Utløpt

Vil du være med på å utvikle styringen av politiet?

Arbeidsgiver
Justis- og beredskapsdepartementet
Stillingstittel
Avdelingsdirektør, fagdirektør, seniorrådgiver
Frist
06.10.2019
Ansettelsesform
Fast
Om Politiavdelingen

Politiavdelingen skal trekke opp hovedlinjene for utvikling og styring av politiet. Avdelingen har også ansvar for administrativ oppfølging av Den høyere påtalemyndighet. Lov- og regelverksutvikling, nasjonal sikkerhet og internasjonalt arbeid inngår i avdelingens ansvar.

Avdelingen har om lag 45 medarbeidere, og er delt inn i fem seksjoner. Organiseringen er fleksibel og de tilsatte skal raskt kunne tilpasse seg nye oppgaver. Avdelingen har store ambisjoner og kan tilby et godt faglig og sosialt miljø med spennende, varierte og utfordrende oppgaver.

Det er ledig embete som avdelingsdirektør og to faste stillinger som fagdirektør og seniorrådgiver i Seksjon for styring og organisering. Seksjonen har ansvaret for styringsdialogen med Politidirektoratet, PST og Generaladvokaten, og for administrativ styring av Den høyere påtalemyndighet.

Styringen av politiet er i rask utvikling, og du vil få store muligheter til å bidra med dine faglige kunnskaper på et område som er viktig for samfunnet. Arbeidet med styring i grenseflaten mellom fag og politikk gjør dette til et av de mest krevende og spennende styringsmiljøene i forvaltningen.


Om stillingene

Avdelingsdirektør

Avdelingsdirektøren er del av avdelingens ledergruppe og rapporterer til ekspedisjonssjefen. Seksjonen har 12 ansatte med variert fagbakgrunn. Du vil få en spennende og utfordrende lederjobb med å utvikle styringen på avdelingens område. Oppgavene krever at du har bred erfaring som leder og fra arbeid med styring i offentlig sektor. Det er nødvendig å kjenne godt til forvaltningen, og du må kunne vise til gode resultater fra tidligere stillinger. Departementserfaring er en fordel.

Fagdirektør

Stillingen er på nivå med avdelingsdirektør, men uten lederansvar, og rapporterer til avdelingsdirektøren. Du vil få et særlig selvstendig fag- og koordineringsansvar på et område som er strategisk og faglig viktig for departementet. Det stilles høye krav til samhandling, helhetsforståelse, kommunikasjon og formidlingsevne. 

Seniorrådgiver

Du må kunne arbeide selvstendig innenfor avdelingens ansvarsområde, ha god helhetsforståelse, kunne samarbeide godt, ta ansvar og dele egen kunnskap.


Vi søker deg som
 • har utdanning på master/hovedfagsnivå med gode faglige resultater, gjerne samfunnsfag, jus eller økonomi
 • har innsikt i utvikling og styring i offentlig sektor, og forstår hvordan komplekse organisasjoner virker
 • er selvstendig, tar initiativ og arbeider strukturert og planmessig
 • er faglig engasjert og har evne til å se løsninger
 • kan argumentere godt for faglige vurderinger både muntlig og skriftlig
 • evner å jobbe engasjert og godt på tvers av fag og organisatoriske grenser

Vi tilbyr
 • interessante og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • nærhet til politiske beslutninger
 • et hyggelig og kunnskapsrikt arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstid
 • gode forsikrings- og pensjonsordninger, med medlemskap i Statens pensjonskasse
 • egen bedriftshelsetjeneste, treningsmuligheter/bedriftsidrettslag

Les mer om å jobbe i JD her.

Lønn avdelingsdirektør etter avtale.

Lønn fagdirektør kr. 750 000 - 950 000 og seniorrådgiver kr. 600 000 - 770 000.

Stillings- og lønnsinnplassering avhenger av erfaring og kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. 

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Klarering:  Søkere til stillingene må kunne sikkerhetsklareres.


Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Gi tydelig beskjed om hvilken av stillingene du søker.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøre vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel kjønn, funksjonshemning, nasjonal og etnisk bakgrunn, samt fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål.

For nærmere opplysninger om avdelingsdirektørstillingen kan du ta kontakt med ekspedisjonssjef Unni Gunnes, unni.gunnes@jd.dep.no, tlf. 97 59 47 46 eller avdelingsdirektør Astri Tverstøl, astri.tverstol@jd.dep.no, tlf. 99 27 82 43. For informasjon om de andre stillingene kontakt avdelingsdirektør Astri Tverstøl. 

Om arbeidsgiveren

Justis- og beredskapsdepartementet jobber for rettssikkerhet og trygghet. Vårt ansvarsområde er stort, og våre saksfelt er gjenstand for mye oppmerksomhet. Vi er en spennende arbeidsplass med et krevende samfunnsoppdrag. Oppgavene vi skal løse er viktige for mange menneskers hverdag og for Norge som rettsstat.

Justis- og beredskapsdepartementet ivaretar rollene som faglig sekretariat for politisk ledelse, som etatstyrer og som forvaltningsorgan. For mer informasjon om departementet, se www.regjeringen.no

 

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Gullhaug torg 4A, 0030 Oslo
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Ledelse,
Saksbehandler
Følg firma
510 følger dette firmaet

Gullhaug torg 4A, 0030 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 158260692
Sist endret 20. sep. 2019 16:04

Rapporter annonse