Utløpt

Vitenskapelig stilling innen arktisk sikkerhet ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) - leder av Arktisk sikkerhetssenter

Arbeidsgiver
UNIS
Stillingstittel
Professor eller førsteamanuensis innen Arktisk sikkerhet
Frist
01.12.2019
Ansettelsesform
Fast
Generelt

UNIS har ledig stilling som professor eller førsteamanuensis som skal lede og faglig videreutvikle Arktisk sikkerhetssenter ved UNIS.

Arktisk sikkerhetssenter er et tverrfaglig forsknings- og undervisningssenter, som kombinerer kompetanse fra ingeniør-, natur- og samfunnsvitenskap. Senteret skal utvikle kunnskap og rutiner for bedre sikkerhet i felt, bedre ulykkesforebygging og skal utnytte natur og samfunnsvitenskapelig kunnskap for å sikre land og vannbaserte aktiviteter og operasjoner i Arktis. Arktis opplever betydelige effekter av klimaendringer, og dette påvirker både naturmiljøet og lokalsamfunn. Arktisk sikkerhetssenter har fire professor  II/førsteamanuensis II fra norske universiteter med ansvar for masteremner innenfor ulike spekter av arktisk sikkerhet. Kombinasjonen av økende interesse for nærvær i Arktis og den økonomiske utviklingen i regionen forsterker behovet for økt kompetanse og erfaringsdeling om hvordan man skal utforme infrastruktur og utføre feltaktiviteter på en kostnadseffektiv, trygg og miljøvennlig måte. Arktisk sikkerhetssenter er utviklet gjennom tre år og er nå i starten på driftsfasen. Ansatte fra de ulike fagavdelinger bidrar også til utdanningen. Det er ansatt en senterkoordinator som skal støtte lederen for sikkerhetssenteret med driften og koordineringen mot logistikkavdelingen og partnerne og oppdragsgiverne for senteret.

Arktisk sikkerhetssenter har et unikt bredt og tverrfaglig fokus, hvor alle de fire fagavdelingene ved UNIS; Arktisk biologi, Arktisk geologi, Arktisk geofysikk, Arktisk Teknologi samt UNIS' logistikkavdeling bidrar direkte. Arktisk sikkerhetssenter samarbeider med flere lokale, nasjonale og internasjonale partnere.

Organisatorisk er Arktisk Sikkerhetssenter plassert i Avdeling for Arktisk teknologi (AT). Sentrale tema i undervisningen og forskningen ved AT er naturlige variasjoner i det arktiske miljøet, natur- og miljølaster, og materialers og konstruksjoners respons,  ismekanikk, offshore-teknologigeoteknikk, og miljøteknologi og toksikologi.  AT har for tiden tre professorer og to doktorgradsstudenter, samt seks professorer i II-er stillinger.


Arbeidsoppgaver og kvalifikasjonskrav

Søkeren må ha dokumentert professorkompetanse eller doktorgrad (for førsteamanuensis) og ha en vitenskapelig profil som er relevant for økt forståelse og styrking av sikkerheten i Arktis. Undervisning og emneansvar innen senterets områder inngår i arbeidsoppgavene, og dokumentert universitetspedagogisk erfaring og gode undervisningsevner er derfor nødvendig. Stillingen har det overordnede ansvaret for ledelse og utvikling av emnene sammen med de emneansvarlige og partnere i senteret. Stillingen har veiledningsansvar for studentprosjekter på alle nivåer. Erfaring med tverrfaglig forskningsprosjekt og anvendt forskning vil bli vektlagt. Kandidaten må inneha gode samarbeidsevner, og erfaring fra ledelse av forskningsprosjekter og/eller studieprogrammer. Kandidaten må videre kunne arbeide på tvers av vitenskapelige faggrenser. Kommunikasjonsevner og personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Kandidatens styrke og interesser bør være innenfor ett eller flere av feltene samfunnssikkerhet, RAMS-analyse (pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikehold, sikkerhet), sikkerhetsledelse, beredskapsplanlegging og -gjennomføring og felt/operativ sikkerhet. Kunnskap innen naturvitenskap og Arktiske natur-farer (natural hazards) er viktig komplementær kompetanse for stillingen. Kandidaten forventes å jobbe aktivt for å skaffe forskningsmidler og samarbeide med næringslivet. Kunnskap og erfaring fra norsk universitetssektor, samt god kjennskap til norske reguleringer og praksis innen sikkerhetsfeltet er viktig.


UNIS tilbyr
  • Betalt reise- og flyttekostnader for deg og din familie ved oppstart av stillingen
  • Tilskudd til årlig feriereise i samsvar med gjeldende regelverk
  • Medlemskap i Statens pensjonsfond
  • Tjenestebolig
  • Mulighet for forskningsfri

Lønn

Professor lønnes etter statens regulativ kode 1013. Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Lønn blir fastsatt ut fra erfaring/ansiennitet. Ansatte ved UNIS mottar et årlig Svalbardtillegg, for tiden på kr. 34 560,-. Av lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonsfond og 8,2 % i trygdeavgift. Inntektsskatten på Svalbard er 8 prosent.


Spørsmål om stillingen

Kontaktpersoner

Spørsmål om stillingen rettes til avdelingsleder Arktisk teknologi, professor Arne Aalberg, telefon: +47 79 02 33 52, e-post: arne.aalberg@unis.no eller til avdelingsleder Arktisk geologi, professor Hanne Hvidtfeldt Christiansen, e-post: hanne.christiansen@unis.no

Nærmere opplysninger om Arctic Safety Center er å finne på www.unis.no/resources/arctic-safety-centre

Utvelgelse og ansettelse

En vitenskapelig komité skal vurdere og rangere søkerne. Aktuelle søkere blir invitert til intervju og prøveforelesning. Avgjørelse om ansettelse blir tatt av UNIS sitt styre.

Søknad sendes elektronisk via link på www.jobbnorge.no innen 01.12.2019

Til søknaden må vedlegges:

  • En fullstendig liste over publikasjoner og tidligere bevilgede forskningsmidler
  • Fem utvalgte publikasjoner som er relevante for denne stillingen

UNIS kan be om ytterligere dokumentasjon av deler eller den komplette vitenskapelige produksjonen som er beskrevet av søkerne.

Du kan be om å få søknaden din unntatt offentligheten, jfr. Offentlighetsloven § 25. Forespørselen må begrunnes. UNIS vil avgjøre om søknaden vil bli unntatt offentligheten eller ikke, basert på begrunnelsen og forskriftene i Offentlighetsloven. Hvis søknaden ikke blir unntatt offentligheten vil kandidaten bli kontaktet.


Longyearbyen

Longyearbyen ligger på Svalbard, midt i en variert og vakker arktisk natur med gode muligheter for friluftsliv. Longyearbyen er et moderne tettsted med ca. 2200 innbyggere og har et godt tjenestetilbud med bla. full barnehagedekning, svømme-/idrettshall og et variert forenings-, idretts- og kulturliv.


Om arbeidsgiveren

UNIS er verdens nordligste utdanningsinstitusjon, lokalisert i Longyearbyen på Svalbard. UNIS har teknisk og vitenskapelig utstyr, laboratorier og infrastruktur egnet for undervisning og forskning innen arktisk naturvitenskap og teknologi for sjø, land og atmosfære. Fagavdelingene omfatter arktisk biologi, -geofysikk, -geologi, og -teknologi. Al utdanning gis på engelsk, og omlag halvparten av ansatte og studenter er fra utlandet. UNIS er et statlig aksjeselskap.

 

 

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Pb. 156, 9171 Longyearbyen
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap
Stillingsfunksjon
Forskning/Stipendiat/Postdoktor,
Ledelse
Følg firma
89 følger dette firmaet

Pb. 156, 9171 Longyearbyen

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 162026344
Sist endret 1. nov. 2019 11:52

Rapporter annonse