Utløpt

Er du vår nye leder for seksjon for klimakunnskap i klimaavdelingen?

Arbeidsgiver
Miljødirektoratet
Stillingstittel
Fast stilling som seksjonsleder
Frist
26.04.2020
Ansettelsesform
Fast
Om stillingen

Er du engasjert i klimaspørsmålet og formidling av kunnskap om klima, og har talent og interesse for å lede andre? Da kan du være aktuell for denne lederstillingen. Hos oss får du mulighet til å lede og drive fram et svært viktig fagfelt i samarbeid med meget kompetente medarbeidere og samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt. Våre ledere leverer resultater, setter arbeidsoppgavene inn i en helhet, sikrer læring og utvikling, og samarbeider godt innad og utad.

Seksjon for klimakunnskap (KKU) (https://www.miljodirektoratet.no/om-oss/miljodirektoratets-organisasjon/klimaavdelingen/klimakunnskap/) arbeider med det klimavitenskapelige grunnlaget for klimapolitikken, både ved å være kontaktpunkt mot FNs klimapanel (IPCC), formidle klimafaglige resultater og samarbeide med norske og internasjonale forskningsmiljø og ved å overvåke klima i atmosfære og hav. Vi har ansvar for kunnskap om havets rolle i klimasystemet og hvordan tiltak i havet kan bidra til lavutslippssamfunnet, samt utslippsreduksjoner av klimagasser i jordbruket og av fluorholdige stoffer. Vi har ansvar for Norges arbeid med f-gasser og ozonreduserende stoffer nasjonalt, i EU og under Montrealprotokollen. Vi følger også opp kortlevde klimadrivere nasjonalt, regionalt og internasjonalt. Seksjonen har elleve engasjerte og dyktige medarbeidere på Helsfyr i Oslo. Geografisk plassering av utlyste stilling er på Helsfyr.


Stillingens hovedansvarsområder
 • lede, organisere og utvikle seksjonens arbeid
 • utvikle fagområdet og formidle klimakunnskap
 • personal- og budsjettansvar
 • skape konstruktive og gode relasjoner internt i direktoratet samt til ulike aktører
 • faglig ansvar for og kvalitetssikring av seksjonens leveranser

Kvalifikasjoner
 • du har fullført utdanning på minimum masternivå

 • du har relevant erfaring fra arbeid med klima og klimaforskning

 • du har gjerne god kjennskap til nasjonal og internasjonal klimapolitikk

 • du har erfaring fra å lede, helst med personalansvar

 • du har erfaring fra arbeid i eller samarbeid inn mot offentlig forvaltning

 • du har god formidlingsevne på norsk og engelsk

 • du har god digital kompetanse


Personlige egenskaper
 • du er trygg og tydelig i ditt lederskap, og samtidig god til å inspirere og motivere

 • du har god forvaltnings- og rolleforståelse

 • du samarbeider godt med andre og bygger nettverk både internt og eksternt

 • du har gode strategiske evner, er utviklingsorientert og evner å gjennomføre endringer

 • du er strukturert og sikrer kvalitet i leveransene og har høy gjennomføringsevne


Vi tilbyr
 • fast stilling som seksjonsleder fra kr. 691 400 (ltr. 74) til kr. 906 000 (ltr. 84), etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifiserte søkere kan vurderes høyere.

 • utfordrende arbeidsoppgaver på et viktig samfunnsområde med gode muligheter for faglig og personlig utvikling

 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter inkludert trening i arbeidstiden og i tillegg stor sykkelgarasje, fine garderober og tørkerom

 • fleksible arbeidstidsordninger og pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse (https://www.spk.no/)


Spørsmål om stillingen og hvordan du søker

Kontaktperson for stillingen er avdelingsdirektør Siri Sorteberg, telefon 952 73 083 eller epost siri.sorteberg@miljodir.no. Spørsmål om søknadsprosessen kan også stilles til avdelingskoordinator Helle Myrthel Kvalvik, telefon 405 51 311, eller epost helle.myrthel.kvalvik@miljodir.no.

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne, hull i CV og personer med innvandrerbakgrunn.

Merk søknaden 19-2020 KAL

Søknadsfrist: 26.04.2020

Vi ber deg om å sende søknad med vitnemål og attester elektronisk gjennom Jobbnorge. Vi ønsker at dine vitnemål lastes opp gjennom Vitnemålsportalen.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerliste, jmf. offentlighetsloven § 25. Dersom unntak fra offentlighet ikke blir tatt til følge, skal søkeren ha melding, og gitt mulighet til å trekke søknaden sin.

Her er lenke til vår personvernerklæring (https://www.miljodirektoratet.no/personvernerklaring/).


Om arbeidsgiveren

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har mer enn 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine mer enn 60 lokalkontor.

Klimaavdelingen er en av Miljødirektoratets syv miljøfagavdelinger. Avdelingen har ansvaret for direktoratets oppgaver på klimaområdet. Dette omfatter utvikling og rapportering av det norske klimagassregnskapet, å være kontaktpunkt for FNs klimapanel, å koordinere arbeidet med klimatilpasning, å gi faglige råd om klimatiltak og virkemidler, å forvalte klimakvoteregelverket og regelverket for biodrivstoff, å veilede kommunene i deres klimaarbeid og å følge opp arbeidet med lokal luftkvalitet. Avdelingen har ca. 74 medarbeidere fordelt på fem seksjoner.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Grensesvingen 7, 0661 Oslo
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Ledelse
Følg firma
1059 følger dette firmaet

Grensesvingen 7, 0661 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 173973131
Sist endret 23. apr. 2020 13:13

Rapporter annonse