Utløpt

VCA AS søkjer entusiastisk dagleg leiar

Arbeidsgiver
Volda Campus Arena AS
Stillingstittel
Dagleg leiar
Frist
20.05.2020
Ansettelsesform
Engasjement

Fulltidsstilling (100%) i etableringsfasen over 2 år. Deretter må stillingsprosent og innhald vurderast opp mot endringar i behovet for VCA og eigarklubbane. Jobben som dagleg leiar blir i størst mogleg grad utført på dagtid mellom 08.00 – 16.00. Det blir likevel stilt avgjerande krav til fleksibilitet når det gjeld arbeidstid, då det vil vere oppgåver knytt til møter og aktivitet i hallen på kveldstid og i helgar. Innhaldet i stillinga kan bli påverka og utvikla gjennom kompetanse og initiativ frå den som blir tilsett. Den rette personen er ein resultatorientert person med god forretningsforståing, som i tillegg har interesse for å bidra til utvikling og tilrettelegging for idrettsmiljøet i regionen. Stillinga rapporterer direkte til styreleiar i VCA AS.


Arbeidsoppgåver

·      Budsjettansvar opp mot driftsbudsjett

·      Leigeavtalar – tilrettelegging, oppfølging og evaluering, samt leiar av brukarutvalet

·      Sal, marknadsføring og organisering av eksterne arrangement i samarbeid med eigarklubbane, samt utleige av ledige lokale

·      Innkjøps- og leverandøravtaler

·      Oppfølging av tekniske fag/installasjonar – oppfølging av drift-og serviceavtalar

·      Utarbeiding og oppfølging av rutinar; hallvertar, kiosk, reinhald, uteområder, vedlikehald, dokumentasjon og HMS

·      Utarbeiding av langsiktige planar for vedlikehald og investeringar

·      Dagleg informasjonsflyt overfor brukarane, tilsette og leverandørar

·      Løpande oppfølging av drift og økonomi, med rapportering til styret

Før driftsfasen blir det lagt til rette for at vedkomande gjer seg godt kjent med bygget og brukarane, inngåtte leigeavtaler, samt inngåing av nødvendige drifts- og serviceavtalar med utvalgte leverandørar.


Eigenskaper

·       Drifts- og forretningsforståing

·       Utadvendt seljar med innsikt og forståing for merkevarebygging

·       Gode samarbeidsevner, men må også kunne jobbe svært sjølvstendig

·       Bidra til å skape positivt engasjement i idrettsmiljøet og relasjonsbygging

·       Strukturert og ryddig

·       Gode erfaringer med data og sosiale medier

·       Innsikt og generell interesse for å bidra til utvikling av idrettsmiljøet


Vi kan tilby deg

·       Eit unikt og spanande prosjekt

·       Aktivt og entusiastisk klubb- og idrettsmiljø

·       Fagleg utvikling gjennom å utvikle konsept og produkt

·       Konkurransedyktige vilkår

·       Fleksibel arbeidstid


Vi ønskjer at vår nye daglege leiar skal ta del i sluttføring av prosjektet og ønskjer derfor snarleg tiltreding.

Om arbeidsgiveren

Volda Campus Arena AS er eit selskap etablert i 2016 av Volda Handballklubb og KFUM Volda Volleyball med føremål om å bygge og drifte ny idrettshall i Volda, Volda Campus Sparebank 1 Arena.

Hallen har to speleflater for handball, to aktivitetshallar, fleirbruksrom, klatrehall, styrketrening- og spinningrom, ulike sosial rom, kafe, møterom etc. Der er også parkeringskjellar under heile anlegget med direkte adkomst til hallen. Samla areal er ca. 9000 m2. Prosjektet er planlagt for sambruk med framtidig symjehall.

Volda Campus Sparebank 1 Arena blir ein treffstad på kveld og i helgar for store delar av idrettsmiljøet i Volda-samfunnet i tillegg til fleire kulturaktivitetar heile året. På dagtid er aktivitetssalane i stor grad utleigd for elevar på barne- og ungdomsskulen, samt vidaregåande skule. Hallen vil også kunne bli utleigd til næringslivet og til ulike kulturarrangement.
Byggestart var juni 2019 med mål om oppstart og normal drift frå 1. desember 2020.

Nettverk
Facebook
Sektor
Privat
Lederkategori
Leder
Sted
Joplassvegen, 6100 Volda
Bransje
Eiendom,
Idrett og trening,
Organisasjoner
Stillingsfunksjon
Kontor og administrasjon,
Ledelse,
Markedsfører

Nøkkelord

Volda, idrett, kultur, idrettshall, marknadsføring

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Johnny Kragset
Stillingstittel
Styremedlem
Mobil
975 15 940
Kontaktperson
Idar Flo
Stillingstittel
Styremedlem
Mobil
957 62 762
Følg firma
1 følger dette firmaet

Joplassvegen, 6100 Volda

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 177307733
Sist endret 10. jun. 2020 19:56

Rapporter annonse