Utløpt

Avdelingsdirektør i Seksjon for offentlige anskaffelser - NFD 39/19

Arbeidsgiver
Nærings- og fiskeridepartementet
Stillingstittel
Avdelingsdirektør
Frist
24.11.2019
Ansettelsesform
Fast
Om stillingen

Vi søker avdelingsdirektør til Seksjon for offentlige anskaffelser i Avdeling for konkurransepolitikk, selskapsrett og næringsøkonomi. Avdelingen ivaretar departementets overordnede ansvar for gjennomføringen av konkurransepolitikken. Det innebærer blant annet forvaltningsansvar for konkurranseloven, lov om offentlige anskaffelser og lov om offentlig støtte, med tilhørende forskrifter, samt gjennomføring av EØS-avtalens regler i norsk rett på de samme områdene. Avdelingen har også forvaltningsansvar for de generelle selskapslovene, og foretar økonomiske analyser på en rekke politikkområder.

Seksjon for offentlige anskaffelser har et overordnet ansvar for politikkutviklingen på anskaffelsesområdet, og et særlig ansvar for at regelverket innrettes slik at det fremmer effektive innkjøp og legger til rette for konkurranse. Seksjonen utarbeider også veiledning om den rettslige forståelsen av regelverket og deltar i internasjonale fora på området. Videre har seksjonen ansvar for den faglige styringen av Anskaffelsesavdelingen i Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi). Difi skal legge til rette for at offentlige oppdragsgivere kan gjennomføre effektive og bærekraftige anskaffelser, og bidrar med praktisk veiledning og andre kompetansehevende tiltak.

Seksjonslederen vil være en del av avdelingens ledergruppe. Vi søker etter en person som er opptatt av effektivitet og kvalitet i avdelingens leveranser og som samarbeider godt med andre, har gode relasjonelle ferdigheter og god gjennomføringsevne. Evne til å delegere, lede og inspirere andre vil bli vektlagt.

 

Vi søker deg som har:

 • Juridisk embetseksamen, master i rettsvitenskap eller tilsvarende realkompetanse
 • Godt juridisk skjønn
 • Ledererfaring
 • Erfaring med arbeid og beslutningsprosesser i offentlig sektor, fortrinnsvis fra et departement
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Stor arbeidskapasitet og som arbeider godt under tidspress
 • Kjennskap til anskaffelsesfeltet og erfaring med EU/EØS-rettslige problemstillinger

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Lønnsspenn: kr 813 400 - 992 200 (ltr. 80-87)
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et aktivt og engasjert arbeidsmiljø
 • Kompetanseutvikling og faglig oppdatering
 • Hjemmekontorløsninger og trening i arbeidstiden
 • Fleksibel arbeidstidsordning og betalt overtid
 • God låneordning til bolig gjennom Statens pensjonskasse (SPK)
 • God pensjonsordning gjennom SPK
 • Moderne lokaler i sentrum

 

Kopi av attester og vitnemål som ikke kan sendes elektronisk, sendes Nærings- og fiskeridepartementet, Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo. Søknadsdokumenter returneres ikke.

NFD er opptatt av mangfold og ønsker å være en arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV-en, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål ifm. regjeringens inkluderingsdugnad dersom vedkommende blir ansatt.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved å kontakte ekspedisjonssjef Camilla Bretteville Froyn, tlf. 22 24 66 13.

Søknadsfrist: 24. november 2019


Om arbeidsgiveren

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har som mål å utforme en helhetlig næringspolitikk som legger til rette for omstilling og bidrar positivt til samlet verdiskaping. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskapingen. Innenfor fiskeri og havbruk legger departementet rammer for bærekraftig og lønnsom næringsvirksomhet.
 

Andre ansvarsområder er næringsrelevant forsknings- og innovasjonspolitikk, konkurransepolitikk og handelspolitikk. Departementet forvalter statens eierandeler i en rekke selskaper og har mange etater og tilknyttede virksomheter.

 

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Kongens gate 8, 0153 Oslo
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Ledelse,
Annet
Følg firma
283 følger dette firmaet

Kongens gate 8, 0153 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 162642008
Sist endret 8. nov. 2019 10:41

Rapporter annonse