Utløpt

Vil du bli vår nye enhetsleder?

Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Stillingstittel
Enhetsleder merkantil
Frist
30.10.2019
Ansettelsesform
Fast

Sørlandet sykehus HF har ansvar for behandlingstilbudet innen somatikk og psykiatri i Aust-Agder og Vest-Agder. Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) har enheter både i Arendal og Kristiansand og er organisert under Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus HF. Klinikken har ansvar for spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern og rusbehandling for voksne og barn/ungdom i Aust- og Vest-Agder.

Avdelingens merkantile funksjoner er samlet i en enhet som har ca. 16 stillinger fordelt på fire lokasjoner. Merkantil enhet skal yte administrative støttefunksjoner til hele PSA. 

Vi har ledig 100 % fast stilling som enhetsleder av merkantil enhet.

Tiltredelse etter avtale.

Enhetsleder inngår i ledergruppe/stab og er bindeledd mellom de merkantilt ansatte og øvrige enheter. Enhetsleder har ansvar for å formidle relevant informasjon mellom merkantil enhet og øvrig avdeling.  Arbeidssted vil være ved alle de fire lokasjonene, Arendal, Kristiansand, Bjorbekk og Kongsgård.

Psykiatrisk sykehusavdeling ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, eller etnisk bakgrunn

Arbeidsoppgaver

 • Personalansvar for medarbeidere i merkantil enhet, utarbeidelse av arbeidsplaner, arbeidsfordeling og ferieplanlegging i enheten via GAT og Personalportalen. I tillegg vil merkantil enhetsleder ha tilgang som stedfortreder for avdelingsleder.
 • Ansvarlig for oppfølging av ForBedring- medarbeider- og pasientsikkerhetsundersøkelse i merkantil enhet. Ivareta IA arbeid og  miljøtiltak, med gjennomføring av årlig handlingsplan.
 • Ansvar for at Psykiatrisk sykehusavdelings merkantile funksjoner blir utført i henhold til god faglig standard og gjeldende prosedyrer. 
 • Kvalitetssikring og fagutvikling i merkantil enhet i samsvar med den kvalitet som tjenesten skal tilby. 
 • Ansvar for å holde seg àjour med IKT-systemer, prosedyrer, retningslinjer, instrukser og lovverk innen fagområdet.  
 • Bistå avviksregistrering med tanke på forbedringsarbeid (TQM). Stedfortreder for avdelingsleder i denne sammenheng.  
 • Økonomi- og budsjettoppgaver delegert fra avdelingssjef.  
 • Kartlegging, analyse, rapportering, og presentasjon av avdelingens drifts- og kvalitetsdata.  
 • Ansvar for diverse rapporteringer til eksterne instanser, herunder målekort, virksomhetsplaner, årsmelding og utdanningsplan.
 • Referent i ledermøter, driftsmøter og tillitsvalgtmøter.  
 • Saksbehandling etter delegasjon fra avdelingssjef. Enhetsleder vil også ha rolle som saksbehandler og leder i Public 360 saksarkiv.  

Kvalifikasjoner

 • Helsesekretær utdanning og/eller annen relevant erfaring/utdanning
 • Det er ønskelig med relevant administrativ erfaring innenfor områdene økonomi og ledelse 
 • God kjennskap til IKT-verktøy som brukes i organisasjonen, blant annet DIPS, GAT, Public 360, er en fordel

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Strukturert, fleksibel og serviceinnstilt
 • Gode norskkunnskaper
 • Må kunne jobbe selvstendig
 • Engasjert i fagområdet psykisk helsearbeid
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt  

Vi tilbyr

 • Som ansatt ved Sørlandet sykehus blir du en del av et engasjert og tverrfaglig arbeidsmiljø. Vivektlegger at alle ansatte er like viktige. Hos oss får du et meningsfyltarbeid med spennende og varierte arbeidsoppgaver med mye ansvar. Hos oss får dugod opplæring, introduksjonskurs og god oppfølging som nyansatt.
 • Sørlandetsykehus er en stor arbeidsplass med mange muligheter for både faglig ogpersonlig utvikling. Vi tilbyr kompetanseheving og faglig påfyll gjennom kursog internundervisning.
 • God pensjonsordning gjennom KLP.
 • Vi har et bredt tilbudmed trening for ansatte.

Om arbeidsgiveren

- Trygghet når du trenger det mest

Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebookSektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Arendal/Kristiansand, 4615 Kristiansand S
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Ledelse

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Linda Esperaas
Stillingstittel
Avdelingssjef
Telefon
938 69 494
Følg firma
209 følger dette firmaet

Arendal/Kristiansand, 4615 Kristiansand S

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 160081683
Sist endret 10. okt. 2019 15:54

Rapporter annonse