Utløpt

Vil du lede Hitras største barnehage?

Arbeidsgiver
Hitra kommune
Stillingstittel
Enhetsleder / styrer
Frist
24.11.2019
Ansettelsesform
Fast

Hitra kommune søker enhetsleder/styrer ved Fillan barnehage

Hitra kommune har ledig 100 % fast stilling som enhetsleder/ styrer i Fillan barnehage. Vi søker en ny øverst leder som i nært samarbeid med assisterende styrer skal ha hovedfokus på å lede det pedagogiske arbeidet, være en pådriver for en lærende organisasjon og legge tilrette for et arbeidsmiljø som er preget av et godt og konstruktivt samarbeidsklima.

Om Fillan barnehage:
Fillan barnehage har vært under omfattende utbygging og fremstår nå som en ny og fremtidsrettet 6- avdelings barnehage med til sammen 90 plasser for barn i alderen 1-6 år. Barnehagen ligger sentralt plassert i kommunesentret på Hitra og det er etablert gode samarbeidsavtaler med næringsliv og offentlige instanser i nærområdet.

Fillan barnehage har hatt stabil ledelse over tid og har pr. i dag ei stabil personalgruppe preget av faglig styrke, yrkesstolthet og engasjement, ispedd humor og glede i hverdagen. Barnehagen imøtekommer kravene når det gjelder bemanningsnorm og pedagognorm og har i dag 13 medarbeidere med pedagogisk bakgrunn. Vi ønsker å ivareta kvalitet og innhold i det pedagogiske arbeidet på en best mulig måte også i fortsettelsen.

Stillingens ansvarsområder og arbeidsoppgaver:
- Følge opp sentrale lover og retningslinjer (Barnehageloven, Rammeplan for barnehager)
- Følge opp eksisterende og kommende utviklingsarbeid i tråd med kommunale mål og føringer
- Utvikle kritisk tenkning og en reflekterende kultur
- Tilrettelegge for gode og konstruktive møteplasser med fokus på medbestemmelse og autonomi i en lærende organisasjon.
- Å jobbe i nettverk med andre samarbeidspartnere (tverrfaglige team, andre ledere osv.)  

Kompetansekrav:
• Barnehagelærerutdanning eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse (§17, 2.ledd)
• Ønskelig med kompetanse og erfaring fra barnehageledelse og/ eller veiledningspedagogikk
• Beherske skriftlig og muntlig kommunikasjon på en tilfredsstillende måte og har god IKT-kompetanse
• Søkere med utdanning fra andre land må ha godkjenning av yrkeskvalifikasjoner av  utenlandsk utdanning fra UDIR
• For søkere som ikke har norsk som morsmål kreves det Bergenstest/C1 eller tilsvarende høgskoleutdanning i norsk
• Personlig egnethet og erfaring som leder vil bli vektlagt

Vi søker deg som:
• Innehar gode og tydelige lederegenskaper som er basert på tillit, forutsigbarhet og tilstedeværelse
• Er nysgjerrig på å utvikle barnehagens digitale verktøy og muligheter
• Er glad i mennesker og har evnen til å bygge relasjoner i forhold til barn, medarbeidere, foreldre og andre
• Støtter og veileder sine pedagogiske ledere til å ta riktige valg i det pedagogiske arbeidet
• Vektlegger høy grad av medvirkning og har evne og vilje til å gjøre «den enkelte medarbeider» god i sin utøvende pedagogisk praksis.
• Er faglig engasjert og oppdatert og har evner og ferdigheter til økonomisk styring og budsjettarbeid
• Opptrer lojalt i forhold til besluttede vedtak og jobber strukturert, effektivt og selvstendig

Vi kan tilby:
• Et godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
• Varierte arbeidsoppgaver med faglige utfordringer i et trivelig arbeidsmiljø
• Opplæring både individuelt og nettverk
• Lønn og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk, samt lokale lønnspolitiske retningslinjer
• Kommunal pensjons- og forsikringsordning
• Muligheter til utdanningsstipend for å ta etter- og videreutdanning
• God barnehagedekning
• Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig og dekker flytteutgifter i henhold til kommunalt reglement
• Velferdstiltak

Godkjent politiattest må leveres før tiltredelse i stilling jfr. Barnehageloven § 19.

Søknadsfrist: 24. november 2019. Vitnemål/karakterutskrift og evt. attester legges ved som et vedlegg til søknaden.

Opplysninger om søkere kan bli offentliggjort iht. Offentleglova § 25.

Om arbeidsgiveren

LEVE, SMAKE, HØSTE, OPPLEVE. HITRA NÅR DU VIL
Hitra kommune - en attraktiv arbeidsgiver.

Hitra er en øykommune på trøndelagskysten to timers reise fra Trondheim og Kristiansund N på Nordmøre. Forbundet til fastlandet med undersjøisk tunnel. Kommunen er på god vei mot 5000 innbyggere og er en kommune i vekst. Næringslivet preges av havbruk med oppdrett og foredling av laks, primærnæringer og turisme. Du finner også Europas største krabbefabrikk her. På Hitra har du store muligheter for et variert friluftsliv med jakt og fiske, dykking, kajakk og båtliv.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Rådhusveien 1, 7240 Hitra
Bransje
Barn, skole og undervisning
Stillingsfunksjon
Barnehage / Styrer

Nøkkelord

styrer, barnehage, enhetsleder, Fillan, Hitra

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Gunn A. Røstad
Stillingstittel
Kommunalsjef oppvekst
Telefon
481 82 881
Kontaktperson
Toril Fjeldvær
Stillingstittel
Enhetsleder / styrer
Telefon
72 44 18 25
926 09 351
Følg firma
44 følger dette firmaet

Rådhusveien 1, 7240 Hitra

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 162871353
Sist endret 10. nov. 2019 19:30

Rapporter annonse