Utløpt

Er du klar for Norges viktigste IKT-rolle?

Arbeidsgiver
Politidirektoratet
Stillingstittel
IKT-direktør
Frist
23.08.2020
Ansettelsesform
Fast

Politiets samfunnsoppdrag er å forebygge og bekjempe kriminalitet og å skape trygghet for befolkningen. Politiet gjennomgår store endringer for å sikre at etaten har kompetanse og kapasitet til å forebygge og møte morgendagens kriminalitetsutfordringer. Ambisiøse mål for digitalisering og utvikling av fremtidsrettede IKT-løsninger vil være helt avgjørende for å lykkes med dette.

Vi søker en erfaren og faglig sterk IKT toppleder som kan bidra til nødvendig transformasjon av politiets IKT-miljøer. Dette innebærer etablering av ny IKT-styringsmodell, løfte IKT-virksomheten, styrke strategisk IKT-ledelse i politiets ledergruppe, drive modernisering av IKT-infrastruktur, levere digitaliseringsprosjekter, og etablere kontinuerlig utvikling som metode for forvaltning og videreutvikling.

Politiet har startet omorganisering av IKT-området og gitt et tydeligere mandat til Politiets IKT-tjenester (PIT). Dette er en sentral og kritisk prosess som ny direktør må videreføre.  PIT har nå et helhetlig ansvar for strategisk og operativ utvikling, drift og forvaltning av IKT i hele politiet. IKT-direktør vil være toppleder for PIT og samtidig være en del av politidirektørens ledergruppe. Å synliggjøre hvordan utvikling av IKT støtter opp under politiets mål og samfunnsoppdrag vil være en viktig del av IKT-direktørens ansvar.
 
Som leder av PIT vil du ha ansvar for ledelse, utvikling og endring av en organisasjon med nærmere 550 medarbeidere. Evne til å stake ut retning, sette klare mål og prioriteringer, kombinert med gjennomføringskraft og utholdenhet vil være viktig for å lykkes i rollen.
 
Politiets IKT-direktør vil ha en stor kontaktflate både i og utenfor etaten, inkludert i justissektoren. Du må ønske å samhandle godt med fagmiljøene, ha interesse for politiets oppgaver og utstrakt evne til kommunikasjon og samhandling.

Hovedansvarsområder er

 • Ansvar for fremtidsrettet organisering, styring og utvikling av IKT i politiet
 • Sikre at PIT har nødvendig kompetanse, kapasitet og organisering for å møte politiets IKT-behov
 • Være en sentral bidragsyter for å synliggjøre hvordan IKT kan bidra til strategisk utvikling av politiet
 • Støtte digitaliseringsinitiativ samt være tilgjengelig som rådgiver for politidirektøren, fagmiljøer og ledere i etaten
 • Ansvar for strategisk IKT leverandørstyring inkludert sikring av god samhandling med leverandører og samarbeidspartnere
 • Utvikling og innføring av forbedringstiltak innen IKT, herunder gevinstrealisering
 • Medlem av politidirektørens ledergruppe og porteføljestyret i etaten
 • Budsjett- og resultatansvar for IKT i politiet

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå eller tilsvarende
 • Lang og særlig relevant erfaring kan kompensere for manglende mastergrad 
 • Solid strategisk og operativ toppledererfaring fra komplekse IT-miljøer
 • God innsikt i fremvoksende teknologier og de muligheter disse gir for innovasjon, digitalisering og utvikling av politiets tjenester
 • Dokumenterte gode resultater med endringsledelse, omstilling og utvikling av IKT-enheter
 • Solid kompetanse knyttet til informasjonssikkerhet
 • Erfaring med digitalisering av kunde-/ publikumstjenester
 • God kunnskap om og ivaretagelse av leverandørindustrien
 • God organisatorisk og forretningsmessig forståelse
 • Meget god kommunikasjonsevne både skriftlig og muntlig 

 

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres til HEMMELIG.

  Personlige egenskaper

  • Du har god forretningsforståelse og evne til å tenke helhet både strategisk og operasjonelt
  • Du er visjonær og har god kontroll på nye trender i markedet og våger å tenke nytt innenfor gitte rammer
  • Du er analytisk og evner å gå inn i komplekse problemstillinger 
  • Du evner å prioritere og har høy gjennomføringskraft
  • Du har en motiverende og inkluderende lederstil
  • Du skaper gode relasjoner og bidrar til smidig samhandling på alle nivå
  • Du skaper forutsigbarhet for virksomheten gjennom tydelige mål, rammer og struktur
  • Du er robust og utholdende 

  Vi tilbyr

  • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi 
  • Stillingen lønnes som direktør (stillingskode 1062), fra kr 1.300 000 - 1.700 000 brutto pr. år. 
  • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se https://www.spk.no/ for mer info)
  • Gode arbeidsbetingelser 

   

  Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Politiet er en åpen og inkluderende etat hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

  Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

   

  Om arbeidsgiveren  Politiet skal sikre trygghet og rettssikkerhet for befolkningen i Norge. Politidirektoratet er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, og er det øverste ledelsesnivået i politiet. Politidirektoratet har tre overordnede roller: Gjennomføre regjeringens politikk, være faglig rådgiver, samt å styre, lede og utvikle politi- og lensmannsetaten. Politiet skal være en forutsigbar, handlekraftig og fleksibel etat til det beste for befolkningen. Politiets distrikter og særorgan består til sammen av nær 17.000 dedikerte medarbeidere. Les mer på politiet.no.


  Politiets IKT-tjenester (PIT) er politiets leverandør av IKT. Vi er drøyt 500 teknologer som utvikler nye løsninger, forvalter kritiske systemer og bidrar til at politiet kan samhandle digitalt og effektivt med hele samfunnet - hele døgnet. Vi befinner oss rundt i hele Norge, med hovedkontor på Majorstua i Oslo, i tillegg til kontorer på Jaren og i de 12 politidistriktene.  

  Sektor
  Offentlig
  Lederkategori
  Direktør
  Sted
  Fridtjof Nansens vei 14, 0369 Oslo
  Bransje
  IT,
  Politi og sikkerhet
  Stillingsfunksjon
  Ledelse

  Spørsmål om stillingen

  Kontaktperson
  Håkon Skulstad
  Stillingstittel
  assisterende politidirektør
  Telefon
  23 36 41 00
  Kontaktperson
  Trine Bjertnes Tangen
  Stillingstittel
  partner Assessit
  Telefon
  905 53 525
  Følg firma
  978 følger dette firmaet

  Fridtjof Nansens vei 14, 0369 Oslo

  Stort kart Hybridkart Flyfoto

  Annonseinformasjon

  FINN-kode 180149156
  Sist endret 6. jul. 2020 11:02

  Rapporter annonse