Utløpt

Leder Forskningsavdelingen

Arbeidsgiver
Kreftregisteret
Stillingstittel
Leder Forskningsavdelingen
Frist
06.10.2019
Varighet
Fast
Bli kjent med Oslo universitetssykehus

Vil du være med å videreutvikle vår kreftforskning? Vi søker ny leder til Forskningsavdelingen i Kreftregisteret

Vi ser etter deg som er en engasjert leder og som vil sette et høyt ambisjonsnivå på vegne av Forskningsavdelingen. I stillingen som avdelingsleder er du en viktig drivkraft for faglig og vitenskapelig utvikling og samtidig ivareta vår kultur og felles målsetning. Du representerer avdelingen i ledermøtet ved Kreftregisteret og rapporterer til direktøren. Som avdelingsleder vil du samarbeide på tvers av avdelingene. Du vil ha en viktig rolle i den strategiske utviklingen av Kreftregisteret, og bidra i gjennomføringsprosesser.
Du vil også ha ansvar for faglig ledelse, inkludert faglig strategisk utvikling for avdelingen som helhet, og personalledelse. Du vil ha en viktig rolle i å bygge nettverk og initiere samarbeid internt, men også eksternt - mot andre forskningsmiljøer i Norge og internasjonalt.  Du vil foreta valg og prioriteringer på vegne av avdelingen, samtidig som du har et fellesskap du kan støtte deg på.  

Om avdelingen

Forskningsavdelingen har i dag i underkant av 50 dyktige ansatte, inklusivt 16 seniorforskere, i tillegg til postdoktorer, stipendiater, og forskningsstøtte. Sammen utfører vi kreftforskning av høy kvalitet og samarbeider med et stort nettverk av andre forskere nasjonalt og internasjonalt. Våre ansatte har kompetanse innenfor fagfelt som epidemiologi, medisin, statistikk, biologi, bioinformatikk, biokjemi og sosiologi. Denne verdifulle kombinasjonen av ulik kompetanse er vår styrke og gir spennende innfallsvinkler i forskningsprosjektene.Kreftregisteret forvalter Norges største biobank, Janus serumbank, med 700 000 prøver og flere andre biobanker, som gir data og materiale til en rekke prosjekter. I tillegg til Janus gruppen består Forskningsavdelingen i dag av en etiologisk gruppe, og HPV gruppen. Data fra Kreftregisteret er en unik kilde til vår epidemiologiske forskning, som retter seg mot de fleste kreftformer og deres utbredelse, årsaksforhold og risikofaktorer som livsstil, yrke-/miljørelaterte faktorer og HPV, samt forskning på kreftbiomarkører og farmakoepidemiologi.

Om organisasjonen

Kreftregisteret samler inn data om alle krefttilfeller i Norge og har utstrakt forskningsaktivitet innen kreftepidemiologi og statistikk. Vi formidler informasjon og kunnskap om kreft til befolkningen, helsetjenesten og fagmiljøer. Vi administrerer de offentlige kreftscreeningprogrammene i landet, Mammografiprogrammet og Livmorhalsprogrammet, samt et pilotprosjekt på tarmkreftscreening.  Vi har et bredt nettverk nasjonalt, men har også mange internasjonale forskningsprosjekter og et tett samarbeid med de andre nordiske landene. Finansiering fra eksterne kilder er viktig for vår forskning. Staben i Kreftregisteret består av ca 200 personer (165 årsverk) og er organisert i tre fagavdelinger (forskning, register og registerinformatikk), tre screeningseksjoner og en administrasjonsavdeling.  Det drives forskning i alle fagavdelingene og i screeningseksjonene. Vi er organisert som en selvstendig enhet under Oslo universitetssykehus og er lokalisert på Montebello, sammen med Radiumhospitalet, Institutt for kreftforskning og Oslo Cancer Cluster Innovation Park.

Kvalifikasjoner

Du har omfattende forskningserfaring innen kreftepidemiologi. Du har solide kunnskaper innen epidemiologiske og statistiske metoder. Du har publisert mye i internasjonale fagtidsskrifter og er anerkjent internasjonalt for din forskning. Vi forventer at du har totalt antall, men også antall første og siste forfatterskap i internasjonale fagtidsskrifter på linje med, eller over våre mest erfarne forskere ved avdelingen. Du må ha arbeidet med flere kreftformer og har et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk innenfor relevante fagområder. Vi forventer videre at du har mye dokumentert erfaring i å innhente eksterne forskningsmidler, og vil være en naturlig leder i store søknader fra Kreftregisteret.

Personlige egenskaper

Du motiveres av å lede høykompetente medarbeidere og har både betydelig erfaring og kompetanse innen ledelse av forskere. Du er godt likt og anses som en rollemodell av dine kolleger og ledere. Vi forventer at du kan tenke strategisk, har høy integritet og er en motiverende og samlende leder, kfr lederkrav i Oslo universitetssykehus.Du ønsker å videreutvikle vår forskningsavdeling sammen med avdelingens ansatte, Kreftregisterets direktør, ledergruppen, og våre rådgivere i økonomiske, juridiske, etiske og personvernmessige spørsmål. Det er ønskelig at du behersker norsk eller annet skandinavisk språk, og du må beherske engelsk flytende. Personlig egnethet vil tillegges stor vekt, noe vi vurderer gjennom intervjuer og referanser.
  • Kontor i moderne lokaler på Montebello i Oslo 
  • Lederutvikling og kompetanseheving
  • Lønn etter avtale og i samsvar med kvalifikasjoner
  • Medlemskap i helseforetakets pensjonskasse, og gode velferdsordninger

Medlemskap i helseforetakets pensjonskasse, og gode velferdsordninger. Prøvetid 6 mnd. 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker blir informert, jf. offentlighetslovens §25.

Om arbeidsgiveren
Kreftregisteret er et offentlig forskningsinstitutt med landsdekkende oppgaver, organisert i en enhet i Oslo universitetssykehus HF i Helseregion Sør-Øst. I tillegg til forskning driver instituttet kunnskapsformidling og rådgivning, og har ansvar for å registrere alle krefttilfeller i landet. Kreftregisteret er også ansvarlig for masseundersøkelsene mot livmorhalskreft og brystkreft.
Instituttet har ca. 200 medarbeidere, og holder til i lokaler ved Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark på Montebello i Oslo.
www.kreftregisteret.no

Søknad merkes
4118764999
Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Ullernchausseen 64, 0379 Oslo
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap
Stillingsfunksjon
Ledelse

Nøkkelord

Forskning,, forskningsledelse,, ledelse

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Giske Ursin
Stillingstittel
Director
Telefon
990 11 452
Kontaktperson
Ingvil Gjelsvik
Stillingstittel
HR
Telefon
415 12 738
Følg firma
1830 følger dette firmaet

Ullernchausseen 64, 0379 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

Rapporter annonse

FINN-kode 155099245
Sist endret 10. sep 2019 12:09