Utløpt

Leder for seksjon for utslippsregnskap og tiltaksanalyse

Arbeidsgiver
Miljødirektoratet
Stillingstittel
Seksjonsleder
Frist
01.03.2020
Ansettelsesform
Fast
Om stillingen

Vi søker deg som er engasjert i å redusere verdens utslipp av klimagasser, og som har talent og interesse for å lede andre. Hos oss får du mulighet til å bruke faget ditt i komplekse saker, i samarbeid med svært kompetente medarbeidere og samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt. Våre ledere leverer resultater, setter arbeidsoppgavene inn i en helhet, sikrer læring og utvikling, og samarbeider godt innad og utad.


 

Seksjon for utslippsregnskap og tiltaksanalyse (KUT) (https://www.miljodirektoratet.no/om-oss/miljodirektoratets-organisasjon/klimaavdelingen/utslippsregnskap-og-tiltaksanalyser/)har ansvar for arbeid med utslippsregnskapet og framskrivinger for klimagasser og langtransportert forurensning, inkludert arbeid med skog- og arealbrukens rolle i klimasammenheng. Vi rapporterer Norges utslipp til FN og EU, og koordinerer direktoratets arbeid med de internasjonale klimaforhandlingene. Seksjonen drifter og videreutvikler utslippsregnskap for norske kommuner. Seksjonen deltar i avdelingens arbeid knyttet til tiltak og virkemidler på oppdrag fra departementet, og drifter og videreutvikler verktøyet "Klimatall". Seksjonen har ansvar for ledelse og drift av sekretariatet til Teknisk beregningsutvalg for klima. Seksjonen har 17 engasjerte og dyktige medarbeidere på Helsfyr i Oslo.


Stillingens hovedansvarsområder
 • lede, organisere og utvikle seksjonens arbeid

 • personal- og budsjettansvar

 • skape konstruktive og gode relasjoner internt i direktoratet samt til ulike aktører

 • faglig ansvar for og kvalitetssikring av seksjonens leveranser


Kompetansekrav

Kvalifikasjoner

 • du har fullført utdanning på minimum masternivå, helst som naturviter eller ingeniør

 • du har relevant erfaring fra arbeid med klima og helst også klimagassregnskapet

 • du har erfaring fra å lede med personalansvar

 • du har god forvaltnings- og rolleforståelse og helst arbeidserfaring fra offentlig forvaltning

 • du har god formidlingsevne på norsk og engelsk

 • du har god digital kompetanse

Egenskaper

 • du er tydelig i ditt lederskap, og samtidig god til å inspirere og motivere

 • du samarbeider godt med andre og bygger nettverk både internt og eksternt

 • du har gode strategiske evner og er utviklingsorientert

 • du er strukturert og sikrer kvalitet i leveransene og har høy gjennomføringsevne


Vi tilbyr
 • fast stilling som seksjonsleder fra kr. 691 400 (ltr. 74) til kr. 906 000 (ltr. 84), etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifiserte søkere kan vurderes høyere.
 • utfordrende arbeidsoppgaver på et viktig samfunnsområde med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter inkludert trening i arbeidstiden og i tillegg stor sykkelgarasje, fine garderober og tørkerom
 • fleksible arbeidstidsordninger og pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse (https://www.spk.no/)

Spørsmål om stillingen og hvordan du søker

Kontaktperson for stillingen er fungerende avdelingsdirektør Siri Sorteberg, telefon 952 73 083 eller epost siri.sorteberg@miljodir.no. Spørsmål om søknadsprosessen kan også stilles til avdelingskoordinator Helle Myrthel Kvalvik, telefon 405 51 311, eller epost helle.myrthel.kvalvik@miljodir.no.

Du sender søknad med relevante vitnemål og attester elektronisk gjennom Jobbnorge.no. 
Vi ønsker at dine vitnemål lastes opp gjennom Vitnemålsportalen.

Merk søknaden 07-2020 KAL

Søknadsfrist: 01.03.2020

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne, hull i CV og personer med innvandrerbakgrunn.

Vi utarbeider offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista, jf. offentlighetsloven §25. Dersom vi ikke etterkommer en anmodning om å unntas offentlighet, vil du få beskjed og anledning til å trekke søknaden din.

Her er lenke til vår personvernerklæring (https://www.miljodirektoratet.no/personvernerklaring/).


Om arbeidsgiveren

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine omlag 60 lokalkontor.

Klimaavdelingen er en av Miljødirektoratets syv miljøfagavdelinger. Avdelingen har ansvaret for direktoratets oppgaver på klimaområdet. Dette omfatter utvikling og rapportering av det norske klimagassregnskapet, å være kontaktpunkt for FNs klimapanel, å koordinere arbeidet med klimatilpasning, å gi faglige råd om klimatiltak og virkemidler, å forvalte klimakvoteregelverket og regelverket for biodrivstoff, å veilede kommunene i deres klimaarbeid og å følge opp arbeidet med lokal luftkvalitet. Avdelingen har ca. 65 medarbeidere fordelt på fem seksjoner.

 

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Grensesvingen 7, 0661 Oslo
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Ledelse
Følg firma
1116 følger dette firmaet

Grensesvingen 7, 0661 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 170480744
Sist endret 28. feb. 2020 12:51

Rapporter annonse