Utløpt

Sjef Kripos

Arbeidsgiver
Politidirektoratet
Stillingstittel
Sjef Kripos
Frist
20.01.2020
Ansettelsesform
Engasjement
Bli kjent med Politiet

Det er ledig embete som sjef for Kripos. Embetet er et åremål for en periode på seks (6) år. Sjefen for Kripos er øverste leder for særorganet, og har et overordnet ansvar for virksomheten. Stillingen krever utstrakt evne til utvikling av organisasjonen i samarbeid med Politidirektoratet og politidistriktene. Kripos driver selvstendig etterforsking i et bredt spekter av saker, og i den forbindelse tilhører sjef Kripos påtalemyndigheten. Videre rapporterer sjef Kripos til NAST og Riksadvokaten i påtalesporet.  Stillingen inngår i politiets nasjonale ledergruppe og rapporterer til politidirektøren.   

Arbeidsoppgaver:

 • Totalansvar for resultat, personell og økonomi
 • Strategisk utvikling av Kripos i samarbeid med Politidirektoratet og politidistriktene 
 • Nasjonalt ansvar for etterretningsproduksjon
 • Utvikle politiets rolle i det digitale domene 
 • Utvikle internasjonalt politiarbeid på taktisk og operasjonelt nivå
 • Lede og utvikle et flerfaglig kompetansemiljø
 • Utvikle og ivareta Kripos' bistandsrolle 

Kvalifikasjoner:

 • Det kreves høyere utdanning, fortrinnsvis master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen 
 • God resultatoppnåelse i tidligere stillinger, herunder endring og organisasjonsutvikling
 • Må kunne kommunisere eksternt og internt på en tydelig og tillitsvekkende måte  
 • Bred ledererfaring i offentlig eller privat sektor
 • Må kunne vise til gode samarbeidsevner internt og eksternt
 • Bred samfunnsorientering og forståelse for utviklingstrekk nasjonalt og internasjonalt 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk  
 • Må kunne lede Kripos i samsvar med etatens leder- og medarbeiderplattform
 • Må kunne sikkerhetsklareres for STRENGT HEMMELIG 
 • Det kreves plettfri vandel, og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41  

  Det er ønskelig med:
 • Juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap 
 • Erfaring fra kriseledelse
 • Innsikt i politi- og lensmannsetaten
 • Erfaring med endringsarbeid og virksomhetsutvikling
 • Erfaring fra internasjonalt arbeid 
 • Erfaring med virksomhetsutvikling og kvalitetsforbedringer ved hjelp av ny teknologi
 • Gjennomført lederutdanning/lederutvikling

Personlige egenskaper:

 • Resultatorientert og god gjennomføringsevne
 • Strategisk og langsiktig blikk på utviklingstrekk og virksomheten
 • Analytisk og helhetsorientert tilnærming til oppgaver og utfordringsbildet
 • Svært god evne til samhandling internt, i etaten og mot andre samfunnsaktører og samarbeidspartnere
 • God evne til kommunikasjon og budskapsformidling
 • God relasjonsbygger internt og eksternt
 • Synlig lederskap med evne til å motivere og utvikle ledere og medarbeidere i en kompetanseorganisasjon 

Vi tilbyr:

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som politimester (stillingskode 9120), fra kr 1 100 000-1 600 000 brutto per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se spk.no for mer info)

Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Politiet er en åpen og inkluderende etat hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette. 


Ta gjerne uforpliktende kontakt med Kristin Høy Lian i Amrop Delphi.

Om arbeidsgiverenKripos er politiets nasjonale kompetansesenter i kampen mot organisert og annen alvorlig kriminalitet. Vi yter bistand til politidistriktene og har spisskompetanse blant annet innen taktisk etterforskning, kriminalteknikk, elektroniske spor, særskilte etterforskningsmetoder, kriminaletterretning og -analyse. Vi er dessuten behandlingsansvarlig for politiets sentrale registre og nasjonalt kontaktpunkt for internasjonalt politisamarbeid. Kripos har nasjonalt ansvaret for etterretningsproduksjon, og vi skal gjennom NC3 (Nasjonalt Cybercrimsenter) være ledende i norsk politis arbeid med cyberkriminalitet. Det nasjonale kriminaltekniske laboratoriet ligger også ved Kripos. Se også www.politiet.no.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Fridtjof Nansens vei 14, 0667 Oslo
Bransje
Politi og sikkerhet
Stillingsfunksjon
Ledelse,
Politi

Nøkkelord

Sjef, leder

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Karin Aslaksen
Stillingstittel
Avdelingsdirektør HR og HMS
Telefon
95 27 07 25
Kontaktperson
Kristin Høy Lian
Stillingstittel
Amrop Delphi
Telefon
48 23 16 46
Følg firma
3683 følger dette firmaet

Fridtjof Nansens vei 14, 0667 Oslo

Annonseinformasjon

FINN-kode 165743495
Sist endret 17. des. 2019 10:08

Rapporter annonse