Utløpt

Eiendom Norge søker en offensiv og ambisiøs administrerende direktør

Arbeidsgiver
Eiendom Norge
Stillingstittel
Administrerende direktør
Frist
10.10.2019
Ansettelsesform
Fast

Nåværende leder går videre til andre utfordringer eksternt, og vi søker hans etterfølger.

Ny leders viktigste ansvar vil være å bygge videre på det fundamentet som er lagt i en innholdsrik periode, men også å sikre at organisasjonen tilpasser og utvikler seg i tråd med den til enhver tids gjeldende strategi. Til å lede dette arbeidet søker vi en kommersiell og ambisiøs administrerende direktør, til en av Norges mest synlige og profilerte stillinger i eiendomsbransjen og samfunnsdebatten for øvrig.

Et uttrekk av de øvrige mest sentrale ansvarsområdene og forventningene:

Strategi og forretningsutvikling

  • I samarbeid med administrasjonen og styret, sørge for at foreningen utvikler seg både i tråd med de til enhver tids aktuelle saker, men like viktig: proaktivt ta initiativ til at foreningen tar ut sitt kommersielle potensiale

Profilering og representasjon av organisasjonen

  • Være en aktiv og synlig representant for Eiendom Norge på alle relevante møteplasser; i allmenheten og i media, mot departementer og øvrige offentlige instanser, mot eksisterende og nye samarbeidspartnere

Daglig ledelse, drift og videreutvikling

  • Ansvarlig for at den daglige driften fungerer og at foreningen jobber mot felles mål
  • Være en god motivator for de ansatte og en tydelig leder for hele organisasjonen
  • Overordnet ansvar for Boligprisstatistikken og Eiendomsmeglerskolen
  • Økonomioppfølgning, herunder kontinuerlig mulighetsorienterting rundt nye tjenesteområder som kan være verdiøkende for foreningen og dens medlemmer
  • Genere idéer og presentere dem for styret


KOMPETANSE 
Hvem ser vi etter?

Aktuelle kandidater har med seg kunnskap og erfaringer som gjør at man kan innta rollen med den forventede tyngde og troverdighet. Opprettholdelse av tilliten til organisasjonen er av høyeste viktighet, både internt i foreningen og eksternt mot alle foreningens støttespillere, samarbeidspartnere og øvrige sentrale samfunnsrettede aktører. Rette vedkommende kjenner seg igjen i hvilke egenskaper som vil være sentrale for å lykkes i dette landskapet.

Erfaring og kvalifikasjoner 
Vi tror man kan komme med ulik erfaringsbakgrunn. Foreningens «plassering» i samfunnsdebatten, størrelse, formål og politiske viktighet tilsier at aktuelle kandidater bør kjenne seg igjen i følgende:

Høyere relevant utdanning, eks. innen samfunnsøkonomi, jus, eiendom e.l. Relevante erfaringer og personlig egnethet vil imidlertid vektes høyere.

Relevante erfaringer, inkludert ledererfaring. Rette kandidat må forstå eiendomsbransjen og/eller bransjens sentrale posisjon i samfunnet. God kjennskap til det makroøkonomiske bildet er sentralt.

Erfaring med eller god kjennskap til de politiske prosessene og sakene som berører bransjen, herunder arbeid med rammevilkår. God kjennskap til, eller nettverk inn mot politiske miljøer vil være en fordel.

Erfaring med strategisk arbeid og forretningsutvikling. Bransjen og organisasjonen er i stadig endring og påvirket av de til enhver tid pågående politiske prosessene. God teft for hvordan foreningen skal fronte dette og ta gode og varige standpunkt i dette vil være viktig.

Kommunikasjonserfaring og arbeid med omdømmebygging. Stillingen innebærer et vesentlig innslag av kommunikasjonsarbeid og arbeid med omdømmebygging. Å fronte saker i media, arbeide inn mot departementer og delta i samfunnsdebatten er noe aktuelle kandidater bør trives med.

Erfaring med og/eller interesse for teknologiutvikling og digitalisering. Å ha erfaring med og/eller interesse for hvordan eiendomssalg og eiendomstransaksjoner berøres av den eskalerende digitaliseringen og automatiseringen vil være en fordel. Både mtp hvordan Eiendom Norge og medlemmene kan tilpasse seg og ta fordel av dette, men også hvordan dette berører samhandlingen mellom offentlig forvaltning og et forbrukermarked.


Verdsatte personlige egenskaper 

Rette vedkommende har en trygg, synlig og tydelig ledelsesform, kjennetegnet av å være involverende, lyttende og med en utpreget evne til å balansere ulike syn.

Stillingen innebærer en rekke kontaktflater; gode relasjonsbyggende egenskaper og god kommunikasjon- og formidlingskompetanse er viktig.

Riktig kandidat bør ha godt utviklede strategiske egenskaper, med kapasitet og overblikk til å kunne balansere fokuset på både utfordringer og muligheter. Evnen og lysten til å håndtere en arbeidshverdag fylt med både administrative gjøremål så vel som deltakelse på profilerte arenaer vil også være en suksessfaktor i stillingen.

Vi tror man bør kjenne seg igjen i å være sterk i prosesstyring og interessenthåndtering, kombinert med tålmodighet og et langsiktig perspektiv i sitt virke. Kommersiell teft, endringsorientert og gjennomføringskraft er andre stikkord vi håper å kunne sette på vår nye kollega.

Vi ønsker oss en samfunnsengasjert, ambisiøs og sulten ny leder, som vil være en pådriver inn i et positivt miljø med høyt kompetansenivå.

Hvorfor velge Eiendom Norge og denne muligheten?

Vi tror at rette vedkommende primært vil motiveres av stillingens innhold, med alle dens muligheter til å bidra til å fortsette å styrke Eiendom Norge som en av Norges viktigste bransjeforeninger.

I tillegg vil vi fremheve følgende:

  • En av bransjens- og samfunnsdebattens mest profilerte stillinger

  • En sentral stilling med stor påvirkningskraft

  • Ledelse av et høykompetent og komplementært team med stort engasjement

Dette, sammen med et godt arbeidsmiljø, konkurransedyktige vilkår og ambisjoner om å fortsette å «sette agenda» håper vi vil være attraktivt for vår nye leder.


For spørsmål eller ytterligere informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere i Hartmark Executive Search, Frode Bjørnæs, tlf. 958 24 529 eller Kristine Hedenstad tlf. 938 412 11. Alle henvendelser behandles konfidensielt, også overfor vår oppdragsgiver.

Søknadsfrist: 10.10.19

 

Om arbeidsgiveren

Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2018/2019 hadde Eiendom Norge 78 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 805 kontorer/filialer. Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2018 139 313 transaksjoner.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Vi har som mål å være landets ledende organisasjon innen bolig- og bransjepolitiske spørsmål, og vi arbeider for eiendomsmeglingsbransjens rammebetingelser og for å sikre forbrukerne effektive og trygge eiendomstransaksjoner.

Sektor
Privat
Lederkategori
Direktør
Sted
GREV WEDELS PLASS 5, 0151 Oslo
Bransje
Arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner,
Eiendom,
Bank, finans og forsikring
Stillingsfunksjon
Ledelse,
Forretningsutvikling og strategi,
Samfunnsviter

Nøkkelord

leder, eiendomsmegling, eiendom, kommunikasjon, politikk

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Frode Bjørnæs
Stillingstittel
Partner/rådgiver
Telefon
958 24 529
Nettverk
LinkedIn
Kontaktperson
Kristine Hedenstad
Stillingstittel
Research Manager
Telefon
938 41 211
Nettverk
LinkedIn
Følg firma
532 følger dette firmaet

GREV WEDELS PLASS 5, 0151 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

Rapporter annonse

FINN-kode 158250990
Sist endret 26. sep 2019 11:03