Utløpt

Teamleder Akuttovernattingen

Arbeidsgiver
Oslo kommune
Stillingstittel
Teamleder Akuttovernattingen
Frist
14.10.2019
Ansettelsesform
Fast

Prindsen mottakssenter er et helse- og sosialfaglig lavterskeltiltak for mennesker med rusrelaterte utfordringer. Mottakssenteret inngår i Oslokommunes handlingsplan for sentrumsarbeidet. Vårt samfunnsoppdrag er å fremmemestring og endring med utgangspunkt i individuelle behov. Kartlegging av hvasom oppleves viktig for den enkelte står sentralt i arbeidet. Mottakssenteretskal bidra til samarbeid og videreformidling til ordinært hjelpeapparat. Etvarig hjem og desentralisering av tjenester til målgruppen er et overordnetmål.  
                                                                                                                                   
Prindsen mottakssenteret ligger i Oslo sentrum og er organisert under Avdelingfor rustjenester og tilrettelagte boliger i Velferdsetaten, Oslo kommune.
 
Målgruppen er personer over 18 år med rusrelaterte utfordringer. Prioritertinnsats rettes mot personer med omfattende rusbruk og tilleggsutfordringer somsomatisk og psykisk helseproblematikk, ustabil bosituasjon, økonomiske ogsosiale vansker.
 
Prindsen mottakssenter skal bidra med skadereduserende tiltak for å redde livog forebygge helsemessig skade. Mottakssenterettilbyr smittevernsutstyr, kartlegging av brukers situasjon og behov, romfor inntak av rusmidler i trygge og hygieniske omgivelser, helsetjenesterinkludert hepatitt C behandling, akuttovernatting, hjelp tilhjemreise, mulighet for oppfølging og videformidling til ordinærthjelpeapparat. Prindsen mottakssenter tilbyr i tillegg kunnskapsformidling og veiledning aveksterne samarbeidsparter.   

Prindsen mottakssenteret har 62 årsverk bestående av renholdere, miljøterapeuter, sosialkonsulenter, verneassistenter, sykepleiere, leger,psykolog, andre universitetsutdannede samt ledere. I tillegg er det nedsatt etbrukerråd med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner.

Tjenester som tilbys er organisert i tre team, Akuttovernattingen, Brukerrommet og Mottaksteamet.

Vi har nå ledig stilling som teamleder ved Akuttovernattingen. Teamlederstillingen er tillagt fag - og personalansvar for et team mednær 18 årsverk fordelt på 28 stillinger. Akuttovernattingen harheldøgnsdrift og tilbyr midlertidig, kortvarig overnatting etter henvisningfra NAV/ Oslo legevakt. Mål for arbeidet på Akuttovernattingen er høy tilgjengelighet, å bidra til en samletog koordinert innsats og å intensivere arbeidet overfor personer med mange inntak i Velferdsetatens institusjoner.
Teamlederstillingen inngår i en ledergruppe med institusjonssjef og tre teamledere ved Prindsen mottakssenter. 

Arbeidsoppgaver

 • Faglig drifts- og utviklingsansvar for Akuttovernattingen
 • Personalansvar for medarbeiderne i Akuttovernattingen
 • Rapportering, skriftlig og muntlig
 • Administrative oppgaver og andre oppgaver knyttet til daglig drift 
 • Tverrfaglig samarbeid internt ved Prindsen mottakssenter, med bydeler og med andre aktuelle instanser

Kvalifikasjoner

 • Fullført relevant 3-årig høgskole og/eller universitetsutdanning på bachelornivå. Unntak fra utdanningskravet kan vurderes for søkere med bred erfaring fra arbeid med brukergruppen, samt bred erfaring og gode resultater fra relevant lederstilling i relevant organisasjon
 • Utdanning innen organisasjon/ledelse, rus og/eller psykiatri er ønskelig
 • Arbeidserfaring innenfor personalledelse, fortrinnsvis innen helse- eller sosialsektoren
 • Arbeidserfaring innenfor psykisk helse eller rusfag
 • God kjennskap til brukergruppa er en fordel
 • Erfaring med omstillings- og endringsarbeid 
 • Kjennskap til turnusplanlegging
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Gode IKT-ferdigheter og god systemforståelse, kjennskap til GAT, Agresso HR og HK velferd er ønskelig
 • Tilfredsstillende politiattest kreves for tilsetting og må fremlegges før tiltredelse

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt. Vi ser etter deg som:

 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • er en tydelig, utviklingsorientert og motiverende leder
 • har evne til å jobbe selvstendig og strukturert, og samtidig evner å delegere
 • har evne til å ta raske gode beslutninger
 • har evne til å håndtere stress og å takle uforutsette situasjoner
 • kan se sin enhet som en del av en helhet og har forståelse for hva det innebærer å jobbe i politisk styrt virksomhet 

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø og faglig dyktige medarbeidere
 • Varierte arbeidsoppgaver og gode muligheter for faglig utvikling
 • Arbeidsted sentralt i Oslo
 • Fleksitidsordning
 • Lønnstrinn 47 (p.t. kr. 621 300,- per år)
 • Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring

Om arbeidsgiveren

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.Velferdsetatens hovedoppgaver er sosial- og boligvirkemidler, botiltak, institusjoner og andre tiltak for rusavhengige, samt anskaffelser og kontraktsstyring på området sosiale tjenester og TT. Etaten har ansvar for byomfattende sosiale tiltak i Oslo sentrum, og samarbeider med frivillige organisasjoner innen Oslos helse- og velferdssektor.


Informasjon om Velferdsetaten finner du på www.oslo.kommune.no
Elektroniske søknader foretrekkes.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Fagleder
Sted
Storgata 36 C, 0182 Oslo
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Ledelse

Nøkkelord

Velferdsetaten,, Teamleder, Akuttovernattingen, Prindsen, mottakssenter

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Marta Bjørke
Stillingstittel
Institusjonssjef Prindsen mottakssenter
Telefon
977 15 857
Følg firma
441 følger dette firmaet

Storgata 36 C, 0182 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 158180090
Sist endret 2. okt. 2019 16:24

Rapporter annonse