Ny sentral rolle - risiko- og systemkontroll - viktig team

Arbeidsgiver
Komplett Bank ASA
Stillingstittel
Risk Control Manager
Frist
Snarest
Ansettelsesform
Fast

Risk Control Manager - Komplett Bank

Stillingen er nyopprettet og vil rapportere til Chief Risk- and Compliance Officer (CRO/CCO).

Risikostyringsfunksjonen er uavhengig av Bankens linje-funksjoner og rapporterer direkte til selskapets daglige leder og styre. Funksjonen skal bistå organisasjonen i arbeidet med å iverksette og implementere effektive prosesser for å identifisere, vurdere og håndtere risiko. I tillegg har risikofunksjonen et selvstendig ansvar for å overvåke utvikling i Bankens risikobilde, og å rapportere utvikling for eksisterende risikoer og potensielt utfall av nye trusler/muligheter til ledelsen og styret.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

 • løpende vurderer hvilke vesentlige risikoer som er knyttet til Selskapets virksomhet, samt følger opp eventuelle endringer i Selskapets risikobilde og på uavhengig grunnlag vurderer behov for ytterligere tiltak
 • sørger for at det ved endringer eller etablering av nye produkter eller tjenester, samt ved ekspandering inn i nye markeder, gjennomføres en risikovurdering som omfatter: etterlevelse av relevant regelverk; regnskapsmessig behandling; modeller for prising av produkt/tjeneste; innvirkning på kapitaldekning; lønnsomhet; vurdering av tilgjengelige ressurser i berørte avdelinger, og om det finnes tilstrekkelig ekspertise og verktøy for å forstå og overvåke medfølgende nye risikoer
 • påse at det foretas en gjennomgang av vesentlige risikoer for Selskapets ulike virksomhetsområder og at alle risikovurderinger dokumenteres
 • påse at Selskapets risikostyring er organisert på en betryggende måte, herunder påse at daglig leder og styret etterlever sine forpliktelser med hensyn til Selskapets risikostyring
 • regelmessig vurderer om Selskapets interne retningslinjer, prosedyrer og tiltak knyttet til risikostyring er hensiktsmessige og tilstrekkelig effektive, og eventuelt utarbeide utkast til nye/reviderte rutiner mv. ved behov
 • regelmessig kontrollerer i hvilken utstrekning Selskapet og dets ansatte etterlever tiltak, prosedyrer og retningslinjer/rutiner vedrørende risikostyring, herunder etterlever vedtatte risikorammer
 • minst kvartalsvis, og ellers ved behov, rapportere Selskapets risikostyring.

Formelle kvalifikasjon:  

 • høyere utdannelse innen økonomiske og/eller kvantitative fag
 • 5 år + relevant erfaring fra bank/finans innenfor områder som kredittrisiko, operasjonell risiko, likviditetsrisiko og/eller finansiell risiko


Rollen som Risk Control Manager passer for deg som:

 • har vilje og evne til å ta ansvar
 • gjerne er med på å forme og utvikle systemer og rutiner
 • trives med stort handlingsrom, liker å ta initiativ og har høy gjennomføringsevne
 • forstår markedet banken konkurrerer i og vil være med på å skape verdier
 • forstår det regulatoriske rammeverket banken er underlagt
 • identifiserer deg med selskapets verdier og aktivt bidrar for å styrke disse
 • viser stort engasjement i et selskap med god vekst og solide eiere
 • gjennom rollen skaper resultater med en tillitsvekkende væremåte
 • vil bli anerkjent som ledende i bransjen og være en ressurs for dine kolleger

 

Hva kan vi tilby deg?


Dersom du liker å ta initiativ og ansvar vil Komplett Bank være et meget spennende sted å jobbe. Du vil bli en del av et uformelt, dynamisk og entusiastisk miljø hvor man jobber sammen for å nå felles mål. I Komplett Bank er det en flat organisasjonsstruktur med fokus på åpen og konstruktiv kommunikasjon. Banken har en incentivordning som innebærer mulighet for at en andel av lønnen utbetales i form av aksjeopsjoner. I tillegg til opsjonsordningen har Banken bonusordninger. Dette er med på å bygge sterkt lag og forståelse av at alle er i samme båt. Diverse sportslige og sosiale happenings gjennom året er med på å forsterke lagånden.

Om arbeidsgiveren

Komplett Bank ASA ble etablert i 2014 med konsesjon fra Finanstilsynet, og er siden november 2017 notert ved Oslo Børs hovedliste med ticker KOMP. Selskapets ledelse har lang og relevant erfaring innen samme nisje, hvorav flere har vært med på å starte opp en bank før de etablerte Komplett Bank. Siden oppstart har virksomheten lansert produkter i Finland og Sverige. Virksomheten drives fra hovedkontoret på Lysaker.

Komplett Bank tilbyr usikret forbruks- og fritidsfinansiering og har samtidig tatt en aktiv posisjon i utvikling av Fintech-innrettede produkter og tjenester. Bankens produktportefølje består av forbrukslån, kredittkort og kjøpsfinansieringsprodukter, samt et innskuddsprodukt med attraktiv rente. Banken er medlem av Bankenes sikringsfond og alle innskudd inntil 2 millioner kroner er sikret.

Canica Invest AS er største eier med ca. 20 % eierandel. Canica Invest eier også majoriteten av Komplett Group som er Nordens ledende netthandelskonsern. Komplett Bank har etablert et langsiktig kommersielt og strategisk samarbeid med Komplett Group.

Komplett Bank følger en vekststrategi basert på ekspansjon av produkter og geografisk nedslagsfelt. Basert på en kostnadseffektiv og digital forretningsmodell som er skalerbar og fleksibel, er banken godt posisjonert for å fortsette veksten fremover.

Selskapet holder til i trivelige lokaler på Lysaker, i Oslo – sentralt i forhold til buss og tog.
På nåværende tidspunkt er det 142 ansatte i selskapet, i tillegg til innleide konsulenter.

Sektor
Privat
Lederkategori
Leder
Sted
Vollsveien 2A, 1366 Lysaker
Bransje
Bank, finans og forsikring
Stillingsfunksjon
Revisjon og kontroll

Nøkkelord

risk, risk management, compliance, risk control

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Cathinka Nielsen
Stillingstittel
Partner, Human Drive
Følg firma
13 følger dette firmaet

Vollsveien 2A, 1366 Lysaker

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 170476147
Sist endret 14. feb 2020 17:34

Rapporter annonse