Utløpt

Direktør virksomhetsstyring og økonomi - Fredrikstad kommune

Arbeidsgiver
Fredrikstad kommune
Stillingstittel
Direktør virksomhetsstyring og økonomi
Frist
Snarest
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Visindi AS

Ønsker du en sentral rolle i utviklingen av Fredrikstad kommune? Spennende og utfordrende topplederstilling.

Fredrikstad er landets åttende største bykommune. Kommunen har cirka 6600 medarbeidere, over 300 ledere på ulike nivåer og et årlig budsjett på om lag 6,5 milliarder kroner.

Sammen med stab innovasjon og utvikling, vil stab virksomhetsstyring og økonomi utgjøre kommunedirektørens sentrale staber. Du inngår i kommunedirektørens ledergruppe, og bidrar til strategisk ledelse, utvikling og omstilling av hele kommuneorganisasjonen. Som stabsdirektør har du overordnet ansvar for fag, personal, kvalitet og internkontroll, økonomi, samt for å forberede, følge opp og iverksette politiske vedtak. Du skal videreutvikle en kompetent, framoverlent og serviceinnstilt stabs- og støttefunksjon for politisk og administrativ ledelse, og de tjenesteytende seksjonene.

Stab virksomhetsstyring og økonomi etableres etter en justering av dagens stabsorganisering, og vil få om lag følgende ansvarsområder: økonomi og finans, eiendomsskatt, styring og eierskap, byarkivet, kommuneadvokaten, internrevisjon og gjenstående oppgaver etter statliggjøring av kemneren. Dette omfatter cirka 95 medarbeidere og et bruttobudsjett på cirka 119 MNOK. Virksomhetsområdet for styring og eierskap er under oppbygging, og vil omfatte sekretariat for politisk ledelse og kommuneledelsen, virksomhets- og porteføljestyring, bevillings- og klagesaker, representasjon, eierskapsforvaltning, beredskap, internkontroll, kvalitet og varsling, og konseptvalg for investeringsprosjekter.

Kommuneplanen har mål om at vi skal gjøre Fredrikstad til et godt sted å leve, skape og møte framtiden. Kommunen står overfor et omfattende effektiviserings-, utviklings- og omstillingsarbeid. Vi må skape mer for mindre, gjennom å gå fra tradisjon til innovasjon. Fellesnevneren og nøkkelen til at vi lykkes med utvikling og omstilling er menneskene i organisasjonen. Stabene vil få sentrale roller som pådrivere og støttespillere i omstillingsarbeidet. For å kunne bidra til utvikling og fornyelse i kommuneorganisasjonen, må stabene også selv være i utvikling. Organisatoriske justeringer kan påregnes.

Fredrikstad kommune skal være en spennende arbeidsplass, der ledere og medarbeidere opplever seg ivaretatt og har utfordrende oppgaver. Vi tilstreber en kultur preget av tillit, medvirkning, profesjonalitet, kvalitet, fleksibilitet og læring.

Vi ser etter deg som har:

 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå
 • Kjennskap til et eller flere av stabens hovedansvarsområder
 • Ledererfaring fra kommunal sektor, eller annen relevant virksomhet, med gode resultater
 • Gode kommunikasjonsevner, både faglig og relasjonelt
 • Svært god språkforståelse og formidlingsevne, både skriftlig og muntlig på norsk
 • God samfunnsforståelse, kunnskap om offentlig forvaltning og innsikt i politiske prosesser

I tillegg ønsker vi at du har:

 • Formell lederkompetanse
 • Erfaring fra endring og omstilling i store organisasjoner
 • Kjennskap til relevant lov- og avtaleverk
 • Nysgjerrighet, engasjement og ambisjoner, med evne til å forankre og drive fram endringer, innovasjoner og kontinuerlig forbedring
 • Evne til å motivere, engasjere og vise retning for arbeidet gjennom å involvere, delegere og samspille godt med både medarbeidere, tillitsvalgte, politikere, innbyggere og den øvrige kommuneledelsen
 • God rolleforståelse og respekt for formelle beslutningsprosesser, med høy grad av etterrettelighet, lojalitet og kvalitetsbevissthet
 • Analytisk og systematisk tilnærming, med evne til strategisk tenking, helhetlige vurderinger og grundig kvalitetssikring
 • Høy arbeidskapasitet, og evne til å være fleksibel, omstillingsdyktig og løsningsorientert
 • Lyst på en synlig og aktiv rolle

Det blir lagt stor vekt på personlig egnethet.

Vi kan tilby:

 • Et arbeidsfellesskap hvor medarbeiderne er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement
 • Deltagelse i kommunens lederutvikling
 • Lønn etter avtale, og gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP
 • Kontorplass på rådhuset, sentralt i Fredrikstad

Stillingen er unntatt arbeidstidsbestemmelsene og har 10 ekstra fridager som kompensasjon for dette. Arbeidstaker ansettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har bedt om unntak fra offentlighet vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil framgå av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

For nærmere informasjon om stillingen, ta kontakt med Visindi v/Heidi Wiggen, tlf. 916 56 103 eller Vibeke Bjerknes, tlf. 986 45 381.
Søknad med CV sendes snarest, og senest innen 20. september 2020.

Om arbeidsgiveren

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 82.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.
MERK Fredrikstad – så andre MERKer det!

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Direktør
Sted
1601 Fredrikstad
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Ledelse,
Økonomi og regnskap

Nøkkelord

Ledelse, Virksomhetsstyring, Økonomi, Finans, Kommune

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Heidi Wiggen
Stillingstittel
Visindi AS
Telefon
916 56 103
Kontaktperson
Vibeke Bjerknes
Stillingstittel
Visindi AS
Telefon
986 45 381
Følg firma
1578 følger dette firmaet

1601 Fredrikstad

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 183755653
Sist endret 3. jul. 2020 14:18

Rapporter annonse