Utløpt

Senterleder ved ARENA Senter for europaforskning

Arbeidsgiver
Universitetet i Oslo
Stillingstittel
Senterleder
Frist
06.11.2019
Ansettelsesform
Engasjement
Bli kjent med Universitetet i Oslo
Om stillingen

Ved ARENA Senter for europaforskning er det ledig stilling som senterleder (SKO 1475) for fire år fra 1. januar 2020, med mulighet for forlengelse i én periode. Det er en kombinert leder- og forskerstilling og innebærer at man jobber halv tid med egen forskning.

ARENA er et ledende forskningssenter som tar for seg de politiske integrasjonsprosessene i Europa gjennom tverrfaglig og innovativ grunnforskning. Senteret er i forskningsfronten internasjonalt når det gjelder teoretiske og empiriske bidrag på forskningsområder som demokratisk og institusjonell teori, organisatorisk og institusjonell utvikling i EU, konstitusjonalisme, media, sivilsamfunn og offentlig sfære i Europa, europeisk sikkerhets- og utenrikspolitikk samt EUs rolle i verden. Som forskningssenter har ARENA som hovedmål å videreutvikle fagmiljøet som et nasjonalt tyngdepunkt for europaforskning, og som ledende på feltet internasjonalt.

ARENA koordinerer og deltar i flere internasjonale prosjekter finansiert av Norges forskningsråd og EUs Horisont 2020-program og er i all hovedsak eksternt finansiert. Senteret er organisatorisk tilknyttet Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo og har et styre oppnevnt av fakultetet. ARENA har i dag en vitenskapelig stab på 26 personer, herunder stipendiater og post-doktorer, samt fem administrativt ansatte. Staben er internasjonal og engelsk benyttes som arbeidsspråk. ARENA er tverrfaglig, men med en klar hovedvekt av statsvitenskapelige faginnslag.

Vi søker en senterleder med gode faglige og relasjonelle lederegenskaper og relevant forskningskompetanse som kan videreutvikle senterets posisjon nasjonalt og internasjonalt i tett samarbeid med de faglige og administrative ansatte på ARENA. Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet for stillingen.


Arbeidsoppgaver

Senterleder er ARENA Senter for europaforsknings øverste faglige leder og har overordnet ansvar for hele virksomheten. Senterleder trekker i samråd med senterets styre opp langsiktige mål, visjoner og strategiske prioriteringer og har et overordnet ansvar for ivaretakelse av senterets faglige mandat. Senterleder har, i nært samarbeid med forskningslederne og -gruppene, og med støtte fra senterets administrasjon, det overordnede ansvaret for innhenting av eksterne forskningsmidler. Senterleder skal profilere senteret og utvikle kontakt og samarbeid med relevante aktører internt og eksternt.

Senterleder inngår i dekanens ledergruppe. Dette innebærer at senterleder også vil få muligheter til å påvirke fakultetets fremtidige stategi og satsningsområder.


Vi tilbyr
 • Et hyggelig, faglig stimulerende og internasjonalt arbeidsmiljø
 • Mulighet for å videreutvikle et verdensledende forskningsmiljø
 • Solid administrativ støtte med lang erfaring med ekstern finansiering
 • God pensjonsordning og gunstige lån i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger
 • Lønn etter nærmere avtale.

Kvalifikasjonskrav

Det legges til grunn av senterleder skal kunne ta del i ARENAs forskningsvirksomhet.

 • Forskerkompetanse tilsvarende minimum førsteamanuensis eller seniorforsker
 • Relevant forskningserfaring
 • Fagbakgrunn fra samfunnsvitenskap, humaniora eller jus som kan bidra til å videreutvikle ARENAs forskningsprofil. Bakgrunn fra europaforskning vil være en fordel
 • Erfaring med søknadsarbeid og styring av prosjekter
 • Relevant ledererfaring
 • Gode engelskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • Administrasjonsspråket ved universitetet er norsk, og norsk eller et annet skandinavisk språk må derfor beherskes.

Personlige egenskaper
 • Gode faglige og relasjonelle lederegenskaper med vekt på kommunikasjon og samarbeid
 • Evne til strategisk tenkning og å profilere senteret utad
 • God relasjonsbygger på tvers av fagorienteringer og personalgrupper
 • Kreativ og initiativrik
 • Evne til å tilrettelegge for faglig utvikling for den enkelte og for fagmiljøet som helhet
 • Resultatorientert
 • Bredt faglig nettverk.

Søknaden skal inneholde
 • Søknadsbrev 
 • CV 
 • Publikasjonsliste
 • Dokumentasjon knyttet til øvrige kvalifikasjoner, herunder ledererfaring.

Det vil benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.


Andre opplysninger

Stillingen er ledig og gjelder tidligst fra 01.01.2020.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.
I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.


Kontaktinformasjon

Dekan Nils-Henrik von der Fehr: tlf: 90997582, e-post: n.h.von.der.fehr@sv.uio.no

Fakultetsdirektør Gudleik Grimstad: tlf: 22856264 / 90687347, e-post: gudleik.grimstad@sv.uio.no

Styreleder Magnus Gulbrandsen: tlf: 22841621, e-post: magnus.gulbrandsen@tik.uio.no   


Om arbeidsgiveren

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte
forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

ARENA Senter for europaforskning er et flerfaglig forskningssenter med fokus på forskning om den europeiske union som ramme for en ny politisk orden i Europa. ARENA deltar i en rekke internasjonale nettverk og er engasjert i flere større forskningsprosjekter. Forskningen er organisert langs fire dimensjoner; 1. Den institusjonelle-administrative dimensjon, 2. Den konstitusjonelle-demokratiske dimensjon, 3. Den kunnskapsmessige og kulturelle dimensjon og 4. Den eksterne dimensjon. Temaene som studeres strekker seg fra EU-institusjonenes virkemåte, muligheten for et demokratisk og effektivt styringssystem i Europa, effekter av EU på nasjonalstaten, utviklingen av en europeisk utenriks- og sikkerhetspolitikk, utdannings- og forskningspolitikk og Norges rolle i det nye Europa. ARENA har omtrent 30 ansatte.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
pb 1143, 0317 Oslo
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Offentlig administrasjon,
Museer, gallerier og kulturminne
Stillingsfunksjon
Forskning/Stipendiat/Postdoktor,
Ledelse,
Samfunnsviter
Følg firma
2000 følger dette firmaet

pb 1143, 0317 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 160076820
Sist endret 10. okt. 2019 15:04

Rapporter annonse