniorrådgiver.


Dine viktigste oppgaver
 • bistå i oppfølging av tiltak knyttet til nasjonale strategier og handlingsplaner
 • lede utvalgte prosjekter og oppgaver i seksjonen
 • planlegge og lede nettverksmøter, samlinger og frokostmøter, samt representere seksjonen på samarbeidsfora for slike aktiviteter
 • ha et særskilt ansvar for at seksjonens nettsider holdes oppdatert og at det produseres nyhetsbrev
 • bidra på seksjonens øvrige ansvarsområder
  • videreutvikle veiledning innen Internkontroll i praksis - informasjonssikkerhet
  • utforming av høringssvar om informasjonssikkerhet
  • påvirke rammebetingelsene for forvaltningens arbeid med informasjonssikkerhet

 Kvalifikasjoner

Du må ha

 • relevant utdanning på bachelor- eller masternivå. Lang og særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • for å bli tilsatt som fagdirektør kreves minst 7 års relevant arbeidserfaring. Det vil også stille særlige krav til å kunne ivareta fagområdet selvstendig
 • for å bli tilsatt som rådgiver kreves 3 års relevant erfaring, og for stilling som seniorrådgiver kreves 5 års erfaring. For å bli ansatt som rådgiver / seniorrådgiver kreves kjennskap til arbeid med informasjonssikkerhet
 • erfaring med å kommunisere faginformasjon, og kan vise til god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • dokumentert erfaring fra å lede prosjekter
 • evne til å kommunisere på bokmål og nynorsk


Vi legger stor vekt på personlig egnethet for stillingen.


Vi søker deg som
 • er komfortabel med å formidle faglig innhold og lede prosjekter med faglig tyngde
 • har evne til å formidle, forankre og markedsføre vårt arbeid overfor ulike målgrupper
 • har evne til å samarbeide på tvers av virksomhetsgrenser og evne til tverrfaglig samarbeid
 • har høy grad av selvstendighet, struktur, initiativ, planleggings- og gjennomføringsevne
 • bidrar til et godt samarbeidsmiljø
 • er nysgjerrig og evner å sette deg inn i ny teknologi

Vi tilbyr deg
 • lønn som fagdirektør i lønnsspennet kr 700 000 til kr 910 000 etter kvalifikasjoner. Alternativt som rådgiver i lønnsspennet kr 550 000 til kr 750 000, lønn som seniorrådgiver i lønnsspennet kr 650 000 til kr 850 000 etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger
 • familievennlig personalpolitikk med gode arbeidstidsordninger
 • mulighet for trening i arbeidstiden

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

Vi har tro på at mangfold er en viktig byggestein i et godt, spennende og utviklende arbeidsmiljø, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke. Riktig kompetanse på rett sted er vår viktigste prioritering når vi rekrutterer, og vi vil legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne også kan jobbe hos oss. Vi jobber med å realisere regjeringens mål om at fem prosent av alle nyansettelser skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du oppgir opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CVen i din søknad, kan dette bli brukt anonymisert til statistikkformål.


Vil du vite mer?

Synes du dette høres interessant ut og ønsker nærmere informasjon, kontakt gjerne:

Seksjonssjef i informasjonssikkerhet:
Kjetil Korslien 
Telefon: +47 979 74 579

Partner Executive Search:
Per Gauslaa
E-post: pga@assessit.no 
Telefon: +47 977 75 649

Vitnemål og attester må følge søknaden. Vi ber om at du henter vitnemål fra Vitnemålsportalen direkte i Jobbnorge når du søker stillingen. Har du utdanning fra utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av vitnemål og godkjenning fra NOKUT (http://www.nokut.no).

Vi gjør oppmerksom på at søkerlister kan bli offentliggjort iht. offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så fall bli varslet.


Om arbeidsgiveren

Digitaliseringsdirektoratet er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Direktoratet har om lag 380 ansatte fordelt på våre kontor i Brønnøysund, Leikanger og Oslo. Vi har fem fagavdelinger, to stabs- og støtteavdelinger og et tilsyn for universell utforming av ikt som har en særskilt uavhengig rolle. Våre verdier er pålitelig, inkluderende og uredd.

Digitaliseringsdirektoratet er regjeringens verktøy for en raskere og mer samordnet digitalisering av offentlig sektor. Direktoratet skal bidra til enklere og mer tilgjengelige offentlige tjenester for innbyggerne, og økt verdiskaping for næringslivet. Vår visjon er sammen for en enklere digital hverdag.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Fagleder
Sted
Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Ledelse,
Prosjektledelse,
Sikkerhet
Følg firma
668 følger dette firmaet

Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 183757770
Sist endret 9. jul. 2020 21:27

Rapporter annonse