Utløpt

Enhetsleder barnehageenheten

Arbeidsgiver
Nye Lindesnes kommune
Stillingstittel
Enhetsleder barnehageenheten
Frist
07.10.2019
Ansettelsesform
Fast

Er du vår første enhetsleder for barnehagesektoren i den nye kommunen? 
Fra 01.01.2020 er det ledig 100% stilling som enhetsleder.
Denne skal ha det overordnede ansvaret for barnehagesektoren i Lindesnes kommune. Hver barnehage har sin styrer/avdelingsleder som har det daglige lederansvaret.

Alle enhetsledere skal utøve ledelse i tråd med kommunens verdigrunnlag, kommuneplan, øvrigestyrende dokumenter, gjeldende lover og forskrifter. Ansvar og myndighet fremkommer av delegeringsreglementet. Enhetsleder inngår i kommunalsjefens ledergruppe.

Arbeidsoppgaver

  
Et viktig ansvarsområde for enhetsleder er samhandling med andre virksomheter i tjenesteområdet, andre tjenesteområder i kommunen, rådmann og eksterne samarbeidsparter.  

Enhetsleder er delegert ansvar for fag, personal og økonomi fra kommunalsjef.  

Fag:

 • Sørge for at brukerperspektivet blir ivaretatt, og bidra til god involvering av brukerne i utvikling av tjenestetilbudet.
 • Strategisk og langsiktig blikk for eget fagområde sammen med aktuelle samarbeidsparter.
 • Etablere og legge til rette for systematisk kvalitetsarbeid som forbedrer og utvikler tjenestene.  

 

Personal:

 • Sikre riktig kompetanse gjennom rekruttering, mobilisere eksisterende kompetanse, utvikle- og beholde kompetanse
 • Sørge for riktig bemanning
 • Iverksette systematiske tiltak for å fremme arbeidsmiljø og nærvær og heltidskultur - HMS
 • Ivareta partssamarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten  

 

Økonomi og drift:

 • Ansvar for oppfølging av all aktivitet innenfor eget ansvarsområde og samhandling på tvers i kommunen
 • Sikre gode og kostnadseffektive tjenester og ressursutnyttelse innenfor tildelte økonomiske rammer. Rapportere status i tråd med interne retningslinjer, og særskilt orientere ved spesielle hendelser og avvik
 • Bidra i arbeidet med budsjett og økonomiplan. Utøve virksomhetsstyring i samsvar med kommunens årshjul og rutiner
 • Ansvar for internkontroll på egen enhet        

 

Kvalifikasjoner

 • Minimum 3-årig relevant universitet- eller høgskoleutdanning, fortrinnsvis barnehagelærer
 • Ønskelig med tilleggsutdanning, f. eks. innen ledelse, personal/økonomi.
 • Ledererfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

 

 Andre ønskelige kvalifikasjoner 

 • Forståelse for rammebetingelsene som en offentlig leder må forholde seg til
 • God forståelse for lederrollen
 • God økonomiforståelse 
 • Relevant digital kompetanse 
 • Gode strategiske evner

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Resultatorientert, utviklingsorientert, helhetssyn
 • Evne til å motivere medarbeidere
 • Evne til å skape gode relasjoner og kunne stå i krevende situasjoner
 • Evne til å forene og utvikle forskjellige systemer, rutiner og kultur i ny kommune
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt

Tilsettingsvilkår
Arbeidstakere tilsettes i Lindesnes kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder.   
Attester og vitnemål må medbringes til evt. intervju.   

Vi tilbyr 

God pensjonsordning. Lønn etter avtale.

I hht. Offentlighetsloven §25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli gjort offentlig, selv om søker har bedt om har om unntak offentlighet. 
Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke stilling hos oss uansett alder, kjønn, funksjonsevne, religion og kulturell bakgrunn.

Velkommen som søker!

   

Om arbeidsgiveren

1. januar 2020 slås kommunene Lindesnes, Mandal og Marnardal
sammen til Lindesnes kommune. Kommunen er landets sydligste, og den tredje
største på Agder, med om lag 23.000 innbyggere.


Lindesnes er en feriedestinasjon kjent for sol, strender og
skjærgårdsidyll, flotte, grønne områder for rekreasjon og fritidsaktiviteter,
og to lakseførende elver.


Kommunen er i utvikling og vekst, og har de seneste årene
hatt en formidabel by- og stedsutvikling, med et godt handelstilbud, og et
næringsliv i vekst. Det er en attraktiv kommune å bo i, med gode bo- og
oppvekstmiljøer, og gode muligheter for jobb og utdanning. Et rikt kulturliv,
en levende by, og et mangfoldig aktivitetstilbud for innbyggere i alle aldre, gjør
kommunen til et godt sted å bo og leve.


 


Kommunen vil ha omlag 2000 ansatte. Organisasjonen arbeider
målrettet for flere i fulle stillinger og har en generell målsetting om at alle
som søker læreplass skal få. Når vi rekrutterer har vi fokus på inkludering og
mangfold. Derfor oppfordres alle kvalifiserte til å søke stilling hos oss uansett
alder, kjønn, funksjonsevne, religion og kulturell bakgrunn. 

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Ytre Sandgate 25A, 4514 Mandal
Bransje
Barn, skole og undervisning
Stillingsfunksjon
Ledelse

Nøkkelord

Ledelse-, barnehage

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Rune Bruskeland
Stillingstittel
Kommunalsjef oppvekst
Telefon
414 73 944
Følg firma
15 følger dette firmaet

Ytre Sandgate 25A, 4514 Mandal

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 158235368
Sist endret 20. sep. 2019 17:55

Rapporter annonse