Utløpt

HR-sjef

Arbeidsgiver
Kunnskapsdepartementet
Stillingstittel
HR-sjef
Frist
04.05.2020
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Backer Skeie AS

Kunnskapsdepartementet har ansvar for en stor, mangfoldig og kompleks sektor. Vi søker en ambisiøs avdelingsdirektør til HR-seksjonen som kan bidra til å realisere Kunnskapsdepartementets strategiske mål og ambisjoner, og legge til rette for en organisasjon som har kompetanse og kapasitet til å oppfylle departementets samfunnsoppdrag.

HR-sjefen leder en seksjon med omlag 10 ansatte og har ansvar for HR-prosessene i departementet. Rollen innebærer å lede strategisk så vel som operasjonelt HR-arbeid. HR-seksjonen har høy tillit i organisasjonen, og er en viktig diskusjonspartner og støttespiller for ledere og medarbeidere i departementet. Basert på analyser og kunnskap leder seksjonen organisasjonsutviklingsprosesser og strategisk arbeid med rekruttering og utvikling av kompetansen i organisasjonen. HR-sjefen vil lede en kompetent stab av medarbeidere og ha utstrakt kontakt med ledere og ansatte i hele departementet.

HR-sjefen rapporterer til ekspedisjonssjef i Avdeling for fellestjenester og strategiske satsingsområder, og inngår i ledergruppen i avdelingen.

Sentrale oppgaver og ansvar for HR-seksjonen

  • videreutvikle Kunnskapsdepartementet som en moderne, kunnskapsbasert og effektiv organisasjon som samhandler godt internt og med andre
  • initiere og gjennomføre tiltak innen organisasjonsutvikling, kompetansestyring og leder- og medarbeiderutvikling basert på strategiske analyser
  • være samtalepartner og rådgiver for ledere og medarbeidere om HR-relaterte spørsmål
  • støtte avdelinger og ledere i rekrutteringsprosesser og sørge for personalforvaltningen i departementet
  • følge opp sykefravær, konflikthåndtering og omstilling
  • lede og gjennomføre forhandlinger med tjenestemannsorganisasjonene
  • sikre en effektiv dialog med DSS og andre tjenesteleverandører på HR-feltet
  • sørge for et godt kunnskaps- og analysegrunnlag som utgangspunkt for strategiutvikling på HR-området
  • ivareta overordnet ansvar for departementets HMS-arbeid
  • videreutvikle og profesjonalisere HR-prosesser, herunder digitalisere og standardisere arbeidsprosesser

Vi søker en trygg og samlende leder med bred HR-faglig bakgrunn fra komplekse organisasjoner. Du må kunne håndtere et bredt spekter av oppgaver, der evne til å sikre kapasitet, kompetanse og retning på det strategiske HR-arbeidet er sentralt. Du må ha høyere utdanning på masternivå, eller tilsvarende realkompetanse. Erfaring med endrings- og utviklingsprosesser er ønskelig. Det vil bli vektlagt om du har erfaring fra HR-arbeid i statlig sektor, særlig departement eller direktorat. Erfaring fra ledelse av forhandlinger og samarbeid med ansattes organisasjoner er ønskelig. HR-sjefen må evne å kommunisere godt på alle nivå i organisasjonen, og opparbeider tillit både internt og eksternt. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres.

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som avdelingsdirektør fra kr 837 200 til kr 1 060 700 (lønnstrinn 81-90) avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med våre rådgivere i BackerSkeie, Ann-Kristin Nyrønning, tel. 920 85 397 / Emilie Landmark Komnæs, tel. 971 04 690 eller ekspedisjonssjef Eivind Heder, tel. 22 24 75 00. Søknadsfrist 4. mai 2020. 

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken "Søk her" øverst på denne siden. Attester/vitnemål registreres i portalen. Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med originale attester og vitnemål. Vi oppfordrer for øvrig kandidater til å benytte Vitnemålsportalen.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, seksuell legning, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, arbeids- og livserfaring oppfordres til å søke. Departementet arbeider målrettet med å realisere regjeringens inkluderingsmål. I dette ligger det bl.a. at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for det. Informasjon om søkere som oppgir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan bli brukt til statistikkformål.

Om arbeidsgiveren

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, voksnes læring og kompetansepolitikk, integrering, høyere utdanning og forskning. KD har overordnet styring, kontroll og tilsyn med en rekke underliggende etater og virksomheter. Kunnskapsdepartementet har om lag 330 medarbeidere fordelt på syv avdelinger, kommunikasjonsenhet og departementsrådens stab. Departementets arbeid bygger på verdiene profesjonalitet, åpenhet og gjennomføring. Mer informasjon om departementet finnes på www.regjeringen.no

Nettverk
Facebook
Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Kirkegata 18, 0153 Oslo
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
HR, personal og rekruttering,
Ledelse

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Ann-Kristin Nyrønning
Stillingstittel
Partner, BackerSkeie
Telefon
920 85 397
Kontaktperson
Eivind Heder
Stillingstittel
Ekspedisjonssjef, Kunnskapsdepartementet
Telefon
22 24 75 00
Følg firma
694 følger dette firmaet

Kirkegata 18, 0153 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 174501185
Sist endret 5. apr. 2020 12:54

Rapporter annonse