Utløpt

Attraktiv lederstilling i et sterkt fagmiljø

Arbeidsgiver
Kunnskapsdepartementet
Stillingstittel
AVDELINGSDIREKTØR - Juridisk avdeling (JUSS)
Frist
21.10.2019
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med AMROP DELPHI AS

Juridisk avdeling har hovedansvar for alt juridisk arbeid i departementet og herunder de ulike lovene som departementet forvalter. Avdelingen ble opprettet i mars 2018 for å styrke den juridiske kompetansen i KD og sikre en mer fleksibel bruk av de juridiske ressursene. Avdelingen skal bidra til en mer enhetlig regelverksutvikling og forvaltning av lover og forskrifter på tvers av departementets portefølje. Avdelingen har ansvaret for utvikling og tolking av regelverket som gjelder for departementets ansvarsområder. Dette omfatter bl.a. utarbeidelse av lovproposisjoner, fastsetting av forskrifter, henvendelser fra stortinget, enkeltsaker, inkludert klagesaker, og juridisk rådgivning internt i KD og til underliggende institusjoner. Avdelingen har også ansvaret for tolkningen av store deler av det nasjonale, europeiske og internasjonale regelverk som har betydning for departementets virksomhet.

Avdelingen har i dag tre seksjoner, men øker til fire seksjoner som følge av at de juridiske oppgavene i Integreringsavdelingen overføres til Juridisk avdeling.


Det skal nå rekrutteres en fjerde avdelingsdirektør med følgende saksportefølje:
Introduksjonsloven, tolkeloven, statsborgerloven, regulering av grunnskoleopplæring for voksne, voksenopplæringsloven, yrkeskvalifikasjonsloven, og generell forvaltning av EØS-saker. I tillegg vil den kunne få ansvaret for vurdering av eventuelle utvidelser av fylkeskommunens oppgaver på opplæringsområdet i forbindelse med regionreformen. Avhengig av avdelingens arbeidsbelastning vil det også bli aktuelt å legge andre oppgaver til seksjonen. Den som tilsettes i stillingen vil bli del av et stort juridisk fagmiljø med mangeartede juridiske oppgaver av stor samfunnsmessig betydning.

Avdelingsdirektørene har personalansvar og lederansvar for oppgaveløsningen på sine felt. Ledergruppen er imidlertid svært opptatt av å utvikle medarbeiderne og bruke deres kompetanse på tvers av den formelle seksjonsinndelingen. Det innebærer at ledergruppen disponerer medarbeiderne kapasitet og kompetanse på hele avdelingens ansvarsområde. Det krever i høy grad fleksibilitet og blikk for helheten.

Aktuelle kandidater har master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen, solid forvaltningskompetanse og forståelse for politiske prosesser. Vi ser etter en leder som er fortrolig med å jobbe strategisk og med erfaring fra endrings- og utredningsprosesser, herunder særlig erfaring med lovarbeid. Det er en fordel med kjennskap til samspillet mellom direktorat og departement.

Vi søker en trygg leder som evner å gi tydelig retning, delegere, motivere og dyktiggjøre andre. Med ditt lederskap bidrar du til at avdelingen leverer gode og velbegrunnede resultater for Kunnskapsdepartementet. Du har evne til strategisk planlegging, evner å gi gode råd og å være en sentral støttespiller for avdelingens og departementets ledelse. Du er god til å bygge relasjoner og samhandling eksternt og internt. Stillingen krever god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Bente A. Paulsrud, Amrop Delphi AS, tlf 91 10 81 65 eller ekspedisjonssjef Johan Raaum, 93 44 52 03.

Lønn fastsettes etter en helhetsvurdering av kvalifikasjoner som avdelingsdirektør fra kr 830 000 - 1 050 000 brutto pr. år. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.

Søknad sendes kontakt@amropdelphi.no. Søknadsfristen er 21. oktober. 

Søker kan bli oppført på offentlig søkerliste selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkere vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Departementet har som mål å oppnå en balansert sammensetning når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn.

Om arbeidsgiveren

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehage, grunnskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, voksnes læring og kompetansepolitikk, integrering, høyere utdanning og forskning. KD har overordnet styring, kontroll og tilsyn med en rekke underliggende etater og virksomheter. Kunnskapsdepartementet har om lag 330 medarbeidere fordelt på 7 avdelinger, kommunikasjonsenhet og departementsrådens stab. Departementets arbeid bygger på verdiene profesjonalitet, åpenhet og gjennomføring. Mer informasjon om departementet finnes på www.regjeringen.no.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Direktør
Sted
0153 Oslo
Bransje
Offentlig administrasjon,
Juridiske tjenester
Stillingsfunksjon
Jurist,
Ledelse,
Forretningsutvikling og strategi

Nøkkelord

endringsprosesser, politikk, resultatorientert, kompetanseutvikling, relasjonsbygging

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Bente A. Paulsrud
Stillingstittel
Konsulent - Amrop Delphi
Telefon
911 08 165
Kontaktperson
Johan Raaum
Stillingstittel
Ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet
Telefon
934 45 203
Følg firma
1041 følger dette firmaet

0153 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 158175213
Sist endret 22. okt. 2019 00:06

Rapporter annonse