Utløpt

Universitetet i Stavanger søker instituttleder

Arbeidsgiver
Universitetet i Stavanger
Stillingstittel
Instituttleder ved Institutt for barnehagelærerutdanning
Frist
01.12.2019
Ansettelsesform
Engasjement
Om stillingen

Instituttleder er leder for den samlede virksomheten ved Institutt for barnehagelærerutdanning. Hun/han rapporterer til dekan og inngår i ledergruppen ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora.

Institutt for barnehagelærerutdanning er et forskningsaktivt institutt og ansatte er engasjert i flere prosjekter med internasjonale og nasjonale samarbeidspartnere,o g tette koblinger til praksis. Instituttleder skal styrke dette faglige engasjementet ved å legge til rette for og stimulere til gode forskningsmiljøer og høy kvalitet i utdanningene, samt inspirere og motivere studenter og ansatte til faglig utvikling. UiS har høye ambisjoner for barnehagelærerutdanningen, barnehageforskning og utviklingsarbeid.  

Instituttleder skal sørge for at de samlede ressursene brukes på en god og hensiktsmessig måte i samsvar med universitetets målsettinger, videreutvikle instituttets strategi og initiere endringer som er nødvendig for gjennomføring av strategien.

Til stillingen ligger personalansvar for instituttets ansatte samt resultatansvar for studier, forskning og instituttets økonomi. Instituttleder skal også legge til rette for utvikling av eksternt finansiert virksomhet.

Instituttleder ansettes på åremål for fire år med mulighet for ansettelse i ytterligere to perioder på fire år. Stillingen er ledig for snarest mulig tiltredelse.

Arbeidsspråk er norsk og engelsk.


Om instituttet

Institutt for barnehagelærerutdanning er en del av Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora. Instituttet har ansvar for barnehagelærerutdanning (bachelor), mastergradsutdanning i barnehagevitenskap, medansvar for doktorgradsutdanning, samt etter- og videreutdanningsvirksomhet for barnehagelærere. Instituttet har og ansvar for et halvårlig studieprogram for utvekslingsstudenter, Comparative Educational Studies.

Universitetet ble i 2017 utnevnt av Forskningsrådet som ett av to nasjonale Senter for barnehageforskning (FILIORUM) for de neste fem årene, med mulighet til forlengelse i ytterligere fem år. Institutt for barnehagelærerutdanning har en sentral rolle i forskningssenteret.  

Instituttets visjon er å være nyskapende og innovative på forskning og undervisning innenfor barnehagefeltet. Virksomheten ved instituttet skal preges av kvaliteter og verdier knyttet til barnehagefeltet, som åpenhet og nysgjerrighet, utforskningstrang og læring, lek og kreativitet, relasjoner preget av ansvar og respekt, samt et tydelig samfunnsengasjement. Instituttet skal utdanne kompetente, motiverte og samfunnsengasjerte barnehagelærere. Det er i dag omlag 60 ansatte og 700 studenter tilknyttet instituttet.

Les mer om instituttet på våre nettsider.


Kvalifikasjonskrav

Vi søker etter en utviklingsorientert instituttleder som har:

 • en åpen og motiverende lederstil preget av integritet, samarbeid og nyskaping
 • relevant erfaring, ledererfaring fra kunnskapsorganisasjon er en fordel 
 • evne til å inspirere til faglig utvikling og videreutvikle kunnskap på barnehagefeltet 
 • kompetanse på minimum førstestillingsnivå innenfor et relevant fagområde for instituttet 
 • relevant erfaring fra undervisning, forskning og formidling på universitets-/høgskolenivå 
 • vist prioriterings- beslutnings- og gjennomføringsevne
 • vist evne til å bygge tillit, nettverk og allianser med relevant arbeidsliv, samfunnsliv og akademia - lokalt, nasjonalt og internasjonalt 
 • god fremstillingsevne på norsk, eller et annet skandinavisk språk, og engelsk

Vi tilbyr
 • en sentral lederposisjon ved fakultetet og et godt samarbeidsklima i lederkollegiet
 • interessante og utviklende lederoppgaver
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • en god mulighet til å være med å forme framtida gjennom utvikling av undervisning, forskning og formidling
 • lønn etter Statens lønnsregulativ, l.pl. 17.500, kode 1475, kr 890.000-990.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Herfra trekkes lovfestet pensjonsinnskudd.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til dekan Elaine Munthe, epost elaine.munthe@uis.no, tlf 51 83 35 30/402 40 252.

Spørsmål om ansettelsesprosessen kan rettes til senior HR-rådgiver May Merete Tjessem Opdal, e-post: may-m.t.opdal@uis.no,  tlf:51 83 30 11/402 39 696.


Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. I søknaden må du få frem din motivasjon og kompetanse for å ivareta stillingen.

Vitnemål, attester og eventuell annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp. 

Universitetet ønsker flere kvinner i ledende stillinger og oppfordrer derfor kvinner til å søke. Det praktiseres kjønnskvotering i samsvar med Hovedavtalen i Staten.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. 

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.


Om arbeidsgiveren

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet.

Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt - vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Stavanger, 4036 Stavanger
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap
Stillingsfunksjon
Ledelse
Følg firma
651 følger dette firmaet

Stavanger, 4036 Stavanger

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 161976680
Sist endret 31. okt. 2019 16:52

Rapporter annonse