Utløpt

Seksjonsleder Areal og infrastruktur

Arbeidsgiver
AtB
Stillingstittel
Seksjonsleder Areal og infrastruktur
Frist
08.03.2020
Ansettelsesform
Fast

Vi søker etter en støttende og synlig leder til seksjon Areal og infrastruktur i AtB.

Seksjonen tilhører avdeling Rutetilbud og infrastruktur og har overordnet ansvar for å sikre at kollektivtilbudet med buss, hurtigbåt og ferje har gode driftsvilkår i hele fylket, og at den infrastruktur som AtB benytter er trygg og ikke gir selskapet driftsstans eller kostbare merutgifter.

Til stillingen søker vi en faglig sterk leder som kan bidra til kompetansebygging på infrastrukturområdet, som er nysgjerrig på faget kollektivinfrastruktur innenfor knutepunktutvikling, depot, ferje- og kaikonstruksjoner og ny teknologi, og som kan jobbe langsiktig og planmessig mot vei eiere, Miljøpakken i Trondheim og Trøndelag fylkeskommune på en slik måte at kollektivtrafikkens behov vinner fram i by- og samfunnsutvikling.

Stillingen vil lede seksjon Areal og infrastruktur som består av 2 medarbeidere og har et utstrakt samarbeid med de øvrige seksjoner og avdelinger i AtB. Vi ser for oss å styrke seksjonen i tiden som kommer.

Arbeidsoppgaver

 • Fagansvar for trafikksikkerhet, universell utforming på infrastruktur, areal- og transportplanlegging i AtB
 • Være pådriver i arbeidet for å kartlegge og prioritere behov for systematisk knutepunkts- og holdeplassutvikling, herunder innfartsparkeringer i Trøndelag
 • Behandle og prioritere infrastrukturforhold som angår kollektivområdet med prioritet til buss i Stor-Trondheim og buss, hurtigbåt og ferje i Trøndelag
 • Planlegge og påvirke veieier og infrastruktureiere for bygging av holdeplasser, knute- og omstigningspunkter i tråd med kollektivtrafikkens behov
 • Utrede og fremme forslag til infrastrukturtiltak som styrker kollektivtrafikkens konkurranseevne gjennom bedre fremkommelighet og redusert reisetid for de som reiser kollektivt
 • Delta i byutviklingsarbeid gjennom felles areal- og transportplanlegging
 • Ha et strategisk blikk for fremtidige behov og bidra i eksterne fora og arbeid
 • Bidra aktivt til å sikre at infrastruktur benyttet av kollektivtrafikken er trygg, sikker og i tråd med lov og forskrift
 • Ledelse og personalansvar

Kvalifikasjoner

 • Bachelor-/master i fysisk planlegging eller tilsvarende
 • Må ha arbeidserfaring fra samferdselssektoren/transportetatene og aller helst kollektivtrafikkområdet, alternativt erfaring fra kommunal areal- transportplanlegging/reguleringsarbeid
 • Erfaring fra prosjektarbeid
 • God forståelse for trender og utvikling og hvordan dette påvirker samfunnsutviklingen
 • Meget god skriftlig fremstillingsevne, etterrettelig og lojal i forhold til frister

Personlige egenskaper

 • Som leder er du resultatorientert, støttende, synlig og en kulturbygger
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg – du ønsker å bidra til forbedringer
 • Du er trygg, tillitsfull, besluttsom og tydelig
 • Du jobber selvstendig og strukturert og er analytisk og nøyaktig

Vi tilbyr

 • Et hyggelig, utviklingsorientert arbeidsmiljø og dyktige medarbeidere
 • Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver
 • God mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Lønn etter avtale
 • Tjenestepensjon og forsikringsordninger gjennom KLP 

Om arbeidsgiveren


AtB er mobilitetsselskap for offentlig kollektivtrafikk i Trøndelag. Vi har ansvar for å planlegge, anskaffe, drifte, utvikle og markedsføre et framtidsrettet mobilitetstilbud for hele Trøndelag. Vi jobber for at tilbudet skal være samordnet, attraktivt, miljøvennlig og tilpasset ulike behov og reisemønster. AtB skal være et samlende kompetanseorgan for kollektivtrafikken i Trøndelag.

Våre verdier er helhetlig, forutsigbar og innovativ. Disse er med på å forme vår kultur og måten vi utfører våre tjenester på. Vi søker å etterleve verdiene både internt i organisasjonen og eksternt ut mot markedet. Det har vært en stor økning i antall kollektivreisende de siste årene i Trøndelag, og nasjonale mål sier at andelen som reiser kollektivt skal øke med 50 % innen 2050. AtB omsatte i 2019 for ca. 2,1 mrd. NOK. Selskapet er registrert som AS og 100 % av aksjene eies av Trøndelag fylkeskommune.

Nettverk
Facebook Twitter
Sektor
Offentlig
Lederkategori
Fagleder
Sted
Prinsensgate 39, 7011 Trondheim
Bransje
Transport og logistikk,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Ingeniør / Samferdselsteknikk og arealplanlegging,
Arkitekt og planlegging / Arealplanlegger

Nøkkelord

fysisk planlegging, samferdselssektoren, kollektivtrafikkområdet, transportplanlegging, prosjektarbeid

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Harald Storrønning
Stillingstittel
Direktør Rutetilbud og infrastruktur
Telefon
473 10 923
Følg firma
67 følger dette firmaet

Prinsensgate 39, 7011 Trondheim

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 170471837
Sist endret 9. mar. 2020 00:13

Rapporter annonse